Communicatiestrateeg Ruimte en Duurzaamheid 24 u/w
Volgnummer: 13731

>Communicatiestrateeg Ruimte en Duurzaamheid 24 u/w
Volgnummer: 13731
Communicatiestrateeg Ruimte en Duurzaamheid 24 u/w
Volgnummer: 13731
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 15-08-2019

Standplaats: Amsterdam
Duur: halfjaar, start zsm
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De directie van het organisatieonderdeel Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam zoekt een stevige en ervaren communicatiestrateeg die zich (primair) richt op de interne organisatie. Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid in Amsterdam. De 600 medewerkers werken voor verschillende opdrachtgevers in de stad, waaronder de stadsdelen en grootstedelijke projecten. Hun expertise ligt op het gebied van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Dit geldt voor ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.

Naar aanleiding van onder andere een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers bevindt Ruimte en Duurzaamheid zich in een organisatorische doorontwikkeling. De stad groeit snel en de druk op de ruimte wordt steeds groter. Daarnaast heeft het huidige college grote ambities op het gebied van duurzaamheid en op het terrein van participatie van de Amsterdammers bij het ‘maken van de stad’. De organisatie is in mankracht verdubbeld om aan deze opgaven te kunnen voldoen. Dat vraagt om een versterking van de samenwerking en integraliteit binnen de organisatie en met de (gemeentelijke) stakeholders. Het vraagt ook om een andere manier van werken en daarmee een cultuurverandering. In- en externe communicatie moet hieraan een bijdrage leveren.

De communicatiestrateeg die wij zoeken is de strategische sparringpartner van de directeur en het managementteam voor deze communicatieopgave. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de interne communicatiestrategie voor de doorontwikkeling van Ruimte en Duurzaamheid en de duurzame implementatie van interne communicatie binnen de organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor het gezicht van Ruimte en Duurzaamheid naar buiten, ofwel een duurzame positionering van de organisatie bij stakeholders binnen en buiten de gemeente.

Je maakt deel uit van het kernteam, dat zich focust op de interne doorontwikkeling met duurzaam resultaat. Je werkt samen met de twee bestaande communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid en met de experts van het Communicatiebureau. Je bent hands on, kunt goed schrijven en voert waar noodzakelijk en mogelijk het plan ook zelf uit.

In eerste instantie duurt de opdracht een half jaar, om op grond van een goede evaluatie het (inhoudelijke) vervolg te bepalen. Verlenging van de opdracht is mogelijk.

Werkzaamheden
Factor C sessie opzetten en resultaten vertalen naar een stakeholdersanalyse en interne communicatiestrategie (waaronder kernverhaal Ruimte en Duurzaamheid, kernboodschap) met plan van aanpak en middelenpakket
Vertalen van de interne communicatiestrategie naar externe communicatie (positionering van Ruimte en Duurzaamheid binnen en buiten de gemeente), met plan van aanpak en middelenpakket
Inventarisatie van de interne en externecommunicatiebehoefte
Interne communicatiekalender opstellen
Duurzaam implementeren van interne en externe communicatiestrategie, evenals de uitvoering ervan binnen Ruimte en Duurzaamheid (organisatie van de communicatie, met rollen, verantwoordelijkheden e.d.)
Ontwikkelen en toepassen van duurzaam in te zetten communicatiemiddelen (bijv. bijeenkomsten, intranet, nieuwsbrief e.d.). Tegelijkertijd structuur aanbrengen binnen het huidige aanbod aan middelen.
Uitvoeren interne en externe communicatiestrategie (deels)
Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het managementteam
Samenwerken met de twee huidige communicatieteams van de afdelingen Ruimte en Duurzaamheid
Samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media advies, online redactie
Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Advies, Capaciteit en Ontwikkeling, Specialisten en Redacties. Daarnaast is er een flexpool.

Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel capaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau medewerkers detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, media- en campagneadviseurs. De inzet en de productie van communicatiemiddelen, bijvoorbeeld de gemeentelijke mediamix, stemmen communicatiemedewerkers af met de media-adviseurs.

Eisen:
– U dient minimaal 2 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met interne communicatie voor reorganisatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met interne communicatie voor cultuurverandering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met de positionering van een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met projectleiding binnen een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde hbo/wo – opleiding. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– Korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten , met benoeming van concrete resultaten.
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met complexe ruimtelijke opgaven binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten).
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met opgaven op het gebied van duurzaamheid binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten).
– De aangeboden kandidaat heeft als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met participatiemethodieken en -trajecten.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(13731) Communicatiestrateeg Ruimte en Duurzaamheid 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022