BOR beheerder groen 32-36 u/w
Volgnummer: 12153

>BOR beheerder groen 32-36 u/w
Volgnummer: 12153
BOR beheerder groen 32-36 u/w
Volgnummer: 12153
2018-11-07T00:00:00+00:00
  • DOKKUM
  • Start datum: 07-11-2018
  • Eind datum: 01-05-2019

Standplaats: Dokkum
Duur: 01-12-2018 t/m 01-05-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

Opdracht omschrijving
Als BOR beheerder groen werkt kandidaat binnen de afdeling Gemeentewurk bij het team Behear. Het team Behear is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en faciliteert ook bij het vormgeven van de inrichting van de openbare ruimte.

Gemeentewurk heeft bijna 150 fte aan vaste formatie en biedt daarnaast plaats aan ongeveer 70 collega’s van de Sociale Werkvoorziening, werkervaringsplaatsen en stagiairs.

De afdeling Gemeentewurk bestaat uit de drie teams: Behear, Ingenieursburo en Utfiering. Binnen het team Behear is de groep beheerders verantwoordelijk voor de uitvoering van en het toezicht op de uitvoering van het beheer. Deze groep bestaat uit 16 medewerkers met een brede technische kennis die in staat zijn het verband te leggen tussen beleid en realisatie. Zij weten deze realisatie op een afdoende en efficiënte manier vorm te geven.

Verantwoordelijkheden:
Kandidaat initieert en begeleidt de (beleids-)uitvoering op het terrein van openbare ruimte daar waar het groen betreft.
Kandidaat draagt zorg voor de vertaling van beheersmaatregelen naar uitvoering.
Kandidaat houdt toezicht op de uitvoering van beheersmaatregelen.
Kandidaat houdt toezicht op werkzaamheden van derden daar waar het de openbare ruimte betreft.
Kandidaat initieert, begeleidt en voert inspecties uit op het terrein van openbare ruimte groen.
Kandidaat heeft ervaring met beheerpakketten.
Kandidaat adviseert werkleiders Utfiering over maatregelen en oplossingen tijdens de werkzaamheden.

Eisen:
– Kandidaat beschikt over een relevante MBO opleiding.
– Kandidaat is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving.
– Kandidaat heeft kennis van en ervaring met groenbeheer.

Gunningscriteria (wensen):
– Kandidaat weet welke kwaliteitseisen aan werken worden gesteld en kan deze bewaken. (25%)
– Kandidaat heeft kennis van ontwerpen en bestekken, daarnaast weet kandidaat calculaties, ramingen en planningen op te stellen. (25%)
– Kandidaat weet hoe budgetten moeten worden beheerd. (25%)
– Kandidaat is in staat om zijn/haar communicatietechniek aan te passen aan de situatie en de partijen bij het toezicht houden. (25%)

Competenties:
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, oordeelsvorming, conflicthantering en resultaatgerichtheid.

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(12153) BOR beheerder groen 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022