Civieltechnisch Toezichthouder 32-40 u/w
Volgnummer: 20188

>Civieltechnisch Toezichthouder 32-40 u/w
Volgnummer: 20188
Civieltechnisch Toezichthouder 32-40 u/w
Volgnummer: 20188
2020-01-10T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 10-01-2020
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 1-3-2020 t/m 31-8-2020
Optie tot verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De functie betreft het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond-, weg- en waterbouw.

Functieprofiel:
– Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd binnen het zelfsturend vast projectteam “Aanleg Nieuwe Infra”. In de projecten ben je de “ogen en oren” van de directievoerder. Zo ben je deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, je beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer-en minderwerk.
– Je bent het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners.
– Je schat zelf in, op basis van de uitvoeringsplanning en overleg met de aannemer, wanneer het nodig is het werk te inspecteren.
– Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden t.b.v. de voorbereidingsfase.

Deeltaken en korte uitwerking
– toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
– verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan werkvoorbereiding en /of directievoerder;
Рco̦rdineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, bewoners/gebruikers, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
– bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de in uitvoering zijnde werkzaamheden;
– behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase;
– beoordelen meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer en hierin de directievoerder adviseren;
– beoordelen van de eindoplevering met aannemer;
– vult dagelijks het dagboek in met betrekking tot kwaliteit, afwijkingen en voortgang;
– deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
– tijdig rapporteren aan de directievoerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

Kandidaatomschrijving
De kandidaat voldoet aan:
– heeft goede kennis van RAW systematiek, UAV en UAV-GC
Рkennis van VISI en Past Performance is een pr̩;

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is het maximale. De contracturen liggen tussen de 32 en 40 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager, afhankelijk van het werkaanbod.

Eisen
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO opleiding, dan wel door meerjarige ervaring verkregen MBO werk- en denkniveau, richting civiele techniek (grond- weg- en waterbouw).
– Op CV aantoonbaar certificaat VCA-VOL.
– Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als civieltechnisch toezichthouder en ervaring met projectmatig werken. Referentie vereist
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).
– Op CV aantoonbaar certificaat Past Performance of bereid om dit certificaat binnen 6 maanden na gunning op eigen kosten te behalen.

Gunningscriteria
1. Wij verwachten een persoonlijke brief waarin de volgende criteria is verwerkt:
– sensitief, handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn;
– inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig;
– teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team;
– communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
– projectmatig werken (GOTIK;
– persoonlijke groei en groei van het team.
2. Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met het samenwerken met diverse marktpartijen (aannemers) burgers en andere belanghebbenden.
3. Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met werkzaamheden binnen (in dienst van/gedetacheerd bij) een (middel)grote gemeentelijke organisatie.
4. Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als toezichthouder UAV bij civieltechnische projecten.
5. Op CV aantoonbaar minimaal ruime ervaring met civieltechnische/ infrastructurele projecten, specifiek op het gebied van kleine en grootschalige woningbouw, bedrijfsterreinen en aanleg nieuwe infrastructuur.
6. U heeft kennis van en ervaring met VISI/Past performance.

Aanleveren bij gesprek
– VCA-VOL certificaat
– Past Performance certificaat (indien in bezit)
– VISI certificaat (indien in bezit)

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 en 30 januari 2020. De precieze data en tijdstippen worden doorgegeven na de eerste selectie.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– relevante werkervaring;
– houding en gedrag;
– de mate van passendheid binnen de zelfsturende projectteams;
– communicatie / mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Interesse?

Vacature:
(20188) Civieltechnisch Toezichthouder 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022