CAD-Tekenaar (8) 36 u/w
Volgnummer: 7761

>CAD-Tekenaar (8) 36 u/w
Volgnummer: 7761
CAD-Tekenaar (8) 36 u/w
Volgnummer: 7761
2018-01-01T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag, Korte Voorhout 7
Duur: 08-01-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden t/m uiterlijk 31-12-2020

Organisatie & directie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.
Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK
De directie Vastgoedbeheer (VB) is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling & sectie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Gebouwen van de sectie
Vastgoedinformatie, van de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement binnen de directie
Vastgoedbeheer. De sectie Vastgoedinformatie is opgebouwd uit de clusters Informatiecoördinatie, Gebouwen, Gebouwaspecten & Installaties en Geo-informatie en het bureau Expertise, advies en integratie.

Project
Binnen het cluster Gebouwen wordt de basis gebouwinformatie bijgehouden voor zowel de Defensie- als de Rijksportefeuille. Dit wordt gedaan in diverse systemen en (CAD)applicaties. Hoewel sinds 1 januari 2016 medewerkers van voormalig DVD en voormalig RGD zijn samengevoegd in dit cluster, zijn de processen en systemen en (CAD)applicaties nog volledig van elkaar gescheiden. Het cluster bestaat uit 23 personen.

Opdrachtomschrijving
Als Medewerker Vastgoed en Infrastructuur VGI/Gebouwen ben je verantwoording verschuldigd aan het clusterhoofd Gebouwen en/of de medewerker die belast is met de coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster. Tevens maak je deel uit van diverse clusteroverleggen. Je hebt in je dagelijks werk nauw contact met je collega’s van het cluster. Daarnaast heb je regelmatig contact met locatieverantwoordelijken waarmee je afspraken maakt voor locatiebezoeken. Je werkzaamheden bestaan uit het verwerken van mutaties in database systemen waarin de gebouwgegevens worden beheerd en bijgehouden. Dit houdt tevens in dat je bouwkundige plattegronden, ten behoeve van beheer, vervaardigt en beheert in AutoCAD. Daarnaast behoren
ook het controleren, inmeten en inventariseren van gebouwgegevens op Rijkslocaties in heel Nederland tot je taken.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde MBO opleiding in een technische richting.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als bouwkundig tekenaar met een CAD pakket, waarbij ten minste sprake is van aantoonbare kennis van en ervaring met de normeringen NEN2580 en NEN-EN 15221-6.

Criterium:
– Aantoonbare werkervaring in bouwkundige tekening CAD in de afgelopen 10 jaar
– Aantoonbare werkervaring in het werken met AutoCAD
– De mate waarin de aangeboden kandidaat kan samenwerken en communicatief vaardig is (omschrijf duidelijk met concrete voorbeelden en situaties per aspect hoe voldaan wordt aan deze wens)

Competenties:
accuraat werken
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
resultaatgerichtheid
samenwerken
voortgangscontrole
zelfontwikkeling

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(7761) CAD-Tekenaar (8) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022