Consulenten Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) 24-36 u/w
Volgnummer: 13095

>Consulenten Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) 24-36 u/w
Volgnummer: 13095
Consulenten Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) 24-36 u/w
Volgnummer: 13095
2018-12-21T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 21-12-2018
  • Eind datum: 02-03-2020

Standplaats: Hoofddorp
Duur: 4-3-2019 t/m 2-3-2020 (totaal 72 uur)
Optie verlenging: 2 x 3 maanden

Opdrachtomschrijving
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een van de teams binnen de cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg binnen ons Sociaal Domein. Het CJG is dé plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over pesten, scheiden, lastig of teruggetrokken gedrag, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. Het CJG consulententeam biedt gratis advies, ondersteuning en hulp op maat. Of het nu gaat om een eenvoudige of ingewikkelde vraag, samen ga je op zoek naar een oplossing die past.

Het CJG Haarlemmermeer is op zoek naar enthousiaste consulenten die open staan voor een mooie uitdaging.

Wij zoeken iemand die breed naar het werk durft te kijken en met de juiste tact en deskundigheid kan doen wat er nodig is! Jouw betrokkenheid en professionaliteit zorgen ervoor dat je daar de goede keuzes in kan maken.

Het CJG werkt volgens het ”Haarlemmermeers model”. Inwoners en hun netwerk vormen de basis van dit model. Zij hebben de regie over hun eigen leven en zijn verantwoordelijk voor zichzelf en de mensen om hen heen. Als een inwoner er met behulp van zijn familie en vrienden niet uitkomt, zorgen professionals nabij, zoals de huisarts, de school en de JGZ voor ondersteuning op maat. Een aantal van hen, waaronder het CJG, kan toegang verlenen naar specialistische ondersteuning.

Jouw rol als CJG Consulent
Als CJG consulent geef je informatie en advies aan gezinnen en professionals bij vragen over opgroeien en opvoeden. Je werkt oplossingsgericht waarbij de vraag van de klant centraal staat en niet het aanbod. De basis is altijd de eigen kracht van de opvoeder. Deze houdt zelf de regie en de geboden ondersteuning is aanvullend op de ondersteuning uit het eigen netwerk. Je verheldert samen de vraag en maakt daarbij gebruik van de methodiek ”De trein van boos naar middel”, een veelvuldig gebruikte, oplossingsgerichte methodiek in het ”Haarlemmermeers model”. Naast informatie en advies bij opgroei- en opvoedvragen, vervul je een gidsfunctie voor ouders en professionals bij het wegwijzen en begeleiden naar zorg. Je bemiddelt, motiveert en haalt erbij waar nodig en levert daarbij zoveel mogelijk maatwerk. Daarnaast ben je gemandateerd om specialistische zorg in te zetten.

Werkzaamheden die erbij horen
– Geeft informatie en advies aan ouders/opvoeders en professionals bij vragen over opgroeien en opvoeden;
– Bemiddelt en motiveert voor verdere zorg als nodig/gewenst;
– Is wegwijzer en begeleidt ouders/professionals bij het vinden van het juiste aanbod, zowel bij enkelvoudige als (licht) complexe problematiek;
– Belegt regie of voert dit zo nodig kortdurend zelf als ouders of andere professionals hier tijdelijk niet toe in staat zijn;
– Werkt samen met de ketenpartners, versterkt netwerken en positioneert in de keten;
– Bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties;
– Signaleert en reageert professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling / bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind;
– Voert voorlichtingsgesprekken i.s.m. GGZ InGeest;
– Geeft waar nodig een beschikking af;
– Is ambassadeur voor het CJG en het ”Haarlemmermeers model”;
– Neemt deel aan overlegsituaties, zoals teamoverleg, intervisie en casuïstiek;
– Houdt een eenvoudige cliëntregistratie bij.

Waar ga je werken?
Je komt te werken in het CJG gebouw van de gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp. Het CJG team is enthousiast, dynamisch, flexibel en ambitieus en heeft diverse expertises in huis. Denk aan kennis van jeugdgezondheidszorg, LVB, expertise jonge kind/pubers, complexe problematiek, interculturele hulp, jeugd-GGZ, onderwijs, enzovoort. Daardoor ontvangen ouders, jeugdigen en professionals hulp op maat. De consulenten bieden een gezamenlijke dekking van deze expertises.

