Contract- en Leveranciersmanager 36 u/w
Volgnummer: 13305

>Contract- en Leveranciersmanager 36 u/w
Volgnummer: 13305
Contract- en Leveranciersmanager 36 u/w
Volgnummer: 13305
2019-01-14T00:00:00+00:00
  • DRIEBERGEN
  • Start datum: 14-01-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Driebergen
Duur: 29-04-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, tot een maximale totale opdrachtduur van 24 maanden

Opdracht omschrijving
De contractadministratie van de meldkamers gaat over naar LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking). De transitie van deze administratie moet geborgd zijn. Dit houdt in:
1. Het beoordelen (en zo mogelijk completeren) van de juistheid en de volledigheid van de over te krijgen administratie;
2. Het borgen in het contractmanagementsysteem van deze administratie;
3. Het in teamverband werken aan dit meldkamertraject (bijv. ook een aandeel in contractvernieuwingsactiviteiten, waaronder inkoopactiviteiten);
4. Het werken aan de optimalisatie van de invulling van het contractmanagementsysteem (Proquro);
5. Het, indien noodzakelijk, bijspringen bij andere contractactiviteiten op andere contractportefeuilles (van andere contractmanagers binnen de contract- en leveranciersafdeling (CLM) van het Meldkamer Diensten Centrum (MDC)).

Doelstelling
Het voltooien van in ieder geval het onder punt 1 tot en met 4 benoemde in de Opdracht omschrijving, dat in ieder geval omvat:
– Het kwalitatief hebben beoordeeld van alle contracten die vanuit de meldkamers overkomen naar MDC;
– Een compleet (onder meer volledigheid, juistheid) ingerichte contractadministratie in Proquro;
– Het tijdig in gang hebben (laten) zetten van contractvernieuwingsactiviteiten.

Verantwoordelijkheden
Qua kaderstelling zie eerder benoemd onder Opdracht omschrijving en Doelstelling.

Vakmatige taken
Alle taken en activiteiten (het administreren, analyseren, rapporteren en initiëren) ten aanzien van het onder punt 1 tot en met 4 benoemde in de Opdracht omschrijving.

Contacten
– Intern binnen het MDC: de contractmanagers en leidinggevende van de afdeling CLM, de overige MDC-collega’s in voorkomende gevallen;
– De omgeving van MDC: de contactpersonen binnen bedrijfsvoering van de meldkamers, de collega’s van LMS.

Opleiding
– Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
– Bij voorkeur Nevi gecertificeerd (Nevi 1 en 2).

Werkervaring
– Werkervaring met een of meerdere functies in contractmanagement;
РWerkervaring opgedaan in de overheid is een pr̩.
– Kennis van contractmanagementsystemten (bij voorkeur Proquro).

Eisen
– Minimaal Hbo werk- en denkniveau.
– Minimaal 1 jaar werkervaring met Contractmanagement-systemen.

Gunningscriteria (wensen)
– Wens 1. Werkervaring met de taken zoals omschreven in de Opdrachtomschrijving en de Doelstelling van deze aanvraag. 40%
Benoem pér taak: De rol van de kandidaat, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en).
– Wens 2. Nevi 1 en 2 gecertificeerd. 20%
Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, worden geen punten toegekend.
– Wens 3. Minimaal 1 jaar werkervaring binnen een grote (1000+) overheidsorganisatie. 20%
De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat.
– Wens 4. De ervaring gevraagd bij eis 3, is bij voorkeur van Proquro. 20%
De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat.

Vereiste (gedrags)competenties:
– Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
– Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4

Gesprek
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 5.

Na gunning
– Geheimhoudingsverklaring: De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(13305) Contract- en Leveranciersmanager 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022