Contractmanager Sociaal Domein met aandachtsgebied Zorg (10) 18 u/w
Volgnummer: 16708

>Contractmanager Sociaal Domein met aandachtsgebied Zorg (10) 18 u/w
Volgnummer: 16708
Contractmanager Sociaal Domein met aandachtsgebied Zorg (10) 18 u/w
Volgnummer: 16708
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • LEIDSCHENDAM
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-10-2019

Standplaats: Leidschendam
Duur: 3 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: mogelijk maar nog niet bekend

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten uit. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

De afdeling WIJZ werkt met drie platforms. Een platform is een overlegstructuur, waarin medewerkers onder leiding van een regisseur gericht zijn op het bespreken van vakinhoudelijke ontwikkelingen, leidend tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. In een platform nemen, naast de regisseur, medewerkers deel met eenzelfde vakinhoudelijke discipline uit de verschillende teams, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en consulenten.

De functie
In het team Uitvoeringsondersteuning zijn wij op zoek naar een contractmanager sociaal domein. Als contractmanager ben je in het inkoop- en aanbestedingsproces verantwoordelijk voor het opstellen van de resultaatgebieden, -afspraken en contracten. Tevens ben je verantwoordelijk voor het op juiste wijze toepassen van de afspraken binnen afgesloten contracten. Dit doe je door het cyclisch monitoren van de resultaatgebieden en -afspraken en de verbetering van contract(afsprak)en. Het beheer van de overeengekomen contracten ligt bij contractbeheer van de afdeling Bedrijfsvoering. Je bent dan ook degene die als accounthouder voor de preferente aanbieders de contacten onderhoudt tussen de gemeente en de dienstverleners. De contacten in de vorm van subsidieafspraken liggen bij een andere afdeling binnen de gemeente.

Door middel van goed doorvragen ben je in staat om te achterhalen welke wensen onze interne en externe klant heeft en deze op de juiste wijze door te vertalen binnen het contract. In het proces van contractmanagement ben je de adviseur en eindverantwoordelijke. Daarbij zal je samenwerken met de kwaliteitsmedewerkers, regisseurs en beleidsbeleidsmedewerkers van de verschillende domeinen.

Opdracht
Als contractmanager Sociaal Domein met aandachtsgebied Zorg verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:
– Het adviseren over inkoop en aanbesteding.
– Het aangaan en managen van (aanzienlijke) contracten met (strategische) leveranciers van (innovatieve) producten en diensten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
– Uitvoeren van risico-impactanalyse en hierover adviseren.
– Uitvoeren van stakeholdersanalyse en segmentatie en hierover adviseren.
– Het managen van relaties gericht op gunstige voorwaarden en optimale leveranciersprestaties.
– Onderhandelen en resultaten behalen waarin alle stakeholders zich kunnen vinden.
– Het, samen met collega’s uit andere sectoren, begeleiden van aanbieders naar de gewenste resultaten en het signaleren en vastleggen van tekortkomingen en hierop acteren.
– Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kaders en implementeren van contractmanagement.
– Het sturen op strategisch voordeel, vanuit het inzicht en overzicht van het gehele speelveld.
– Het aanspreken van opdrachtnemers op het niet nakomen van afspraken en zorgdragen voor besluitvorming rondom contractwijzigingen.
– Je zoekt veelvuldig afstemming met opdrachtnemers, stakeholders, vooral marktpartijen, en creëert draagvlak voor de wijze waarop wij contractmanagement vormgeven.
– Het organiseren van een arbeidsmarktconsultatie en fysieke overlegtafels.
– Het zorgdragen aan de invoering van richtinggevende standaarden voor de werkwijze binnen je vakgebied.
– Je signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en zorgt voor de doorvoering van verbeteringen in het vakgebied van contractmanagement.
– Je neemt deel aan de regionale overleggen (waaronder H6 en H10) en bij gelegenheid aan interne platforms op het gebied van contractmanagement.
– Je adviseert het MT WIJZ.
– Je stemt periodiek af met control en de financieel adviseur in het kader van budgetbeheersing.
– Je bent verantwoordelijk voor de verdere implementatie van contractmanagement sociaal domein. Hiervoor is een ambitieniveau afgesproken.

Knockout-criterium
– Beschikbaarheid op de locatie.

Gunningscriteria (weging)
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten).
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen een ambtelijke organisatie (20 punten).
– Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein (20 punten).
– Aantoonbare werkervaring met gemeentelijke financiën en budgetten (20 punten).
– Aantoonbare werkervaring met het werken in een regio met meerdere gemeenten of in ieder geval met meerdere ketenpartners (15 punten).
– Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Resultaatgericht, initiatief nemen, samenwerken, klantgericht (RISK);
– Accuraat;
– Flexibel;
– Integer;
– Aanpassingsvermogen;
– Stressbestendigheid;
– Overtuigingskracht;
– Communicatief vaardig.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 juli 2019 van 12.30 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 juli 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(16708) Contractmanager Sociaal Domein met aandachtsgebied Zorg (10) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022