Business Coach 20 u/w
Volgnummer: 15345

>Business Coach 20 u/w
Volgnummer: 15345
Business Coach 20 u/w
Volgnummer: 15345
2019-05-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-05-2019
  • Eind datum: 01-05-2020

Standplaats: Verschillende locaties binnen Amsterdam
Duur: start zsm t/m 01-05-2020
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 2 jaar

Werkzaamheden
In hoofdlijnen:
U ondersteunt, adviseert het management en betrekt medewerkers op het gebied van organisatie, team- en ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie. U denkt mee in de inrichting van de organisatie, zoals die binnen het organisatieplan is vastgelegd en draagt mede zorg voor de juiste vertaling naar de daadwerkelijke inrichting. Daarnaast ondersteunt u de huidige operatie die doorloopt terwijl de transitie plaats vindt. Dit doet u in samenwerking met management en medewerkers. Om dit te bereiken voert u gesprekken en begeleidt u sessies en bijeenkomsten met als doel “bottom up” organiseren in het kader van leren en ontwikkelen. Te allen tijden heeft u aandacht voor de verbinding tussen de afdelingen, processen en mensen. U stemt tussentijds af met de afdelingshoofden uit het MT over de richting en resultaten.

In hoofdlijnen betreft de opdracht het volgende:
Adviseren en sturen op menskant van de transitie naar de nieuwe organisatie
Voeren van gesprekken met management, teamleiders en medewerkers, Coaching On The Job
Zorgdragen voor het inrichten en organiseren van de verbindingen die noodzakelijk zijn tussen de verschillende afdelingen. Dit kan inhouden dat u betrokken wordt bij ontwikkelingen vanuit andere afdelingen
Inrichten en begeleiden van bijeenkomsten, trainingen en teambuilding in de breedste zin van het woord.
Deelnemen aan overleggen die ondersteunend zijn voor het op goede wijze kunnen uitvoeren van de werkzaamheden
Aanverwante werkzaamheden die nodig zijn voor het realiseren van de transitie
Deze opdracht vraagt om een flexibele inzet.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De directie Afval en Grondstoffen i.o. is onderdeel van het cluster Stadsbeheer. In het programmateam werken de inzamelorganisaties en andere bedrijfsonderdelen van de gemeente samen aan een duurzame, kosteneffici├â┬źnte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen. Het in 2016 vastgesteld Uitvoeringsplan Afval is de inhoudelijke werkagenda voor alle gemeentelijke onderdelen die bij de afvalketen betrokken zijn. De afvalketen zorgt voor strategie, beleid en uitvoering rondom preventie, het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval en denkt na over oplossingen voor bedrijfsafval. Uitvoering gebeurt veelal in drie rayons, te weten: Centrum (incl. bedrijfsafval); Zuid, Oost en Zuidoost; Noord, West en Nieuw-West. Het afvaldomein is volop in beweging, waarbij de gemeenteraad de strategie heeft vastgesteld om te komen tot 1 organisatie met 1 aansturing, 1 informatie en 1 administratie.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar 5 jaar ervaring met advisering en coaching op verschillende niveaus.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met transitievraagstukken.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gedragsverandering in veranderende organisaties.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten en workshop.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat is bekend met de ontwikkelaanpak of vergelijkbare aanpak.
– De aangeboden kandidaat heeft eerder ervaring opgedaan binnen Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring in procesoptimalisatie.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(15345) Business Coach 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022