Big Data System Engineer 36 u/w
Volgnummer: 20294

>Big Data System Engineer 36 u/w
Volgnummer: 20294
Big Data System Engineer 36 u/w
Volgnummer: 20294
2020-01-16T00:00:00+00:00

Standplaats: Driebergen/Nieuwegein
Duur: 01-04-2020 t/m 31-03-2021
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert
onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams!

Ons qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data.

Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Onderdeel van de opdracht is bereidheid om piketdiensten (stand-by) te draaien buiten kantoortijden (maximaal 7
weken per jaar).

Doelstelling
Voor uitbreiding van meerdere devops teams wordt gezocht naar een senior big data engineer met ervaring in het opzetten, ontwikkelen en technisch beheren van big data open source technologie stacks zoals Elasticsearch, NoSQL (Cassandra,
MongoDB), Spark, Kafka, SQL en het daarop ontwikkelen en deployen van microservices gebaseerde applicaties in een multi-tenant / multi-region Openstack private cloud.

Verantwoordelijkheden
Je gedraagt je als ervaren big data engineer in een bestaand DevOps team en binnen de agile aanpak werk je mee aan de development en beheer van de applicaties.
– Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud engineers, big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
– Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
– Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
– Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
– Je draagt kennis over naar collega’s over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
– Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
– Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.

Vakmatige taken
Als ervaren big data engineer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag.

Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon.

De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten:
– Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis
– Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied
– DevOps tooling ( Phabricator, Jenkins, Sonar, Consul, Terraform, Vault, Nomad )
– Development op en tuning van big data frameworks (met name Spark, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB)
– Werken in cloud omgevingen
– Ontwikkeling, configuratie, deployment en monitoring van virtuele servers en containers.
– Programming skills (Bash, Python, Java, Go)

Leidinggevende taken
Voor deze rol hoef je geen leidinggevende taken te vervullen.

Contacten
Intern met eindgebruikers en collega’s van de Dienst ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vaken/ of dienstverlening inhoudelijk.

Inzet in de lijn of project
Inzet in de lijn.

Opleiding
De voertaal binnen de politie is Nederlands. Kandidaten dienen de Nederlandse taal te beheersen in zowel woord als schrift.
HBO werk -en denkniveau

Werkervaring
– Minimaal 1 jaar werkervaring met Open source big data technologie stacks, zoals Amazon AWS of gelijkwaardig.
– In de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Big data engineer.
– Minimaal 2 jaar werkervaring met het opzetten-, ontwikkelen- en technisch beheren van Big data open source technologie
stacks, zoals Elasticsearch, NoSQL (Cassandra, MongoDB), Spark, Kafka of gelijkwaardig.
– Minimaal 2 jaar werkervaring met Agile werken, Continuous Delivery en DevOps.
– Aantoonbare werkervaring met Private cloud-omgevingen zoals OpenStack, waarbij je verantwoordelijk was voor de
ontwikkeling-, configuratie-, deployment- en monitoring van virtuele servers en containers, aangevuld met gedistribueerde
object based storage zoals Ceph, Amazon S3 of gelijkwaardig.
– In afgelopen 5 jaar, werkervaring met security concepten zoals Kerberos, SAML, TLS, OpenID connect of gelijkwaardig.
– Werkervaring met programmeren, met Bash, Python, Java en Go.
– Minimaal 1 jaar werkervaring met DevOps toolings Git, Jenkins en/of Sonar.
– Minimaal 1 jaar werkervaring met cloud (management) producten Terraform, Nomad, Vault, Consul, Docker en/of
OpenStack.

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 01-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-03-2021 voor 36 uur per week.
– Minimaal 1 jaar werkervaring met Open source big data technologie stacks, zoals Amazon AWS of gelijkwaardig.
– In de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als Big data engineer.
– Minimaal 2 jaar werkervaring met het opzetten-, ontwikkelen- en technisch beheren van Big data open source technologie stacks, zoals Elasticsearch, NoSQL (Cassandra, MongoDB), Spark, Kafka of gelijkwaardig.
– Minimaal 2 jaar werkervaring met Agile werken, Continuous Delivery en DevOps.
– kandidaat bezit de volgende (gedrags)competenties:
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.
Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als geschrift.
HBO werk -en denkniveau

Gunningscriteria:
– Aantoonbare werkervaring met Private cloud-omgevingen zoals OpenStack, waarbij je
verantwoordelijk was voor de ontwikkeling-, configuratie-, deployment- en monitoring van virtuele servers en containers, aangevuld met gedistribueerde object based storage zoals Ceph, Amazon S3 of gelijkwaardig 30%
– n afgelopen 5 jaar, werkervaring met security concepten zoals Kerberos, SAML, TLS,
OpenID connect of gelijkwaardig. 30%
– Werkervaring met programmeren, met Bash, Python, Java en Go.20%
– Minimaal 1 jaar werkervaring met DevOps toolings Git, Jenkins en/of Sonar. 10%
– Minimaal 1 jaar werkervaring met cloud (management) producten Terraform, Nomad, Vault, Consul, Docker en/of OpenStack. 10%

De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaats vinden.

Interesse?

Vacature:
(20294) Big Data System Engineer 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022