Civieltechnische Projectleider team Aanleg Nieuw Infra 28-36 u/w
Volgnummer: 20237

>Civieltechnische Projectleider team Aanleg Nieuw Infra 28-36 u/w
Volgnummer: 20237
Civieltechnische Projectleider team Aanleg Nieuw Infra 28-36 u/w
Volgnummer: 20237
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 1-3-2020 t/m 31-8-2020
Optie tot verlenging: 9 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
De functie betreft het leveren van vakinhoudelijke expertise op GOTIK-aspecten van alle werkzaamheden in de ontwerp, voorbereiding en uitvoeringsfase van diverse civieltechnische projecten.

Kandidaatomschrijving

Functieprofiel
De kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding, richting van civiele techniek (grond- weg- en waterbouw). De nadruk van de functie ligt op de procesmatige en organisatorische kant. De kandidaat heeft ruime ervaring (min. 3 jaar) in projectleiding en is een teamspeler. De kandidaat snapt dat alleen echte samenwerking tot optimale resultaten leidt.

Deeltaken en korte uitwerking:
Opstellen en afstemmen van interne offertes;
Functioneel aansturen van de projectteammedewerkers;
Afstemming met diverse stakeholders;
Laten toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
Uitzetten toetsen van de producten door interne en externe partijen, verzamelen toetsresultaten en (laten) verwerken toetsresultaten;
Bewaken voortgang en kwaliteit van de projecten;
Laten opstellen programma van eisen, plan van aanpak, ramingen en risicoanalyses;
Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan opdrachtgever;
Coördineren van werkzaamheden die door derden worden verricht en afstemming met interne en externe partijen;
Deelnemen aan/organiseren van in- en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;
Tijdig rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);
Zorgdragen voor een correcte overdracht aan de cluster Beheer en Onderhoud.

De kandidaat voldoet aan:
Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum (eerder kunnen beginnen is een pré);
Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding of ervaring op HBO/WO werk- en denkniveau richting civiele techniek;
Heeft minimaal 3 jaar relevante ervaring als civieltechnisch projectleider;
Heeft goede kennis van en ervaring met RAW systematiek UAV-GC;
Heeft ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen en opstellen risico analyses;
Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Eisen:
– Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO of WO opleiding of ervaring op HBO/WO werk- en denkniveau richting civiele techniek (grond-, weg- en waterbouw);
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als civieltechnisch projectleider, ervaring met projectmatig werken en aansturing projectteams. Referentie vereist
– Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
– Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief. 15 % Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Wij verwachten een persoonlijke motivatiebrief waarin de volgende aspecten zijn verwerkt:
sensitief, handelen in relatie burger/bestuur, alsmede omgevingsbewustzijn inlevingsvermogen, weet de drijfveren van de ander en handelt overeenkomstig; teamspeler, het samenwerken binnen een zelfsturend team; communicatie, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
projectmatig werken (GOTIK)
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als civieltechnisch projectleider. 10%
– Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met projecten werkzaam binnen/gedetacheerd bij een (middel)grote gemeentelijke organisatie (minimaal 100.000 inwoners). 5%
– U heeft kennis van Risicomanagement: Innovatieve contracten 10%
– Sollicitatiegesprek 20% Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
relevante werkervaring;
houding en gedrag;
de mate van passendheid binnen de zelfsturende projectteams;
communicatie / mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 3 februari 2020.

Interesse?

Vacature:
(20237) Civieltechnische Projectleider team Aanleg Nieuw Infra 28-36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022