Bouwmanager 32-36 u/w
Volgnummer: 13729

>Bouwmanager 32-36 u/w
Volgnummer: 13729
Bouwmanager 32-36 u/w
Volgnummer: 13729
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 29-02-2020

Standplaats: Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 29-02-2020
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
PMB is op zoek naar een Bouwmanager die goed geïnformeerd is over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren. Een Bouwmanager die adequaat kan opereren in een politiek/bestuurlijke omgeving in een grote gemeentelijke organisatie. Een Bouwmanager die succesvol leiding kan geven aan leden van een projectteam en in staat is om vraagstukken en problemen te identificeren en grondig te analyseren. Hij/zij realiseert verzoeken van de opdrachtgever(s) of herformuleert deze in een realistische opgave. Zet zaken en ontwikkelingen in een breder kader, denkt conceptueel en beleidsmatig, met de lange termijn voor ogen.

Werkzaamheden
De bouwmanager zal aan verschillende projecten werken. Het gaat hierbij om voorbeeld fietsparkeergarages, de realisatie van afvalpunten en recyclepunten of scholenbouw/sportvoorzieningen. Voor de realisatie van deze projecten levert het PMB een projectteam van bouwmanagers en assistenten. De medewerkers in dit team hebben ruim ervaring op het gebied van o.a. (her)huisvesting, kantoren, scholen en sportcomplexen. Zij begeleiden het gehele proces , vanuit de bestuurlijke kant (ambities van wethouder vertalen naar uitvoering), proceskant (bijv. communicatie met schoolbesturen, verwerven draagvlak) en de technische kant (verbouwingen, aanbestedingen, communicatie met en sturing van aannemers).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Projectmanagementbureau (PMB) maakt deel uit van het cluster Ruimte & Economie van de Gemeente Amsterdam en bestaat uit meerdere afdelingen. De Bouwmanager komt te werken binnen de vakgroep ‘Bouwmanagement & Vastgoed’ van het PMB. De vakgroep bestaat uit ongeveer 35-40 medewerkers. Binnen de groep zijn projectmanagers, bouwmanagers en assistent-bouwmanagers werkzaam. De afdeling wordt aangestuurd door een adjunct-directeur. De medewerkers van het PMB zijn goed in het verbinden, analyseren, schakelen, innoveren, structureren en realiseren. Het PMB werkt aan complexe multidisciplinaire projecten en beweegt zich op het snijvlak van politiek /samenleving en tussen beleid en uitvoering. Medewerkers zijn snel en efficiënt inzetbaar. Het PMB is een lerende organisatie en flexibele organisatie met een open cultuur. De organisatie ontwikkelt samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. De opdrachtgevers zijn de centrale stad, stadsdelen, wijken, buurten, regio en andere gemeenten. Onze belangrijkste werkvelden zijn gebiedsontwikkeling, verkeer en vervoer, vastgoed (inclusief maatschappelijk vastgoed) en het sociaal domein.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare en ruime ervaring (>5 jaar) als bouwmanager in alle fases van een bouwproject.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een hts bouwkunde of tu bouwkunde.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare en ruime ervaring (> 5 jaar) met leidinggeven aan projectteams.
– De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als (Bouw)manager Vastgoed en/of Manager utiliteitsbouw binnen een G4 gemeente.

Wens
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en recente ervaring (> 2 jaar) opgedaan met realisatie van maatschappelijke voorzieningen.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: Week 8/9

Interesse?

Vacature:
(13729) Bouwmanager 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022