Communicatieadviseur Verkeersveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14908

>Communicatieadviseur Verkeersveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14908
Communicatieadviseur Verkeersveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14908
2019-04-15T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 15-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Zwolle + 1 dag per week Arnhem
Duur: 14-05-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. ROV (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) Oost-Nederland gaat de strijd aan met verkeersonveiligheid in Gelderland en Overijssel. We zijn een netwerkorganisatie. Een organisatie die partijen verbindt, kennis verzamelt en verkeersveiligheidsprojecten mogelijk maakt. We werken samen met marktpartijen en partners aan betere projecten en een groter bereik van onze verkeersveiligheidscampagnes. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

Project
Je gaat aan de slag bij het ROV Oost-Nederland. Als communicatieadviseur maak je onderdeel uit van een specialistisch team met verschillende achtergronden. Je collega’s hebben een brede kennis en delen deze graag. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor de invulling van de ambitie ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’.

Leidend voor onze werkwijze is het werkplan. Hierin staat beschreven waarom en op welke wijze er aandacht is voor de risicodoelgroepen fietsers, jonge bestuurders en ouderen, en de risicogedragingen snelheid, rijden onder invloed en afleiding.

Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel bij de provincies Gelderland en Overijssel. Ontwikkelingen, nieuwe technieken en cijfers stellen jou en je collega’s regelmatig voor nieuwe opgaven. Intensieve samenwerkingen met andere overheden, bedrijven, belangengroepen en specialisten zijn essentieel om invulling te geven aan de opgaven van het ROV Oost-Nederland.

Opdracht omschrijving
Van de communicatieadviseur vragen we advies over de inzet van communicatie rond de verschillende thema’s en projecten, en verwachten we de daadwerkelijke uitvoering hiervan.

Daarnaast heb je aandacht voor projectmatig werken binnen het team en jaag je collega’s aan om via een projectmatige werkstructuur te werken.

Ook zorg je dat er naast actiematige campagnes focus is voor het corporate verhaal en de zichtbaarheid van het ROV Oost-Nederland, zowel intern als in ons netwerk. Je bewaakt dit en stemt af met de projectleiders en programmaleider.

Je bent adviseur, aanjager, verbinder en niet bang om buiten de gebaande paden te treden.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Externe…
is verantwoordelijk voor organisatie en ontwikkeling van diverse acties, evenementen en communicatiemiddelen ten behoeve van de verschillende risicodoelgroepen en risicogedragingen van het ROV Oost-Nederland.

bewaakt het corporate verhaal, zoekt hierin afstemming en zorgt dat de verschillende thema’s, campagnes en projecten hierin communicatief geborgd worden. Externe heeft hierbij een helicopterview en strategisch inzicht

ziet kansen om het verhaal van ROV Oost-Nederland uit te dragen (intern en extern) en handelt hiernaar.

zorgt samen met de (communicatie) collega(s) in het team voor afstemming op structurele basis met de communicatieadviseurs/woordvoerders van de voorzitter, vice-voorzitter van het ROV Oost-Nederland en de gedeputeerden, en heeft aandacht voor bestuurlijke en politieke gevoeligheid en brengt dit terug in het team.

helpt mee aan het inbedden van een projectmatige werkstructuur, is aanjager voor de ontwikkeling van verschillende projectteams binnen het ROV Oost-Nederland (passend bij het werkplan) en is hierbij sparringpartner voor collega’s.

rapporteert periodiek aan de themadeskundige communicatie, programmaleider en teamleider.

Van de externe wordt verwacht dat deze resultaatgericht werkt, projectmatige aanpak eigen is, communicatief sterk is, strategisch inzicht heeft en sterk is in samenwerken.

Eisen:
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie in de periode 2012-2019.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als communicatieadviseur betrokken bij verkeersveiligheidsprojecten en gedragsbeïnvloeding in de periode 2016-2019 en geeft 2 voorbeelden.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als communicatieadviseur met het uitrollen en borgen van verkeersveiligheidscampagnes in de periode 2016 – 2019 en geeft 2 voorbeelden.
– Externe beschikt aantoonbaar over brede werkervaring en daarmee over kennis voor inzet van eigentijdse communicatiemiddelen.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe heeft aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. (30%)
– Externe heeft aantoonbare werkervaring met het inbedden van een projectmatige werkstructuur, als aanjager en sparringpartner. (30%)
– MOTIVATIE (20%)
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.
– KWALITEITEN (20%)
Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.

De competenties waar de Externe in het interview op wordt getoetst zijn:
resultaatgericht;
overtuigingskracht;
plannen en organiseren;
projectmatig werken;
verbinden en netwerken;
flexibel/aanpassingsvermogen;
aanjagend en pro-actief.

Reizen
Tarieven van interim professionals zijn in principe inclusief eventuele reis-, verblijfs- en transportkosten (zie ook modelovereenkomsten). Om dienstreizen te kunnen declareren (altijd à € 0,37 per kilometer) is altijd expliciete toestemming van opdrachtgever nodig. Voor dienstreizen geldt verder:
1. Gebruik een leenfiets als dit mogelijk is (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
2. Als 1. niet mogelijk is reis dan met openbaar vervoer (OV-pasjes te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
3. Als 1. en 2. niet mogelijk zijn, gebruik dan een leenauto (te verkrijgen bij facilitair servicepunt provinciehuis Zwolle).
4. Als 1. en 2. en 3. niet mogelijk gebruik dan pas de eigen auto.

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden met Karsten ten Heggeler (teamleider) en Albertine Duiven (themaverantwoordelijke communicatie) op dinsdag 7 mei 2019 tussen 9:00 en 11:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14908) Communicatieadviseur Verkeersveiligheid 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022