Communicatieadviseur programma Fysieke 16 u/w
Volgnummer: 16648

>Communicatieadviseur programma Fysieke 16 u/w
Volgnummer: 16648
Communicatieadviseur programma Fysieke 16 u/w
Volgnummer: 16648
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 08-09-2020

Standplaats: Rotterdam + landelijke inzetbaarheid
Duur: 09-09-2019 t/m 08-09-2020
Optie tot verlenging: Verlenging is optioneel

Opdracht omschrijving
De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de politie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de
werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), Politie-uitrusting en Voer- en Vaartuigen.

De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid.

Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van fysieke beveiliging op landelijk niveau. Binnen dit programma
zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats.

Als communicatieadviseur kun je zelfstandig de communicatiestrategie voor de het programma vertalen naar een concrete communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op uitwerking van activiteiten of middelen. In voorkomende gevallen voer je het intakegesprek van het plan. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de senior- en strategisch communicatieadviseur van de afdeling communicatie van het PDC.

Je bent breed inzetbaar en daardoor in staat de meest voorkomende communicatievraagstukken op te pakken. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen.

Doelstelling
In deze functie lever je de communicatieplan op voor het programma en draag je zorg voor de uitvoering van de in- en externe communicatie rondom het programma Fysieke Toegangsbeveiliging. Het programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dienst FM, binnen de context van het Politiedienstencentrum (PDC). In deze functie lever je daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de communicatiestrategie op bedrijfsvoering (PDC). De inzet is gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie.

De communicatieadviseur wordt aangestuurd vanuit het programma Fysieke Toegangsbeveiliging, door de programmamanager, maar heeft een functionele lijn met de afdeling Account en Advies van de dienst Communicatie, specifiek met het team Bedrijfsvoering i.o.

Verantwoordelijkheden
– Intake van communicatieopdrachten en verhelderen van de communicatievraag;
– Communicatieadvies en – uitvoering van communicatiestrategieën;
– Relatiebeheer;
– Coaching.
Vakmatige taken
– Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt;
– Ontwikkelen communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen;
– Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.
Leidinggevende taken
Niet van toepassing.
Contacten
– Programmamanager, programmagroep en projectgroepen;
– Team Bedrijfsvoering dienst communicatie;
– Directie communicatie/Hoofden Communicatie;
– Communicatiecollega’s van de eenheden;
– Diensthoofden PDC/ Politiechefs eenheden;
– Leden BBVO.

Inzet in de lijn of project
De inzet is in de lijn.

Eisen:
– Inzetbaar vanaf 09-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 08-09-2020 voor 16 uur per week.
– CV Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring.
Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat (NIET in Word). Van maximaal 7 pagina’s A4.
– In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een Communicatie Adviesfunctie (werkzaamheden zoals beschreven in de verantwoordelijkheden en vakmatige taken). Een Redacteursfunctie (teksten schrijven/controleren en hierop adviseren) wordt niet als gelijkwaardig gezien.
– Een afgeronde, volwaardige en erkende opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Communicatie. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Wensen:
– Beschrijft een referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt: 45%
1. Intake van (complexe) communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag;
2. Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt;
3. Communicatieadvies geven op- en uitvoering van communicatiestrategieën;
4. Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.
– Beschrijft een referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt: 35%
1. Ontwikkelen communicatieaanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen;
2. Relatiebeheer binnen communicatie;
3. Coaching van communicatiecontacten;
– De werkervaring zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein. 20%

Competenties:
Coachen
Klantgericht
Organisatie sensitief
Probleemanalyse
Overtuigingskracht
Initiatief

Interesse?

Vacature:
(16648) Communicatieadviseur programma Fysieke 16 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022