Communicatieadviseur Luchtkwaliteit 32-36 u/w
Volgnummer: 12162

>Communicatieadviseur Luchtkwaliteit 32-36 u/w
Volgnummer: 12162
Communicatieadviseur Luchtkwaliteit 32-36 u/w
Volgnummer: 12162
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 01-12-2019

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 1-12-2018 t/m 1-12-2019
Optie tot verlenging: nee

Functieomschrijving
Luchtkwaliteit valt onder de Agenda Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam en is één van de speerpunten waarmee het bestuur van Amsterdam de stad tot een schonere leefomgeving wil maken voor de Amsterdammers. Voor Luchtkwaliteit in de stad is een groot pakket aan maatregelen en producten opgesteld. Dit pakket moet worden uitgedragen richting de doelgroepen.

Als medior communicatieadviseur zorg je er met een gedegen aanpak voor dat de genomen maatregelen en mogelijkheden wat betreft luchtkwaliteit zichtbaar worden en dat ze gaan leven, zowel voor de Amsterdammers, als voor de specifieke doelgroepen die ermee te maken krijgen. Je zorgt dat aanverwante projecten die als onderdeel luchtkwaliteit hebben, de kernboodschap van luchtkwaliteit meenemen in hun aanpak.

Werkzaamheden
Je werkt in een team met een senioradviseur en een medior adviseur aan de communicatie van Luchtkwaliteit. De werkvelden als elektrisch vervoer, taxi, autobus, brom- en snorfietsen, subsidies en ontheffingen worden onderling verdeeld en dergelijke. Maar in alle gevallen werk je aan:
– het bewustzijn van alle Amsterdammers over de huidige luchtkwaliteit, wie eraan werken, waarom en hoe dat gebeurt
– het vergroten van de zichtbaarheid van maatregelen en subsidies in de buitenwereld
– het onderhouden en versterken van de relatie met stakeholders (convenantpartners, bewonersorganisaties, brancheverenigingen, andere overheden)
– de verbinding van de boodschap van werkvelden en programma bij aanverwante projecten binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Daarbij:
– is het strategisch communicatieplan het uitgangspunt
– adviseer je de inhoudelijke deskundigen
Рco̦rdineer je campagnes
– schrijf je persberichten en bereid je persvragen voor met de senior en het wethouderteam
– onderhoud je de website en de social media
– houd je oog voor en spring je in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen
– respecteer je de gemeentebrede communicatierichtlijnen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma.
– Beschrijf in maximaal 1 a4 jouw rol als communicatieadviseur binnen een project/programma van vergelijkbare schaal. Geef kort de opdracht weer en benoem daarin concrete behaalde resultaten. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De kandidaat heeft ruime ervaring bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie met omgevingscommunicatie.
– De kandidaat heeft in totaal minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met campagnes bij een overheidsinstelling.
– De kandidaat heeft ervaring opgedaan met minimaal een van de thema’s verkeer, vervoer, elektrisch vervoer, taxi, autobus, brom- en snorfietsen of milieuzones.
Beschrijf dit duidelijk in het cv.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 1 jaar ervaring in de duurzaamheidssector? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Benoem de organisatie, de werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden.
– Heeft de aangeboden kandidaat minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Benoem de organisatie, de werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden.
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het in de markt zetten van overheidsproducten, zoals subsidies?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het voorbereiden van persberichten?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: Week 47, 2018

Interesse?

Vacature:
(12162) Communicatieadviseur Luchtkwaliteit 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022