Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten Watergraafsmeer 6-8 u/w
Volgnummer: 15305

>Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten Watergraafsmeer 6-8 u/w
Volgnummer: 15305
Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten Watergraafsmeer 6-8 u/w
Volgnummer: 15305
2019-05-07T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 07-05-2019
  • Eind datum: 01-05-2020

Standplaats: Weesperstraat 430, Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 1-5-2020
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
Het Communicatiebureau van de Gemeente Amsterdam zoekt een enthousiaste senior communicatieadviseur Infrastructurele projecten Watergraafsmeer voor 6-8 uur per week.

In de Watergraafsmeer ligt een ambitie om met partners een integrale opgave te realiseren. Die bestaat uit een vernieuwing van de ondergrond en het maaiveld met als belangrijk effect dat we de overlast eenmalig laten zijn, de maatschappelijke kosten beperken en nieuwe energie in de buurt brengen. Een van de nieuwe aspecten is dat er een energietransitie naar Aardgasvrij speelt.

Voor het project is de besluitvorming in de gemeenteraad in juli 2019 een belangrijke mijlpaal. Dan wordt definitief duidelijk of er financiën beschikbaar komen voor de aanleg van een warmtenet tegelijk met de reeds geplande werkzaamheden. Tot dat moment zijn de communicatie activiteiten in het project beperkt en vooral gericht op het goed informeren van de bewoners maar ook het afstemmen met bewoners coöperatie MeerEnergie over hun communicatie op het gebied van het bestuurlijk besluit naar hun achterban maar ook breder in allerlei media waar ze regelmatig artikelen publiceren.
Voor de periode daarna is het nodig over een gedegen communicatieplan te beschikken samen met o.a.gemeentelijkteam Aardgasvrij, woordvoering en communicatie stedelijk en Oost,en buurtcoo?peratie Meer Energie om te zorgen voor een goed eenduidig verhaal over het project, een doordachte aanpak om bewoners te betrekken en te informeren en afspraken over wie hierbij wat doet. Dit product is onderdeel van de opgave voor de communicatiedeskundige.

Later dit jaar wordt duidelijk of en hoe er nog 3 buurten in de Watergraafsmeer met dezelfde scope worden opgestart. De kennis en ervaring uit het bovenstaande project kan dan worden ingezet voor de 3 volgende buurten. We zoeken dan ook een senior communicatieadviseur die met passie het communicatieplan, dat in hoofdlijnen aanwezig is, verder uitwerkt en de mensen in de buurt kan meenemen. Een allround adviseur die naast strategisch denken ook concreet aan de slag gaat om het te doen.

Werkzaamheden
– Je ontwikkelt en voert de communicatie-aanpak uit.
– Je functioneert als intermediair tussen de projectorganisatie, gemeentelijke organisatie en de projectomgeving en verzorgt de informatievoorziening naar de projectomgeving.
– Je onderhoudt waar en wanneer nodig contacten met stakeholders (in samenwerking met de omgevingsmanager en/of projectteam) en betrekt hen bij de realisatie van het project en het vinden van oplossingen.
– Je signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties. En je signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie Samen met de adviseurs en de desbetreffende omgevingsmanager vorm je een hecht team.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een kandidaat heeft HBO/WO werk- en denkniveau
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring als communicatieadviseur voor infrastructurele projecten en/of thema’s.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring als senior communicatieadviseur ervaring met omgevings-/publiekscommunicatie bij overheidsinstelling of andere complexe organisaties.
– De aangeboden Kandidaat heeft ervaring met grote thema’s die gevoelig liggen bij bewoners/ betrokkenen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van en het uitvoeren van een communicatieaanpak en creatief met vertaalslag naar effectieve communicatiemiddelen.

Wensen
– De aangeboden kandidaat schrijft een korte motivatie (1A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen de gemeente Amsterdam in het fysieke domein.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van of ervaring met Factor C.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen de Waterschaps organisaties in het fysieke domein.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: z.s.m. na sluiting

Interesse?

Vacature:
(15305) Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten Watergraafsmeer 6-8 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022