Communicatieadvies 8 u/w
Volgnummer: 16091

>Communicatieadvies 8 u/w
Volgnummer: 16091
Communicatieadvies 8 u/w
Volgnummer: 16091
2019-06-14T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Bosch
Duur: 1-8-2019 t/m 30-6-2020
Optie verlenging: 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
De werkzaamheden hebben betrekking op het HWBP-project Cuijk-Ravenstein. Dijktraject 36-2, Land van Heusden de Maaskant 2, bestaat uit de dijken en de daarin gelegen kunstwerken aan de zuidzijde van de Maas tussen Cuijk en Ravenstein (van dijkpaal 174 tot en met Dijkpaal 382). Het dijktraject is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch. Langs het traject liggen een aantal kernen waarvan Cuijk en Grave de grootste zijn. In Grave bestaat de waterkering voor een belangrijk deel uit de vestingmuren die eind vorige eeuw zijn versterkt. Bij Grave ligt ook een van de stuwcomplexen met scheepvaartsluis die het peil op de Maas reguleren. Andere gebiedskenmerken zijn de Kraaijenbergse plassen, die zich vanaf de kruising met de snelweg A73 enkele kilometers naar het westen uitstrekken. Het traject eindigt op het punt waar de snelweg A50 de Maas kruist, net ten oosten van Ravenstein.

In het project is communicatie en participatie een speerpunt. De opgave van het project vraagt om het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook is het belangrijk dat de bestuurlijke en ambtelijke achterban goed worden betrokken.

Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een ervaren communicatieadviseur als lid van het omgevingsteam. Deze adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Hij/zij is proactief, is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit. Hij/zij is in staat om vanuit zijn/haar expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen het project te versterken. We zoeken iemand die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, projectmedewerkers, belanghebbenden en media. Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Die in staat is om samen met het omgevingsteam te werken, en daarin ook het initiatief te nemen. De adviseur zorgt voor tijdige en kwalitatieve goede (tussen-)producten, beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Wat ga je doen?
– Het opstellen van het communicatie- en participatieplan voor de voorverkenning- en verkenningssfase van dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein. Het plan moet minimaal bevatten:
– Strategie over informeren en betrekken van stakeholders;
– Doelstelling die we met communicatie- & participatieplan willen behalen;
– Welke boodschap willen we uitdragen naar buiten toe?;
– Welke middelen passen bij de strategie? Inclusief media en social media strategie;
– Welke communicatiemomenten? Wat wordt communicatieagenda?;
– Welke groepen op welk moment betrekken, met welk doel en welke vorm.
– Het communicatie- en participatieplan moet passend zijn bij de omgevingsstrategie die apart wordt opgesteld (geen onderdeel van de opdracht). De aanpak voor het opstellen van het communicatie- en participatieplan is (vergelijkbaar met) Factor C.
– Het opstellen van communicatiemiddelen (persberichten, nieuwsbrieven, brieven, flyers, website, social media, presentaties, promotiemateriaal, Q&A’s en redeneerlijnen, etc.)
– Het organiseren van bijeenkomsten (bv. Werksessies, informatiebijeenkomsten etc.)
– De communicatie adviseur geeft communicatieadvies aan de projectmanager, omgevingsmanager, bestuurder en (eventuele) projectpartners.

Toelichting op rooster
Vanaf augustus 2019 tot einde looptijd voorverkenningsfase juni 2020. Inzet circa één dag per week (250 uur). Tevens geldt een optie tot verlenging van de opdracht met driemaal één jaar, tot het einde van de verkenningsfase. Gedurende deze verkenningsfase is het mogelijk dat het aantal uur per week wordt uitgebreid.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een relevante afgeronde HBO/WO opleiding.
– Op CV aantoonbaar ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling). Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare rol binnen projecten van publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Aantoonbare ervaring met strategisch adviseren in een bestuurlijke omgeving bij projecten van vergelijkbare omvang. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.

Gunningscriteria
– Beschrijf – in maximaal 250 woorden – in welke mate u voor voorliggende opdracht relevante kennis en ervaring heeft met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein. Ga daarbij specifiek in op: De projecten waaraan u gewerkt heeft; Uw rol en bijdragen binnen deze projecten; De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opgave. De ingediende beschrijving van maximaal 250 woorden zal samen met de ingediende CV worden beoordeeld.
– Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie.

Gespreksplanning
We nodigen 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Kandidaten die hiervoor in aanmerking komen worden woensdag 3 juli 2019 uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 5 juli 2019. Gezien de strakke planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

De gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– mondelinge toelichting op ervaringen op basis van de ingediende beschrijving van de werkervaring/CV;
– de relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opgave;
– de mate waarin kandidaat blijk geeft de essentie van de opgave te begrijpen.

Interesse?

Vacature:
(16091) Communicatieadvies 8 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022