Communicatieadviseur (Bodemsanering) (12) 8-20 u/w
Volgnummer: 15448

>Communicatieadviseur (Bodemsanering) (12) 8-20 u/w
Volgnummer: 15448
Communicatieadviseur (Bodemsanering) (12) 8-20 u/w
Volgnummer: 15448
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Galileistraat 15, Rotterdam
Duur: start z.s.m., naar verwachting begin juni 2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden

Jouw profiel
We zoeken een stevige, zelfstandig werkende communicatieadviseur die zich gemakkelijk beweegt in het krachtenveld van interne en externe stakeholders. Affiniteit met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met het Rotterdam Makers District is een pre.

De communicatieadviseur die we zoeken, krijgt de volgende verantwoordelijkheden:
– het opstellen van een gedragen communicatieplan;
– (door)ontwikkelen van communicatiestrategie, communicatiemix en –activiteiten voor in- en externe stakeholders
– geven van gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de projectleiding en het kernteam
– uitvoering geven aan de communicatiedoelstelling, te weten enerzijds het tijdig informeren van alle betrokken partijen en anderzijds het tijdig benaderen van partijen waarmee afspraken moeten worden gemaakt, zodat de voorbereiding en uitvoering van de sanering zonder vertraging kan worden uitgevoerd;
– verkenning versterking relatie duurzaamheidsopgave vs educatie grondsanering;
– beantwoording van persvragen
– informeren communicatie professionals van stakeholders zoals Rotterdam Makers District/ M4H, DCMR, GGD, stadsbestuur e.d.
– het opstellen van periodieke nieuwsbrieven
– het bijwerken van de website
– het verspreiden van informatie via sociale media
– het ontvangen van delegaties
– het organiseren van startbijeenkomsten, opleveringen e.d.

De gemiddelde inzet per week is 8 uur, met uitloop naar meer uren in piekperiodes. De opdrachtnemer voert zijn/haar afgebakende werkzaamheden zelfstandig, zonder directe leiding en/of toezicht, uit op de eigen werkplek of op één van de locaties van de gemeente Rotterdam.

Het project
Gemeente Rotterdam is in 2017 begonnen met de eerste deelsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek Keilehaven. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een grond- en grondwaterverontreiniging geconstateerd. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het Merwe-Vierhavensgebied als onderdeel van het Rotterdam Makers District de komende jaren herontwikkelen tot een proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het Makers District ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen. Daarom moeten de gronden nu eerst worden gesaneerd. De verwachting is dat er 200.000 m3 grond – bijna 2,5 miljoen kruiwagens – zal worden verzet. De werkzaamheden zullen in totaal zo’n 8 jaar in beslag nemen. Een bodemsanering van deze omvang wordt stapsgewijs aangepakt, kavel voor kavel. Cruciaal bij deze sanering is de nauwe afstemming met de omliggende bedrijven die direct hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden.

Geschikt voor ZZP’ers: Ja.

Eisen
– Afgeronde wo-opleiding
– Uitstekende vaardigheid in de Engelse taal in woord en geschrift
– Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar (kandidaat dient de genoemde verantwoordlijkheden zelfstandig uit te kunnen voeren).

Wensen
– Affiniteit met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met het Rotterdam Makers District
– Ervaring met werken in een complexe stedelijke omgeving
– Ervaring met werken in een complexe, politieke en bestuurlijk gevoelige omgeving met veel stakeholders
– Ervaring met het maken van een communicatiestrategie voor grotere projecten
– Een afgeronde wo-opleiding Communicatie

Competenties
– Resultaatgericht
– Integriteit
– Omgevingsbewust
– Flexibel
– Communicatief vaardig
– Organisatiesensitief
– Organisatorische vaardigheden
– Adviesvaardig

Vormvereisten cv
– Volledige naam + voorletters kandidaat
– Mogelijke startdatum indien startdatum onduidelijk is (z.s.m.)
– Beschikbaar voor x aantal uren vanaf startdatum
– Opleiding
– Werkervaring
– Specifieke kennis
– Systeem kennis
– Relevante nevenactiviteiten
– Gevraagde certificaten + naam instituut + datum behaald
– in het Nederlands
– maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 – 60 minuten. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 21/22. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.

Interesse?

Vacature:
(15448) Communicatieadviseur (Bodemsanering) (12) 8-20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022