Bezwaarjurist 36 u/w
Volgnummer: 11342

>Bezwaarjurist 36 u/w
Volgnummer: 11342
Bezwaarjurist 36 u/w
Volgnummer: 11342
2018-09-11T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 11-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Lelystad
Duur: 1-10-2018 t/m 31-12-2018
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Organisatie
De afdeling Facilitair, Advies en Beheer (FAB)
De afdeling FAB ondersteunt, faciliteert en adviseert de gemeentelijke organisatie op het gebied van bedrijfsvoering. Dat omvat onder meer advisering op het gebied van veiligheid, recht en inkoop, bezwaarafhandeling maar ook secretariële ondersteuning van college, directie en afdelingssecretariaat. FAB is de vanzelfsprekende partner op het gebied van bedrijfsvoering en biedt haar werknemers een uitdagende en professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Het team
Het team JZV bestaat uit diverse disciplines op het gebied van recht (bezwaarschriften, advisering) en inkoop. Je valt binnen het team onder de discipline bezwaarafhandeling. Het team heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang en de organisatie. Er heerst een open en professionele cultuur waar veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het team is een juridisch expertisecentrum, met veel kennis en ervaring.

Opdracht
De bezwaarjurist verricht de volgende werkzaamheden:
– De bezwaarjurist is inzetbaar voor zowel de Algemene Kamer als over de Sociale Kamer;
– Ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie, dat wil zeggen het voorbereiden van zittingen van de commissie, het zorgen voor de verslaglegging tijdens de zitting en het opstellen van het advies op basis van de stukken, hetgeen tijdens de hoorzitting ter tafel gebracht is en de uitkomst van het raadkameroverleg van de commissie;
– In voorkomende gevallen ambtelijk horen van personen die een bezwaarschrift tegen een collegebesluit van de gemeente hebben ingediend;
– In voorkomende gevallen schrijven van de beslissing op bezwaar.

Let op!
De gemeente Lelystad gaat ervan uit dat de bezwaarjurist een eigen device (laptop) beschikbaar heeft en hier tijdens de inhuurperiode gebruik van kan maken. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, behalve wanneer de opdracht aan een ZZP-er wordt gegund. De ZZ’’er is in alle gevallen verplicht op zijn/haar eigen device (laptop) tijdens de inhuurperiode te werken.

Kandidaatomschrijving
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:
– Afgeronde WO opleiding Rechten;
– Aantoonbare actuele kennis van de Participatiewet, WMO 2015, Jeugdwet, WABO, RO, Wegenverkeerswet, BRP en overige wetgeving die aan de orde komt bij de Algemene Kamer;
– Aantoonbare praktijkervaring met het behandelen van bezwaarschriften voor de Algemene Kamer en de Sociale Kamer bij een gemeente;
– Aantoonbare ervaring met het schrijven van adviezen;
– In staat zijn om onder tijdsdruk te werken;
– Netwerker. Daarmee wordt bedoeld dat de kandidaat in staat is om binnen het stadhuis zijn eigen weg te vinden en om zo nodig af te stemmen met verschillende afdelingen en functionarissen;
– Aanpakker. Daarmee wordt bedoeld dat bezwaarzaken pro-actief opgepakt worden en dat de kandidaat niet wacht tot een zaak aan hem/haar wordt toegewezen;
– Aantoonbare ervaring met Octopus;
– Kennis van actuele jurisprudentie op het gebied van de Algemene Kamer en van de Sociale Kamer.
– Analytisch sterk en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek getoetst door de gemeente.

Toelichting op rooster
4 x 9 uur is bespreekbaar, werkdagen in overleg.

Eisen
– Op cv aantoonbaar beschikbaar per 1 oktober 2018 voor 36 uur per week
– Op cv aantoonbaar minimaal, 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar met ondersteuning van een externe bezwaarschriftencommissie en met ambtelijk horen. !Let op, laat dit letterlijk terugkomen in het cv! Referentie vereist
– Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als Bezwaarjurist Algemene Kamer en Sociale Kamer bij een gemeente. Referentie vereist.
– Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde WO-rechten.
РDe kandidaat dient een zelfgeschreven motivatie toe te voegen. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden) en de functie-eisen. De brief dient door de kandidaat z̩lf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.

Gunningscriteria
– Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met zowel de Sociale Zekerheidswet als de wetgeving die van toepassing is voor de Algemene kamer.
– Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met het schrijven van juridische adviezen.

Aanleveren na gunning
– VOG

Gespreksplanning
De gemeente nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 september 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Wanneer u op dinsdag 25 september 2018 aan het einde van de dag nog geen uitnodiging heeft ontvangen via de Inhuurdesk, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de opdracht en kandidaatsomschrijving. Tevens wordt gekeken of er een klik met de kandidaat aanwezig is. De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek.

Interesse?

Vacature:
(11342) Bezwaarjurist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022