Contractmanager (12) 12-24 u/w
Volgnummer: 10891

>Contractmanager (12) 12-24 u/w
Volgnummer: 10891
Contractmanager (12) 12-24 u/w
Volgnummer: 10891
2018-08-07T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 07-08-2018
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: Amsterdam, verschillende werklocaties
Duur: 1-9-2018 t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja, maximaal 24 maanden

Functieomschrijving
Inleiding
Lampen in de straatlantaarns en overige openbare verlichting worden sinds 2015 vervangen door energie zuinige LED-lamp (LED: Light Emitting Diode) als de lampen aan vervanging toe zijn of kapot zijn gegaan. De komende jaren zal deze vervanging versneld worden. De honderdduizend resterende straatlantaarns in Amsterdam krijgen binnen de komende vijf jaar een zuinige LED-lamp. Met de openbare verlichting kan de stad veel energie besparen en duurzaam omgaan met groene stroom. De openbare verlichting is goed voor ruim een derde van het totale gemeentelijke stroomverbruik.

Realisatie van kansen
Naast de substantiële vermindering van het energieverbruik met LED-lampen biedt deze nieuwe technologie ook allerhande van kansen voor de stad. Kansen voor een doelmatiger en efficiënter onderhoud van de openbare verlichting, het dimmen van de openbare verlichting in de nachtelijke uren, het terugdringen van lichtvervuiling in o.a. stadsparken en de landelijke gebieden en het creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve ICT- toepassingen in de stad. De gemeente Amsterdam bouwt aan de stad van de toekomst.

Functie / opdracht
Om deze versnelde LED-transitie mogelijk te maken is een programma opgesteld. Voor dit programma is door de opdrachtgever een IPM (Integraal Project Management)-team samengesteld dat is gestart met de werkzaamheden. Het contractteam bestaat uit een programma contractmanager en een adviseur inkoop. Voor het contractteam is de opdrachtgever op zoek naar een contractmanager die het contractteam adviseert en daarnaast documenten opstelt en volgens afspraak oplevert. De contractmanager valt onder leiding & toezicht van de programma contractmanager. De opdrachtgever zoekt een krachtige persoon die innovatieve aanbestedingsmethoden (door)ontwikkelt en laat landen in de gemeentelijke organisatie.

Werkzaamheden
De contractmanager moet in staat zijn om 1) mee te denken, 2) te (be)schrijven van en 3) ondersteuning te verlenen bij het opstellen en de realisatie van de onderstaande 5 (vijf) producten. Daarbij wordt van de contractmanager verwacht dat hij/zij aanwezig is bij team overleggen en daar waar nodig adviezen geeft aan het contractteam over de te kiezen route. Daarnaast is het van belang dat zij/hij afstemming en draagvlak zoekt voor de op te stellen documenten binnen de gemeentelijke organisatie.
1. Inkoopstrategie;
2,Opstellen aanbestedingsdocumenten en contractdocumenten;.
3. Risico- en kansenanalyse;
4. Contractbeheersingsplan;
5. Contractmanagement.

Ad a: Inkoopstrategie
Voor elke aanbesteding die binnen het programma voorbereid en uitgevoerd wordt, wordt een inkoop strategie opgesteld conform het format van de lead buyer fysiek van de gemeente Amsterdam. De contractmanager moet een inkoopstrategie presenteren aan de Tenderboard van de gemeente Amsterdam en de gekozen strategie daar verdedigen.

Ad b: Opstellen aanbestedingsdocumenten
Aanbestedingen die voortkomen uit de inkoopstrategieën worden voorbereid door de contractmanager. De contractmanager stelt waar nodig de bijbehorende en/of opvolgende aanbesteding leidraad en contractdocumenten op. De verwachting is dat er meerdere aanbestedingen binnen het programma worden uitgevoerd, daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan (niet limitatief):
– Contracten voor leveranties van verschillende LED-armaturen en -lampen;
– Contract(en) voor vervanging van de armaturen;
– Contract(en) voor beheer en onderhoud van de verlichting;
– Contract(en) voor het vervangen van de overspanningen met armatuur.
De verwachting is dat vervanging, beheer en onderhoud gecombineerd gaat worden in één contract, met verschillende percelen. De gemeente is van plan om dit contract op te stellen conform een batchmodel, zoals dat bij Rijkswaterstaat is ontwikkeld.

Ad c: Risico’s en kansen
De contractmanager biedt ondersteuning bij de risico- en kansenanalyse.

Ad d: Contractbeheersingsplan
Na het sluiten van de contracten wordt een contractbeheersplan opgesteld. De contractmanager adviseert waar nodig en levert een bijdrage aan het opstellen.

Ad e: Contractmanagement
Tijdens de uitvoering van het contract wordt de contractmanager ingezet voor beantwoording van vragen en het opstellen van adviezen over de uitleg van het contract waarbij vooral verwacht wordt dat de contractmanager ondersteunt bij de implementatie van een batchmodelcontract tijdens de uitvoering.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Met meer dan 500 medewerkers werkt het ingenieursbureau hard om de stad Amsterdam mooi, veilig, bereikbaar en schoon te houden. Het Ingenieursbureau stuurt op innovatie om nóg slimmer en effectiever met de ruimtelijke omgeving van de stad om te gaan. Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam heeft expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad worden projecten geadviseerd en gestuurd van idee tot en met de uitvoering.

Naast een schat aan specialistische kennis heeft het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat beschikt over ruime kennis van de markt van (LED) armaturen van openbare verlichting. Motiveer in maximaal 1A4 dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eis.
– De aangeboden kandidaat beschikt over ruime kennis van de markt van (LED) armaturen van openbare verlichting. Motiveer in maximaal 1A4 dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eis.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het begeleiden van aanbestedingen in het fysiek domein (meer dan 7 Europese aanbestedingen in de afgelopen 5 jaar).
РDe aangeboden kandidaat heeft ervaring met de complexiteit van gemeentelijke organisaties van ̩̩n van de G4 gemeenten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het afsluiten van beheer en onderhoudscontracten in de openbare ruimte (minimaal 5 beheer en onderhoudscontracten in de afgelopen 5 jaar).

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het opstellen van inkoopstrategieën (meer dan 5 inkoopstrategieën in de afgelopen 5 jaar)?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met de inkoopprocedures zoals die binnen de G4 gemeenten worden toegepast (onder meer Tenderboard)?
– Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met het toepassen van batchmodel zoals dat bij Rijkswaterstaat is ontwikkeld (minimaal 1 inkooptraject in de afgelopen 5 jaar)?

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: maximaal 5
Planning interviews: 21 en/of 22 augustus 2018

Interesse?

Vacature:
(10891) Contractmanager (12) 12-24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022