Contractmanagement planuitwerking en realisatie (12) 36 u/w
Volgnummer: 11257

>Contractmanagement planuitwerking en realisatie (12) 36 u/w
Volgnummer: 11257
Contractmanagement planuitwerking en realisatie (12) 36 u/w
Volgnummer: 11257
2018-09-05T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 05-09-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-10-2018 t/m 01-10-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 5 x 1 jaar

Opdrachtomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
Voor bovengenoemde opdracht ben jij binnen Rijkswaterstaat expert op het gebied van contracten met marktpartijen en samenwerkingsovereenkomsten met publieke partners voor de plan- en realisatiefase van GWW-projecten, bij voorkeur uiterwaardprojecten van de Kader Richtlijn Water.
Je wordt voor de rol van contractmanager ingezet in één of meer projecten van het Programma Kader Richtlijn Water 2e tranche (KRW2) bij RWS Oost Nederland. Je maakt deel uit van het team en bent verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement binnen het team. Jij zorgt ervoor dat het contract wordt opgesteld, aanbesteed en beheerst. Dit doe je binnen kleine afgebakende projecten met een gering afbreukrisico (politiek/ bestuurlijk en/of technisch/ veiligheid kritisch). Jij houdt bij of contracten volgens afspraak worden uitgevoerd. Jij waarborgt de beheersbaarheid van het contract bij de totstandkoming ervan en ook tijdens de looptijd. (Dreigende) afwijkingen rapporteer je tijdig en op overzichtelijke wijze. Ook kom je met een advies over passende beheersmaatregelen. Verder voer je (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uit.
Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders (vooral marktpartijen). Zo nodig spreek je leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. Tot slot zorg jij ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s betreffende het contract.
Je wordt aangestuurd door de contractmanager, die rolhouder in het IPM-team KRW2 is.

Samen met anderen
Je werkt nauw samen met jouw projectteam en de opdrachtgever. Je stemt af met opdrachtgever/ afnemer en opdrachtnemer/ leverancier over de inhoud van het contract. Hierbij kun je de opdrachtnemer/ leverancier aanspreken op contractafspraken waarbij je altijd het doel van het contract voor ogen houdt. Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van het inkoop- en contractmanagement/ contracteringsproces en communiceer je hierover.

Elke dag beter
Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten RWS en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd. En je zorgt voor verbeteringen in het contractmanagement proces.

Eisen:
– Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau.
– Je bent in het bezit van, danwel bereid om dit bij aanvang van de werkzaamheden te halen: een certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– Je hebt minimaal 3 Jaar ervaring in de rol van contractmanager.
– Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring op het vakgebied (inkoop-) en contractmanagement binnen de GWW (grond-, weg- en waterbouw).

Wensen:
– Je hebt kennis van en ervaring met GWW-projecten op het gebied van Kader Richtlijn Water.
– Je hebt kennis van en ervaring met GWW-projecten in de planuitwerkingsfase.
– Je hebt kennis van en ervaring met GWW-projecten in de realisatiefase (voorbereiding en uitvoering).
– Je hebt kennis van en ervaring met gebiedsontwikkelingssprocessen.
– Je hebt aantoonbare kennis en minimaal 2 jaar ervaring van het Europees aanbestedingsrecht.
– Je hebt kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met:
1. risicomanagement,
2. inkoopcontractering
3. projectbeheersing,
4. systeem gerichte contractbeheersing
5. relevante contractmodellen (tenminste D&C en ingenieursdiensten)

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(11257) Contractmanagement planuitwerking en realisatie (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022