Business Consultant (11) 18 u/w
Volgnummer: 9734

>Business Consultant (11) 18 u/w
Volgnummer: 9734
Business Consultant (11) 18 u/w
Volgnummer: 9734
2018-05-18T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 18-05-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Stanplaats: Turfmarkt 147, Den Haag
Duur: 6 maanden, z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: tot einde project

Beschrijving Opdrachtgever
MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Beschrijving directie/afdeling
De directie Informatisering en Inkoop (DI&I) is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV, pSG-cluster. Het Bestuursdepartement ondersteunt MJenV onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag.

DI&I adviseert, faciliteert en ondersteunt de amtelijke top, de DG_en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciersmanagement is ingericht voor Microsoft (ook voor het rijk) en Oracle. De directie heeft ook de bedrijfsjuridische functie van JenV in huis. DI&I formuleert JenV-brede kaders en adviezen om als Ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen, zowel voor informatievoorziening als voor inkoop is de directie verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het programma Toegang is gepositioneerd onder de Directie Informatisering en Inkoop (DI&I) en werkt o.a. aan de ontwikkeling van een IAM-voorziening, die zal worden gebruikt door alle JenV onderdelen. Ter voorbereiding van de aansluittrajecten die hiermee gepaard gaan, zal de business consultant worden ingezet die de JenV onderdelen ondersteunen bij het bepalen van acties voor een succesvolle aansluiting van belang. Het gaat hierbij om het analyseren van de wijze waarop de JenV onderdelen kunnen voldoen aan de aansluitvoorwaarden die voor de IAM-voorziening gelden. Daarnaast zullen de onderdelen adviezen ontvangen hoe databestanden kunnen worden geschoond, zodat data-ballast bij de aansluiting kan worden voorkomen.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Het programma Toegang wenst een Business Consultent in te huren t.b.v. geplande werkzaamheden binnen het programma ondersteuning van de JenV onderdelen die gaan aasluiten op de IAM voorziening. Organisatieadvisering staat centraal in deze functie met als aanvulling ervaring in het toepassen van ICT.

De uit te voeren werkzaamheden zijn als volgt:
– Opbouwen contacten met JenV onderdelen;
– Informatiebijeenkomsten houden;
– Analyses uitvoeren;
– Adviezen opstellen;
– Begeleiden betrokken medewerkers.

Eisen
– De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 18 uur per week voor de periode tot 31 december 2018.
– De Kandidaat heeft aantoonbare WO/HBO werk- en denkniveau.
– De kandidaat heeft kennis van en meerdere jaren ervaring met het mede bepalen van business functies, rollen in combinatie met de mogelijkheden van Identity en Access Management (IAM), rollen & rechten toepassingen.
– De kandidaat heeft kennis van en meerdere jaren ervaring met veranderprogramma’s en projecten binnen de Rijksoverheid waarin de business en ICT samenkomen (o.a. bedrijfsvoering, HR processen, IT toepassingen).

Wensen
– Geeft aan hoeveel ervaring de kandidaat heeft met projecten/programma’s op het terrein van Identity & Access Management:
– Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft als adviseur, waarbij is gewerkt aan complex vraagstukken op het kruisvlak van ICT en bedrijfsvoering.
– Geef aan hoeveel jaar de kandidaat ervaring heeft binnen de Rijksoverheid of vergelijke complexe organisaties.
– De kandidaat heeft ervaring binnen de J&V sectoren

Maximum aantal kandidaten uit te nodigen voor Interview: Er kunnen 4 kandidaten uitgenodigd worden.
Geplande datum Interview: Week 23/24
Locatie Interview: Turfmarkt 147, Den Haag

Beoordelingscriterium Interview
1. Houding van de kandidaat en gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie
2. Passend binnen het team
3. Toelichting werkervaring
4. Communicatie- en luistervaardigheden
5. Onderbouwing van kennis en expertise

Aanleveren na gunning
РVOG: Bij eventuele gunning levert de Kandidaat zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is ̩n betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.
– Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning levert de kandidaat een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Interesse?

Vacature:
(9734) Business Consultant (11) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541