Contractmanager (12) 28 u/w
Volgnummer: 20247

>Contractmanager (12) 28 u/w
Volgnummer: 20247
Contractmanager (12) 28 u/w
Volgnummer: 20247
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 30-06-2021

Standplaats: Arnhem
Duur: 1-7-2020 t/m 30-6-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x maximaal 12 maanden, na afloop intiele opdracht

Opdrachtomschrijving Contractmanager

Voor deze opdracht zoeken we een zeer ervaren contractmanager.
In deze rol richt je je op inkoopstrategieën en het plannen, de contractvoorbereiding, de aanbesteding en uitvoering van projecten. De inkoopstrategie, kaders en richtlijnen vertaal je naar het contract en je bent eindverantwoordelijk voor de procesgang én de kwaliteit van het contract, de aanbesteding en de beheersing. Je zorgt voor overeenstemming met de opdrachtgevers en –nemers over de inhoud van contracten en ziet erop toe dat contracten voldoen aan randvoorwaarden. Denk aan de afspraken met de omgeving en opdrachtgever over tijd, geld en kwaliteit. De risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert anderen hierover.

Voor inkoop- en contractmanagement ben jij het aanspreekpunt voor de betreffende contracten en de inhoudelijke vraagbaak. Regelmatig zoek je afstemming met het projectteam, stakeholders en andere relevante disciplines. Je werkt nauw samen met je andere collega’s in de rol van contractmanager. Zo heb je contact over de wijze van toepassing van het contractmanagement en zorg je samen voor een professionele invulling. Daarnaast zorg je voor optimale kennisuitwisseling. Tijdens de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de contractbeheersing. Indien nodig spreek je opdrachtnemers aan op het niet nakomen van afspraken en zorg je voor besluitvorming rondom contractwijzigingen.

Als contractmanager stuur je op kwaliteitsborging en de toepassing van de plan-do-check-act-cyclus. Kennis en ervaringen deel je actief binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je zorgt voor eventuele verbeteringen van het inkoop- en contractmanagementproces.

Naast deze verantwoordlijkheden ben je als contractmanager mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het contractmanagement binnen het projectteam. Je bent in staat een collega contractmanager te coachen waar nodig. Daarnaast kijk je kritisch naar de interne processen en draagt zorg voor verbetering waar nodig.

Opdrachtomschrijving Contractmanager

Voor deze opdracht zoeken we een zeer ervaren contractmanager.
In deze rol richt je je op inkoopstrategieën en het plannen, de contractvoorbereiding, de aanbesteding en uitvoering van projecten. De inkoopstrategie, kaders en richtlijnen vertaal je naar het contract en je bent eindverantwoordelijk voor de procesgang én de kwaliteit van het contract, de aanbesteding en de beheersing. Je zorgt voor overeenstemming met de opdrachtgevers en –nemers over de inhoud van contracten en ziet erop toe dat contracten voldoen aan randvoorwaarden. Denk aan de afspraken met de omgeving en opdrachtgever over tijd, geld en kwaliteit. De risico’s heb je scherp in beeld en je adviseert anderen hierover.

Voor inkoop- en contractmanagement ben jij het aanspreekpunt voor de betreffende contracten en de inhoudelijke vraagbaak. Regelmatig zoek je afstemming met het projectteam, stakeholders en andere relevante disciplines. Je werkt nauw samen met je andere collega’s in de rol van contractmanager. Zo heb je contact over de wijze van toepassing van het contractmanagement en zorg je samen voor een professionele invulling. Daarnaast zorg je voor optimale kennisuitwisseling. Tijdens de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de contractbeheersing. Indien nodig spreek je opdrachtnemers aan op het niet nakomen van afspraken en zorg je voor besluitvorming rondom contractwijzigingen.

Als contractmanager stuur je op kwaliteitsborging en de toepassing van de plan-do-check-act-cyclus. Kennis en ervaringen deel je actief binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je zorgt voor eventuele verbeteringen van het inkoop- en contractmanagementproces.

Naast deze verantwoordlijkheden ben je als contractmanager mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het contractmanagement binnen het projectteam. Je bent in staat een collega contractmanager te coachen waar nodig. Daarnaast kijk je kritisch naar de interne processen en draagt zorg voor verbetering waar nodig.

Locatie
De locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd is Arnhem.
Om deze opdracht goed te vervullen is aanwezigheid ten kantore van RWS in Arnhem op dinsdag en donderdag noodzakelijk.
En aanvullend, in overleg op maandag of woensdag.

Rijkswaterstaat, Programma’s, Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop & contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van inkoop- en contractmanagement mbt onderhoud aan (vaar)wegen.
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan teams als contractmanager (onder de UAV-GC).
– kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare relevante kennis van en ervaring met E&C/D&C contracten in de GWW-sector.
– kandidaat beschikt over een afgeronde WO-opleiding in een relevante richting of een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting in combinatie met de nodige ervaring (zoals uit de overige eisen blijkt). Met een relevante richting wordt bedoeld: economisch/bedrijfskundig, of juridisch/technisch in combinatie met commerciële werkervaring.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– kandidaat heeft een afgeronde NEVI II tactisch/expert opleiding of vergelijkbaar.

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per gevraagde startdatum.
– kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met Risicomanagement, Systems Engineering en Projectbeheersing.
– kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met projectmatig werken conform het IPM model of vergelijkbaar.
– kandidaat heeft aantoonbaar relevante kennis van en ervaring met E&C/D&C contracten in de GWW-sector.
– kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het VTW-proces en het (doen) beoordelen van wijzigingsvoorstellen van opdrachtnemers in de droge infrastructuur.
– kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van inkoop- en contractmanagement mbt onderhoud aan (vaar-)wegen.
– kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met het werken met Relatics

De gesprekken vinden plaats op donderdag 30 januari 14:00 uur of dinsdag 4 februari om 09:30 uur 2020.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20247) Contractmanager (12) 28 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022