Contractschrijver / Toetscoordinator cluster Zuiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10068

>Contractschrijver / Toetscoordinator cluster Zuiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10068
Contractschrijver / Toetscoordinator cluster Zuiveren (10) 32 u/w
Volgnummer: 10068
2018-06-12T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 12-06-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: werkgebied waterschap Hollandse Delta
Duur: Start 09-07-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden

Het project ‘Schakelkasten 2e fase/Slibontwatering’ bevindt zich in de voorbereidingsfase. Voor dit project zul je als Contractschrijver/Toetscoördinator op basis van vigerende modelcontracten binnen WSHD de contract- en aanbestedingsdocumenten opstellen voor het contracteren van een adviesbureau. Daarnaast begeleidt je de aanbestedingsprocedure in overleg met afdeling Inkoop, stel je de documenten tijdens de aanbestedingsfase op en geef je, na gunning, adviezen over aanpassing van contractteksten om zo in overleg met het adviesbureau de klantwens van de Interne Opdrachtgever te borgen. Een en andere uiteraard in nauwe samenwerking met de Technisch Manager en Technische Adviseurs.

Het project ‘Renovatie WKK Installatie SVB Sluisjesdijk’ bevindt zich in de uitvoeringsfase en betreft de uitvoering van een DBM-contract onder de UAV-gc. Hierbij vervul je als Contractschrijver/Toetscoördinator de rol van Toetscoördinator voor zowel de audits in het kader van SCB als de documenttoetsing vanuit Annex III/IV coördineert. Je stelt hiervan in overleg met de auditor cq. toetsers de toetsverslagen op, bewaakt de interne voortgang en stemt auditplanningen af met Opdrachtnemer.
Daarnaast beoordeel je verzoeken tot wijzigingen van Opdrachtnemer, stelt je in overleg met de Technisch Manager de VTW’s vanuit Opdrachtgever op, adviseer je daarover aan de Contractmanager en woon je waar nodig overleggen bij.

Verder ben je in staat om risico’s in te schatten en het proces tot een goed einde te brengen; je kunt tijdig knelpunten onderkennen, oordelen en handelen.

Eisen:
– Kandidaat heeft minimaal een HBO opleiding
– U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Wensen;
– De kandidaat heeft vier jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde rol
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt:
Kennis van UAV, UAV-GC , SCB, EMVI, ISO 9001;
Basiskennis van Risicomanagement, relevante contractmodellen (o.a. prestatiecontracten, Engineering en Construct) en functioneel specificeren;
Relevante ervaring en opleidingen op het gebied van contractmanagement en kennis van relevante wet- en regelgeving;
Ervaring met Systeemgerichte contractbeheersing en rolinvulling van toetscoördinator.
Ervaring met Zuiveringstechnische installaties
– Motivatie: Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht.
– Geef een beschrijving waaruit blijkt dat kandidaat een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, proactief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

CV eis:
Deze is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Gesprek:
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk vr. 29 juni 2018, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op wo 4 juli 2018, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(10068) Contractschrijver / Toetscoordinator cluster Zuiveren (10) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022