Coordinator S&C Projecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10936

>Coordinator S&C Projecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10936
Coordinator S&C Projecten (11) 36 u/w
Volgnummer: 10936
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Het op uniforme werkwijze regie voeren over de verschillende huidige en toekomstige projecten en projectdelen binnen de organisatie van Signalling & Control (S&C)

Werkzaamheden
1. Planmatig coördineren van de diverse projecten en bewaken van alle processtappen binnen de S&C organisatie;
2. Inzichtelijk maken en bewaken van de interne processen en waar nodig tijdig escaleren naar de manager S&C;
3. Introduceren van een uniforme werkwijze en bijbehorende rapportagevorm;
4. Overzicht creëren en adviseren over benodigde bijsturing;
5. Voeren van regulier overleg met de ketenpartners;
6. Tijdig organiseren van benodigde besluitvorming in juiste gremium en het maken van strategische afwegingen ter voorbereiding hiervan;
7. Onderdeel van het Management Team S&C.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro & Tram

Eisen
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend HBO-diploma Bedrijfskunde (of vergelijkbaar). Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
РDe aangeboden kandidaat heeft kennis van of affiniteit met Openbaar Vervoer systemen. Motiveer in maximaal ̩̩n half A4 dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eis.
– De aangeboden kandidaat is per direct beschikbaar.
РDe aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met co̦rdinatie binnen multidisciplinaire projecten binnen techniek en/of Openbaar Vervoer.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met politiek gevoelige projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen Gemeentelijke organisatie/overheid aan de opdrachtgeverszijde.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het vastleggen van werkwijzen in het kader van Kwaliteitsmanagement.

Wensen
1. Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met het vervullen van een spilfunctie binnen een projectteam waarbij de belangen van partijen evenredig en voldoende aandacht krijgen?

Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met het vervullen van een spilfunctie relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
– Ervaring met werken binnen projectteams in de fase van ontwerp tot en met opleveren;
– Ervaring met het communiceren op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.

De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje.

2. Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring in het zelfstandig afronden van (deel)projecten. Waarbij het tonen van initiatief, het aanbrengen van structuur en het najagen en opvolgen van acties centraal staat?

Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met projectmanagement relevant is voor de onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
– Een hoge mate van zelfstandigheid binnen een projectteam;
– Ervaring met het vastleggen van afspraken en het bewaken van de voortgang;
– Prioriteiten kunnen herkennen en deze zelfstandig tot uitvoering brengen.

Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.

De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje.

Motivatie
Geef in maximaal 1 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: z.s.m. na sluiting aanvraag

Interesse?

Vacature:
(10936) Coordinator S&C Projecten (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022