Communicatiestrateeg Autoluw (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10919

>Communicatiestrateeg Autoluw (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10919
Communicatiestrateeg Autoluw (11) 16-24 u/w
Volgnummer: 10919
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 16-09-2018

Standplaats: Amsterdam
Duur: 17-9-2018 t/m 16-9-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Een belangrijk speerpunt voor het bestuur van de gemeente Amsterdam, in het kader van Mobiliteit en luchtkwaliteit, is het autoluwer maken van de stad. De Agenda Amsterdam Autoluw neemt een prominente plek in het coalitieakkoord. Het doel is een schonere lucht en meer voorrang aan de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer, met name door minder auto’s in de stad. Maatregelen die in het coalitieakkoord zijn genoemd en/of verder worden verkend zijn onder meer:
– In 2025 zijn 7000 tot 10.000 parkeerplekken opgeheven
– De parkeertarieven gaan omhoog voor bezoekers
– Parkeervrij maken van smalle grachten
– Meer investeren in ruimte voor de fiets
– Touringcars worden geweerd binnen de A10 en beneden het IJ
– Logistieke verbetering van de bevoorrading van de stad
– Stimuleren mobiliteitsconcepten ter vermindering van autobezit
– Amsterdam 2025 uitstootvrij (milieuzones)
– Verbeteren van de taximarkt, o.a. versneld invoeren elektrisch vervoer
– Verlaging van de maximum snelheid in woonstraten en op de A10
– Inzet op veiliger maken van het verkeer

Om het doel te bereiken is het noodzakelijk om het debat met de stad aan te gaan en Amsterdam rijp te maken voor deze maatregelen. We zoeken een ervaren communicatiestrateeg, die dat debat met de stad vormgeeft en een participatietraject hiervoor opzet. Immers: veel mensen gaan profiteren, maar anderen niet. Hoe gaan we hiermee om? We zoeken een denker én een doener. Iemand die enthousiast en bekwaam is om zowel met de strategie als met de operationalisering ervan aan de slag te gaan. De strateeg heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van de positionering van deze bestuurlijke topprioriteit én om hiervoor een bijpassende profileringstrategie te maken. Een communicatiestrateeg, die (samen met onze experts binnen het Communicatiebureau) de complexiteit van de opgave kan afpellen tot een eenduidig
verhaal voor de stad en die voor de invoering van de maatregelen een duurzame strategie ontwikkelt en (deels) uitvoert. Omdat de opgave veel verschillende thema’s raakt (o.a. luchtkwaliteit, verkeer, infrastructuur, leefbaarheid) zijn interne communicatie en verbinding met de verschillende organisatieonderdelen binnen de gemeente Amsterdam belangrijke aandachtspunten. Tot slot is deze strateeg budgetverantwoordelijk voor het deelbudget communicatie.

Werkzaamheden
– Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatie- en participatiestrategie, voor het debat met de stad (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, campagneadvies, onderzoek en monitoring)
– Communicatiekalender opstellen
– Communicatie- en participatiestrategie (deels) uitvoeren
– Budgetbewaking
– (Ad hoc) gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de projectmanager en het kernteam
– Vanuit communicatie samenwerkingsverband opzetten en onderhouden met aanverwante thema’s/organisatieonderdelen binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners)
– Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media adviseurs.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft een HBO of WO opleiding genoten. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma’s.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met de uitrol van publiekscampagnes.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de rol van facilitator of procesontwerper.
– Beschrijf in maximaal 1A4 de aanpak van de opdracht en geef voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten met benoeming van concrete resultaten. De motivatie wordt tijdens het interview besproken.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat als communicatiestrateeg ervaring met complexe verkeersvraagstukken?
– Heeft de aangeboden kandidaat als communicatiestrateeg ervaring met gedragsbeïnvloeding?
– Heeft de aangeboden kandidaat als communicatiestrateeg ervaring met complexe projecten en/of programma’s op het gebied van duurzaamheid?
– Heeft de aangeboden kandidaat als communicatiestrateeg ervaring met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda’s?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: z.s.m. na sluiting aanvraag

Interesse?

Vacature:
(10919) Communicatiestrateeg Autoluw (11) 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022