Contractmanager (12) 24 u/w
Volgnummer: 11228

>Contractmanager (12) 24 u/w
Volgnummer: 11228
Contractmanager (12) 24 u/w
Volgnummer: 11228
2018-09-03T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 03-09-2018
  • Eind datum: 31-10-2021

Standplaats: Arnhem
Duur: 1-11-2018 t/m 31-10-2019
Optie tot verlenging: ja, maximaal 2 x 1 jaar t/m uiterlijk 31-10-2021

Eén Rijkswaterstaat
Voor bovengenoemde opdracht ben jij binnen Rijkswaterstaat expert op het gebied van inkoop- en contracten. Jij bent verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van middelgrote integrale contracten in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase. De projecten of contracten waar jij aan werkt kenmerken zich door een gemiddeld afbreukrisico (technische/veiligheidskritische en/of politiek/ bestuurlijk).
Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. Je zoekt veelvuldig naar afstemming met zowel jouw opdrachtgever als met leveranciers en zorgt ervoor dat er overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van het contract. Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders (vooral marktpartijen). Zo nodig spreek je leveranciers aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je laat systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uitvoeren en je zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem en adviseert hierover naar betrokkenen voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de omgeving en opdrachtgever. Tot slot zorg jij ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

Samen met anderen
Jij fungeert, namens jouw opdrachtgever, als eerste aanspreekpunt voor betrokkenen. Tevens treed je op als coach richting collega-adviseurs inkoop en contracten en als inhoudelijke vraagbaak. Je stuurt hen functioneel aan en zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Je draagt zorg dat betrokken stakeholders gewenst en tijdig beïnvloed worden. Je moet veelvuldig afstemmen met jouw projectteam over inhoudelijke resultaten met meerdere stakeholders.

Elke dag beter
Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen en buiten RWS en zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en verbeteringen worden aangestuurd. En je zorgt voor verbeteringen in het inkoop- en contractmanagement proces.

Beschrijving Organisatieonderdeel cq. project
RWS Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO)
Productielijn Oost-Nederland (ON) B Vaarwegen
De dienst Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO) verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing.

De Productielijn ON B Vaarwegen voert het groot variabel onderhoud (en aanleg) aan het hoofdwatersysteem en het inliggende vaarwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit. De portfolio van ON B Vaarwegen ziet er momenteel als volgt uit:

In uitvoering:
– Renovatie sluizen en gemalen Delden en Hengelo (GODH)
– Vaarwegen Onderhoud Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS)

In voorbereiding:
– Grensproject Sedimentsuppletie Boven-Rijn (SSBR)
– Groot onderhoud Spooldersluis en –brug (GOSB)
– Actueel, Betrouwbaar en Compleet maken van de areaalgegevens van het Maas-Waalkanaal (MWK)

In overdracht:
– Ligplaatsen Boven IJssel (LBIJ)
– Renovatie gemaal Eefde (RGE)

ON B Vaarwegen beoogt op efficiënte wijze de contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de betrokken projecten te realiseren.

Concreet bestaat de opdracht uit het vervullen van de rol van contractmanager en coördinator voor het project SSBR. Het contract bevindt zich aan het einde van de voorbereidingsfase en wordt naar planning voor na de bouwvak gegund.

Eisen
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van contractmanagement in de realisatiefase Grond- Weg en Waterbouw
– Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met baggeren OF minimaal 2 jaar ervaring met suppleren van materialen in rivieren.
– Je bent in het bezit van, danwel bereid om dit bij aanvang van de werkzaamheden te halen: een certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het Integraal Projectmanagement (IPM) model of vergelijkbaar.
– Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis en minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van natte waterbouw in combinatie met meerdere contractvormen in de uitvoeringsfase.
– Je hebt aantoonbare kennis van en minimaal 5 Jaar ervaring met ISO 9001 en minimaal 5 jaar ervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing.
– Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in een relevante richting.

Wensen
– Je hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring in:
1. risicomanagement,
2. system engineering,
3. projectbeheersing,
4. kwaliteitsnormering
Relevante contractmodellen o.a.:
5 D&C, 6. prestatiecontracten, 7. ingenieursdiensten
8. aanbestedingswetgeving
– Je hebt ervaring in het vervullen van een contractmanager en/of projectleider rol aan Opdrachtgeverszijde in de GWW sector.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan teams.
– Je hebt kennis van en ervaring met de van toepassing zijnde informatiesystemen, zoals projectendatabase en Integrale Projectbeheersing-tool.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per gevraagde startdatum.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(11228) Contractmanager (12) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022