Wat wij bieden
– Een leuk team!
РEen detachering voor de duur van ̩̩n jaar met intentie tot verlening (5 x 1 jaar);
– De mogelijkheid om 24 tot 36 uur te werken. Bij een detachering van 36 uur is het mogelijk om 4 x 9 uur te werken, waardoor je wekelijks een vrije dag hebt;
– Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
– Opleiding en ontwikkeling is onderdeel van het werk en wordt aangemoedigd.
– Bureaudiensten binnen kantoortijden (9.00 – 17.00 uur).

Kandidaatomschrijving
Wat neem je mee?
Als CJG consulent heb je veel ervaring en veel plezier in het werken met onze doelgroep. Je beschikt over een enthousiaste, toegankelijke en proactieve houding. Je bent in staat om buiten de kaders te denken en maatwerk te leveren. Je staat stevig in je schoenen en je bent in staat om daadkrachtig te kunnen handelen. Je voelt je uitgedaagd door de diversiteit die je tegen kunt komen, beschikt over een goed relativeringsvermogen en bent in staat om snel te kunnen schakelen. Daarbij ben je flexibel, zelfstandig en kun je prioriteiten stellen. Ook vind je het leuk om in een fijn team te werken die zich in een dynamische omgeving begeeft. Je bent reflectief en wil je graag ontwikkelen. Verder vinden we het belangrijk dat je je uitgedaagd voelt in het opzoeken van aansluiting bij de hulpvrager en in de samenwerking met interne en externe professionals. Daarbij komen je ontwikkelde gespreksvaardigheden goed van pas!

Toelichting op rooster
Elke kandidaat dient voor minimaal 24 uur beschikbaar zijn. Wij vragen duidelijk aan te geven voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is en of er ook flexibiliteit in de hoeveelheid uren mogelijk is. De opdracht wordt gegund wanneer er met geschikte kandidaten een totale bezetting van 72 uur is te realiseren. Als niet tot een totaal van 72 uur wordt gekomen wordt overwogen of de opdracht geheel, gedeeltelijk of niet wordt gegund. Werkdagen in ieder geval op dinsdag en woensdag of vrijdag van 8.30 – 17.00 uur. Flexibel inzetbaar, af en toe in de avond.

Eisen
– SKJ of BIG geregistreerd of in staat dat binnen twee maanden na gunning te realiseren
– Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde relevante HBO of WO opleiding (bijvoorbeeld MWD, (ortho)pedagogiek, SPH, Psychologie).
– Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring in de ambulante jeugdhulpverlening, waarbij het voeren van kind-, ouder- en systeemgerichte gesprekken tot de werkzaamheden behoren. Inclusief een relevante positieve referentie van een leidinggevende. Referentie vereist
– Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening binnen het vrijwillige kader.
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Gunningscriteria
– Op CV aantoonbaar brede basiskennis op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugdgezondheidszorg, GGZ en LVB voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar
– Op CV aantoonbare kennis van de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling
– Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring in het ambulant werken op meerdere vlakken van factoren die multi-probleemgezinnen kenmerken (zoals pedagogische vaardigheden, psychische problematiek, hechtingsvraagstukken, veiligheid)
– Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar in het werken met KOPP/KVO en of (jeugd)ggz
– Op CV aantoonbare minimaal 1 jaar ervaring met het voeren van regie
– Op CV aantoonbare minimaal 1 jaar ervaring met scheidingsproblematiek

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Een motivatiebrief die door de kandidaat zelf is geschreven.
– Motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie.
– Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
– Motivatie om te solliciteren bij het CJG.
– Concrete voorbeelden van aansluiting bij de gevraagde competenties.
– Overtuigende argumentatie voor geschiktheid opdracht.

Gespreksplanning
De gesprekken worden gevoerd op maandag 28 januari 2019 van 11.30 – 14.30 uur en op dinsdag 29 januari 11.30 en 14.30 uur. Wij vragen de kandidaten alvast om hiermee rekening te houden in hun agenda. Locatie: Graan voor Visch 14302 – 2132 VJ Hoofddorp.

Sollicitatiegesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
– Concrete SMART voorbeelden van het voeren van kind-, ouder- en systeemgerichte gesprekken
– Consistentie CV, brief en gesprek
– Match met het team
– Persoonlijke klik met de interviewers

Aanleveren na gunning
– Integriteitsverklaring externen
– VOG
– Bewijs van registratie SKJ of BIG-register

Interesse?

Vacature:
(13095) Consulenten Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlemmermeer (CJG) 24-36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022