Brandveiligheid Inspecteur 36 u/w
Volgnummer: 14923

>Brandveiligheid Inspecteur 36 u/w
Volgnummer: 14923
Brandveiligheid Inspecteur 36 u/w
Volgnummer: 14923
2019-04-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Toezicht en handhaving op het brandveilig gebruik van gebouwen is in Amsterdam een taak van de zeven stadsdelen. De managers Vergunningen Toezicht & Handhaving (VTH) van de stadsdelen hebben besloten om, toezicht en handhaving op brandveilig gebruik gezamenlijk uit te voeren, in de vorm van een tijdelijk Expertiseteam Brandveiligheid. Dit is een pilot. Voor dit expertiseteam zijn we op zoek naar toezichthouders die willen helpen de doelstellingen van het team te realiseren.
De doelstellingen van team zijn tweeledig. We willen enerzijds komen tot een optimale organisatievorm, uniforme processen, gezamenlijke prioritering en verbetering van werkwijzen, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen (o.a. de invoering van de Omgevingswet). Cruciaal daarbij zijn de transitie naar meer risicogericht werken en sturen op resultaat. Anderzijds willen we tijdens de pilot de werkzaamheden voortzetten en optimale resultaten voor de stad realiseren door effectiever en efficiënter te gaan werken. Met andere woorden: de winkel openhouden, terwijl we eveneens bezig zijn met het doorvoeren van een aantal veranderingen.

Werkzaamheden
– Het houden van toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen;
– Het vastleggen van de resultaten van het toezicht;
– Het optreden bij overtredingen en/of risico’s;
– Het bijdragen aan de verbetering van werkwijzen en werkprocessen;
– Het bijdragen aan de informatiepositie van het team;
– Het bijdragen aan de teamontwikkeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De VTH-afdelingen van de zeven Amsterdamse stadsdelen behandelen vergunningaanvragen, houden toezicht op de naleving van regels en leggen handhavingsmaatregelen op ter voorkoming of beëindiging van overtredingen. Een belangrijk thema is veiligheid, waaronder brandveiligheid. De afdelingen werken in toenemende mate met elkaar samen, ten behoeve van uniforme en kwalitatief goede dienstverlening aan bewoners en ondernemers van Amsterdam.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een relevante technische / vakgerichte erkende mbo diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder Wabo en Bouwbesluit 2012.
– De aangeboden kandidaat is kundig en ervaren op het gebied van brandveiligheid.
– De aangeboden kandidaat is kundig en ervaren als toezichthouder.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen een G4 gemeente.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het verbeteren van processen.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: nader te bepalen

Interesse?

Vacature:
(14923) Brandveiligheid Inspecteur 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022