Conditieleider Bodem Stationsgebied 8-12
Volgnummer: 13247

>Conditieleider Bodem Stationsgebied 8-12
Volgnummer: 13247
Conditieleider Bodem Stationsgebied 8-12
Volgnummer: 13247
2019-01-09T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 09-01-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: ja

Korte beschrijving speelveld
Sinds 2003 wordt hard gewerkt aan het realiseren van het Masterplan Stationsgebied waarmee het gebied mooier, veiliger en leefbaarder wordt. Door de grote hoeveelheid opdrachtgevers en opdrachtnemers in het gebied in combinatie met de grote stromen reizigers, bezoekers en leveranciers maken het een complexe opgave. De projectorganisatie Stationsgebied is de regisseur van alle publieke en private ontwikkelingen maar is ook opdrachtgever voor diverse grote werken op het gebied van vastgoed, infrastructuur en openbare ruimte. De uit te voeren werken zijn niet alleen vaak technisch uitdagend, maar worden uitgevoerd in nauwe samenhang met die van andere private en publieke partijen. Voor het adviseren van de Programmamanager Stationsgebied inzake omgang met bodemverontreiniging, grondwater, grondstromen, NGE en (milieu)vergunningen/-meldingen zoeken wij met spoed een ervaren Projectleider Bodem.

Je taken zijn:
– Adviseren van de programmamanager, projectleiders en projectmedewerkers binnen de projectorganisatie over de omgang met bodemverontreiniging, grondwater, grondstromen, NGE en (milieu)vergunningen/- meldingen;
– Aansturen van raamcontractanten voor milieukundig (bodem)onderzoek, MKB en aanverwante taken. Een en ander i.h.k. van de ‘Raamovereenkomst Milieukundige Bodemdiensten’ en in nauwe samenwerking met Stadsingenieurs Utrecht;
– Beoordelen van relevante offertes en producten van derden, leveren van inhoudelijke bijdragen en second opinions;
– Opstellen van notities, brieven, rapporten richting bevoegd gezag/handhaving;
– Contactpersoon voor het bevoegd gezag/handhaving inzake Wbb en Waterwet;
– Ondersteunen van directievoerders, toezichthouders en omgevingsmanagers tijdens de voorbereiding en uitvoering van grondverzet, bemalingen enz.;
– Toetsen van plannen, ontwerpen en bestekken op de noodzaak tot (milieu)vergunningen, meldingen en (bodem)onderzoeken.

Jij bent/hebt:
– Ervaren adviseur op gebied van bodem en milieu in het algemeen, met tenminste 7 jaar ervaring in werken binnen een complexe, hoog-stedelijke omgeving;
– Kennis van (milieu)wet- en regelgeving, zowel landelijk als ook specifiek binnen gemeente Utrecht;
– Aantoonbare ervaring met de rol van bodem en milieu binnen alle fasen van een bouwproject: van plan tot uitvoering;
– Aantoonbare ervaring met en visie op de omgang met bevoegd gezag/handhaving Wbb, Bbk en Waterwet in een grote stad;
– Aantoonbare ervaring met bemalingen, zuiveringen, lozingen, bemalingsadviezen en monitoring in een sterk bebouwde omgeving.

Goed om te weten:
Het is druk en de planning staat vast. We zoeken daarom nadrukkelijk naar iemand die op zeer korte termijn voldoende tijd kan vrijmaken om snel een constructieve bijdrage aan onze dienstverlening te kunnen leveren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het Stadskantoor van Gemeente Utrecht. Het kantoor is uitstekend bereikbaar met de fiets of per openbaar vervoer. Er is geen parkeergelegenheid.

Eisen
– Aantoonbaar werk- en denkniveau op relevant (milieutechnisch) WO niveau;
– Aantoonbare kennis en ervaring van het werken met NGE;
– Aantoonbare kennis en ervaring in het mondeling en schriftelijk adviseren over bodemaspecten aan publieke opdrachtgevers;

Wensen
– Minimaal 5 jaar relevante ervaring in het functioneren als opdrachtgever naar relevante adviesbureaus;
– Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 29 januari 2019. Welk telefoonnummer kunnen we bellen om je uit te nodigen? Wanneer kan je starten?
– CV toont recente opdrachten waarin gewerkt is met bevoegd gezag/handhaving Wbb, Bbk en Waterwet in een grote gemeente (100.000+).
– Een referentie die kan worden benaderd voor het verifiëren van relevante kennis en ervaring;
– Bij voorkeur kennis en ervaring met werkwijze, procedures en regelgeving van de Gemeente Utrecht.

Cv
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.

Interesse?

Vacature:
(13247) Conditieleider Bodem Stationsgebied 8-12

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022