Business Analist Digitaal Samenwerken (12) 36 u/w
Volgnummer: 12077

>Business Analist Digitaal Samenwerken (12) 36 u/w
Volgnummer: 12077
Business Analist Digitaal Samenwerken (12) 36 u/w
Volgnummer: 12077
2018-11-01T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 01-11-2018
  • Eind datum: 31-03-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 31-3-2019
Optie tot verlenging: ja

Inleiding
Een goede afstemming van vraag naar (demand mgt) en aanbod (supply mgt) van IT diensten is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de gemeente Utrecht om grip te houden op de levering van IT diensten. In de huidige praktijk bestaat een aantal knelpunten die met demand- en supply mgt kunnen worden opgelost, waaronder mismatches in verwachtingen, capaciteitsissues, onvoldoende overzicht en samenhang, etc. Tenslotte noodzaken ook het opgave gestuurd werken en het toegenomen belang van technologie en data tot een goede afstemming van vraag en aanbod.

Demand management
Als onderdeel van de transitie van de IT voortbrengingsketen is de gemeente Utrecht bezig om demand management in te richten, beginnend voor de voorziening Digitaal samenwerken. Demand mgt heeft als doel om de ‘vraag’ naar IT dienstverlening te voorspellen, te reguleren en samen met Supply mgt te vertalen naar geschikte (d.w.z. realiseerbare en onderhoudbare) IT-oplossingen. Dit betekent dat Demand mgt:
– Continu inzicht houdt in behoeften m.b.t. IT voorzieningen.
– Besluitvorming faciliteert zodat keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die haalbaar en realistisch zijn.
– Transparantie biedt aan stakeholders over wat kan, mag en moet.
– Zorgt voor afstemming business behoeften en IT mogelijkheden, en vice versa (IT enabling).
– Zorgt voor een balans tussen korte- en lange termijn behoeften en behoeften van verschillende stakeholders.
– Aanspreekpunt is voor de business met betrekking tot gewenste of noodzakelijke veranderingen in de generieke voorzieningen.

Business analist
Ter versterking van het demand mgt team is de gemeente Utrecht op zoek naar een ervaren business analist. De business analist is verantwoordelijk voor het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’, het verder uitwerken en analyseren hiervan en het vertalen naar mogelijke oplossingsscenario’s. De business analist voert werkzaamheden uit ten behoeve van het identificeren van de vraag/behoefte en het uitwerken van de vraag/behoefte in een vooronderzoek. De business analist werkt samen met de informatie analist en kan betrokken zijn bij een initiatief vanuit een regisserende rol (vanuit demand mgt) of vanuit een uitvoerende rol.

Dit breng je mee
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding. Je weet de maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en veranderaanpakken te vertalen en te verbinden naar oplossingsrichtingen. Je beschikt over een groot veerkrachtig politiek- en bestuurlijk inzicht. Je neemt initiatief, bent analytisch, overziet complexe situaties, onderkent problemen en pakt deze systematisch aan, met oog voor de consequenties en verschillende belangen.

Werkzaamheden van de business analist zijn o.a.:
– Verduidelijken van te realiseren doelen of business waarde.
– Beschrijven en analyseren van business processen.
– Inventariseren en analyseren van knelpunten en oorzaken in processen en systemen.
– Verduidelijken van de business behoeften en deze samen met de productowner te operationaliseren in requirements / epics / user stories.
– Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen en definiëren van criteria ter beoordeling hiervan.
– Matchen van potentiële oplossingsscenario’s met de business behoeften en hierover adviseren.
– Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingstrajecten.
– Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici).

Eisen
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding

Wensen
– Kandidaat heeft ervaring in en kennis van Business Analyse bij Digitaliseringsvraagstukken.
– Kennis van en werkervaring met uitvoeren van vooronderzoeken of (business) analyses van digitaliseringsvraagstukken binnen een overheidsorganisatie of een grote organisatie.
– Kennis van en ervaring met leveranciers- of softwareselecties binnen een overheidsorganisatie of een grote organisatie.
– Kennis en ervaring met (business) analyse methoden en technieken, zoals bijvoorbeeld Lean, probleem-oorzaak analyse, requirements engineering, procesmodellering, etc. (programma).
– Kennis van en werkervaring met business- en informatie architectuur).
– Kennis van en ervaring met business cases.
– Kennis van en ervaring met en opstellen van implementatieplannen.
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als business analist.

Geef een korte motivatie waarom je geschikt bent voor de gevraagde rol van business analist. Benoem daarbij:
1. Welke kennis en ervaring daarbij het meest relevant is
2. Welke voorbeelden uit je werkervaring dat het beste demonstreren
3. Welke deliverables je als business analist hebt opgeleverd

Cv
Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4’s (enkelzijdig) groot.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Persoonlijke gesprekken: ma 26 nov 2018 13:00 – ma 26 nov 2018 16:00.
Aantal gesprekskandidaten: maximaal 2.

Interesse?

Vacature:
(12077) Business Analist Digitaal Samenwerken (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022