Constructeur Civiele Techniek (8) 0-20 u/w
Volgnummer: 10098

>Constructeur Civiele Techniek (8) 0-20 u/w
Volgnummer: 10098
Constructeur Civiele Techniek (8) 0-20 u/w
Volgnummer: 10098
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • LEEUWARDEN
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 31-08-2019

Standplaats: Leeuwarden
Duur: 01-09-2018 t/m 31-08-2019
Optie tot verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdracht omschrijving
We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’

Het cluster Projecten zorgt voor het uitvoeren van projecten (werken) met de vereiste kwaliteit, binnen de randvoorwaarden van tijd en budget. Daarbij houdt zij oog voor de omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen.

Binnen de cluster Projecten wordt gewerkt aan vier investeringsportfolio’s: primaire keringen, regionale keringen, inrichten watersystemen en waterketen. Elk portfolio omvat meerdere investeringsprojecten en wordt aangestuurd door een portfoliomanager. De investeringen worden gerealiseerd in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Daarbij is het van belang dat de belangen van ingelanden en andere partijen worden gehoord en meegewogen.

In de projectenportfolio’s organiseren we uniformiteit van aanpak en realiseren we efficiëntie in begeleiding, coördinatie en administratieve inzet.

Cluster Projecten is op zoek naar uitbreiding van de flexibele schil met een Constructeur civiele techniek.

Zzp-ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen, dienen zich rechtstreeks te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat de offerte indient. De zzp-er gaat bij gunning van de opdracht een (flexibel) dienstverband aan met het betreffende detacheringsbureau of payroll-bedrijf.

Verantwoordelijkheden
Wat houdt de functie in?

In de voorbereiding:
Het zelfstandig uitvoeren van ontwerp-/dimensioneringsberekeningen
Het mede opstellen van een programma van eisen (constructieve uitgangspunten)
Het controleren van tekenwerk voor het bestek en het bestek op constructieve uitgangspunten.

In de uitvoering:
Het adviseren van directievoerder en/of toezichthouder van de opdrachtgever bij de uitvoering van werken en het controleren en beoordelen van tekeningen en berekeningen van derden.

Bij alle taken opereer je in teamverband en overleg je nauwgezet met je interne opdrachtgever over uitvoeringaspecten en rapporteer je aan de interne opdrachtgever en andere belanghebbenden over voortgang en kwaliteit. Tevens houd je bij alle taken in je werk rekening met de aspecten ARBO en veiligheid.

Kwaliteit (eisen):
– De aangeboden kandidaat is minimaal in het bezit van een HBO-diploma op het vakgebied civiele techniek richting constructies en/of aanvullende opleidingen tot betonconstructeur. Dit wordt tijdens de selectieprocedure gecontroleerd.
– De aangeboden kandidaat beschikt over een geldig VCA vol certificaat. Indien de kandidaat niet beschikt over een geldig VCA certificaat, dient deze behaald te worden voor 1 augustus 2018. Dit wordt tijdens de selectieprocedure gecontroleerd.

Gunningscriteria (wensen):
– De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in het gevraagde functieprofiel met beton- en damwandconstructies. (50%)
– De kandidaat heeft kennis en ervaring met projectmatig werken in een team. (25%)
– De kandidaat heeft ervaring met constructeurswerk aan waterbouwkundige werken. (25%)

Competenties:
– Resultaat-, klant- en samenwerkingsgericht
– Werkt bewust volgens de geldende normen en richtlijnen
– toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van zijn werk en levert een nauwkeurig product af
– weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden

CV eis:
Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De interviews staan gepland op 18 juli 2018.

Interesse?

Vacature:
(10098) Constructeur Civiele Techniek (8) 0-20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022