Contractmanager Water in Balans 20-28 u/w
Volgnummer: 15428

>Contractmanager Water in Balans 20-28 u/w
Volgnummer: 15428
Contractmanager Water in Balans 20-28 u/w
Volgnummer: 15428
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 01-01-2020

Standplaats: Roermond
Duur: 1-7-2019 t/m 1-1-2020
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Limburg heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Een van de belangrijkste doelen hierin is het verminderen van de wateroverlast in het regionale watersysteem als gevolg van extreme regenval. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, waarbij het boeken van resultaten voorop staat. Dat vraagt focus op de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.

Waterschap Limburg draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het Regionaal Watersysteem maar voor het wegnemen van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig (landelijk gebied, stedelijk gebied, zelfredzaamheid burger). Waterschap Limburg kan het niet alleen. Dat vraagt een goede en betrouwbare samenwerking met de omgeving en met partijen die bijdragen aan het programma.

Het programma bestaat uit een grote diversiteit aan aspecten zoals project-overstijgende onderzoek opgaven, het uitvoeren van een integrale verkenning op de wateroverlast knelpunten en de planuitwerking, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van concrete projecten om de wateroverlast aan te pakken.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Voor het programmamanagementteam van Water in Balans wordt gezocht naar een contractmanager met affiniteit voor zowel, de verkenningsfase, de plan uitwerkingsfase als de realisatiefase van projecten.

Het contractteam staat aan de lat om een contracteringsstrategie voor het programma op te stellen en aanvullend daarop het opstellen van inkoopplannen voor de verschillende projecten. Tevens wordt door het contractteam voor de opende en toekomstige projecten de contractvoorbereidingen en aanbestedingen uitgevoerd en in de toekomst de realisatie begeleid.

Wat ga je doen?
De Contractmanager bereidt de contractering voor en begeleidt de uitvoering ervan (van strategie tot realisatie). Dit dient zowel op programmaniveau als projectniveau te worden ingevuld. Naast inhoudelijke uitwerken draagt hij/zij bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en contractering bij de betrokken partijen teneinde deze binnen de project randvoorwaarden te kunnen realiseren. Tot de werkzaamheden behoren onder meer:
– Het mede uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en –plannen en alle bijkomende aspecten.
– Het trekken en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en aanbesteding van lopend gebiedsprojecten en overige inkopen
– Het opzetten van organiseren van het contractmanagement
– Het opzetten en organiseren van kwaliteitsborging in de te leveren prestatie
– Het bijdragen aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot contractering en contractvormen door o.a. het afstemmen met WL over eisen, uitvoering en oplevering en overdracht.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een energieke contractmanager met minimaal 3 jr werkervaring die stevig in zijn/haar schoenen staat. De contractmanager heeft met name veel ervaring met het opstellen en implementeren van inkoopstrategieën en –plannen. Daarnaast is hij of zij ook prima in staat om een aanbesteding te trekken of het contractmanagement in de realisatie uit te voeren.

Het is een pre als de kandidaat een achtergrond heeft op het gebied van Waterbouwkunde, Cultuurtechniek of Landschapsinrichting. Het is tevens een pre wanneer de ervaring is opgedaan bij een Waterschap of Rijkswaterstaat.

– Hij/zij heeft aantoonbare meerjarige werkervaring op het gebied van contractmanagement in grote integrale projecten of programma’s in een politiek-bestuurlijke context
– Hij/zij heeft ervaring heeft met diverse contractvormen.
– Hij/zij heeft ervaring met projectmatig werken.
– Hij/zij heeft een helicopterview, is in staat de situatie snel te overzien. Kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden.
– Hij/zij heeft beschikt over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
– Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.

Toelichting op rooster
Gemiddeld 20 uur per week met een maximum bij piekbelasting van 28 uur.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een behaalde HBO/ WO opleiding. Graag benoemen van wanneer tot wanneer opleiding gevolgd is en of diploma behaald is. Een referentie kan, na voorlopige gunning, als bewijs worden opgevraagd.
– Op cv aantoonbaar in de afgelopen 6 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als contractmanager. Benoem op cv maand en jaartal, niet enkel jaartallen. Referenties kunnen, na voorlopige gunning, als bewijs worden opgevraagd.
– Op cv aantoonbare werkervaring bij publieke organisaties als Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Referenties kunnen, na voorlopige gunning, als bewijs worden opgevraagd.

Gunningscriteria
1. Beschrijf hoe uit uw CV blijkt in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van contractmanagement met betrekking tot Werken en Adviesdiensten en benoem de verschillende contractvormen die u daarbij heeft toegepast. Ga daarbij specifiek in op uw ervaringen met:
– De vertaling van het inkoopplan naar de aanbestedingsstukken en contractdocumenten
– De aanbesteding en realisatie van soortgelijke opgaven
– Het opzetten en organiseren van de contractbeheersing. Een verwijzing naar uw CV is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier u relevante werkervaring beschrijven. Graag uw beschrijving in maximaal 2 A4.
2. Beschrijf in welke mate u voor deze opdracht relevante kennis en ervaring heeft met projecten. Ga daarbij specifiek in op:
– De projecten waaraan u gewerkt heeft;
– Uw rol en bijdrage aan deze projecten. Een verwijzing naar uw CV is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier u relevante werkervaring beschrijven. Graag uw beschrijving in maximaal 1 A4.

Gespreksplanning
Waterschap Limburg nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op 11 juni 2019. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Gesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Uitleg van de geschetste aanpak en toelichting op de relevante werkervaring. Relevante competenties:
– Organisatiesensitief;
– Communicatief vaardig;
– Resultaatgericht;
– Overtuigingskracht;
– Samenwerken;
– Persoonlijke klik

Interesse?

Vacature:
(15428) Contractmanager Water in Balans 20-28 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022