Coordinator/Projectleider Recruitment ICT 36 u/w
Volgnummer: 16669

>Coordinator/Projectleider Recruitment ICT 36 u/w
Volgnummer: 16669
Coordinator/Projectleider Recruitment ICT 36 u/w
Volgnummer: 16669
2019-07-12T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 12-07-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Utrecht, Europalaan
Duur: 02-09-2019 t/m 31-08-2020
Optie tot verlenging: optioneel

Opdracht omschrijving
Sector IDU
IDU is de betrouwbare partner bij het vervullen van vacatures en het mobiliseren van medewerkers en dé expert op het gebied van in- door en uitstroom. De afdeling In-, Door- en Uitstroom (IDU) van de Dienst HRM van het Politiedienstencentrum (PDC) zorgt ervoor dat de juiste mens tijdig op de juiste plek komt zodat de politie haar werk kan uitvoeren.
Team recruitment en de pilot ICT
Het team recruitment is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten de organisatie) voor een tijdelijke of vaste vacature. Het team moet de komende jaren een toenemend aantal mensen werven op een krapper wordende arbeidsmarkt met toenemende concurrentie.
De politie heeft de noodzaak onderkend en de wens uitgesproken om stevig te investeren in de toename van hooggekwalificeerd digitaal gespecialiseerd personeel. De veranderende wereld, nationaal en internationaal, en het aandeel ICT hierin maakt het onafwendbaar om met de veranderingen mee te gaan.

In juli 2018 is hiertoe de ICT pilot in het leven geroepen. Doel van deze pilot is, om in nauwe samenwerking met
ketenpartners een snel, effectief en hoogwaardig recruitment-, screening- en aanstellingsproces te verwezenlijken voor de
schaarse ICT-doelgroep. Het ketenproces dat hiervoor gerealiseerd is, heeft de gemiddelde reguliere doorlooptijden en de
uitval van kandidaten fors verlaagd.
De ICT-pilot heeft een tijdelijk karakter. Uiteindelijk is het doel om de werkwijze die hier ontstaan is verder in te bedden, te integreren in de reguliere processen en verder uit te rollen binnen de Nationale Politie.
Om beide ambities (werving schaarse doelgroep en inbedding werkwijze) verder vorm te geven zijn we binnen team Recruitment Digitalisering op zoek naar een projectleider die tevens verantwoordelijk is voor de aansturing van het bestaande recruitmentteam. Opererend vanuit Rotterdam met als werklocatie Utrecht, Europalaan. Voor deze rol moet je bereid zijn om te reizen naar verschillende politie locaties.

Doelstelling
– In nauwe samenwerking met ketenpartners een snel, effectief en hoogwaardig recruitment-, screening- en
aanstellingsproces te doorlopen voor de schaarse ICT-doelgroep op basis van de voor de pilot reeds ontwikkelde
werkwijze.
– De werkwijze, in samenwerking met de proceseigenaar en verbetermanager, te ingegreren en inbedden in het reguliere recruitmentproces bij de Nationale Politie. Op strategisch als tactisch niveau de voorwaarden hiervoor te realiseren binnen
de organisatie. En waar nodig uitvoeringsbeleid te vormen om de bestaande werkwijze als zodanig vast te kunnen leggen binnen de Nationale Politie.

Verantwoordelijkheden
Als projectleider en coordinator van het recruitmentteam heb je een aantal belangrijke kerntaken:
– Realisatie van de operationele resultaten in de keten
– Dagelijkse aansturing van een team van professionals
– Relatiebeheer en accountmanagement voor IDU binnen het ICT domein
– Samenwerking met de proceseigenaar en verbetermanager
– Voorwaarden op strategisch -en tactischniveau realiseren om de werkwijze in te bedden binnen de organsiatie
– Coachen van de medewerkers in een situatie waarin organisatieontwikkeling en het te behalen van het resultaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
– Optimaal adviseren van vacaturehouders.
– Vacatureproces effectief en efficiënt inzetten (mensen, middelen, systemen en processen).
– Innovatief werken binnen kaders

Je bent sparringspartner voor de eenheidsleiding op diverse digitale ontwikkelingen gekoppeld aan werving vanuit de specialistische doelgroep. Door je ruime ervaring binnen het ICT werkveld en de goede en gedegen marktkennis in het
digitale domein ben je in staat om op complexe vraagstukken mee te denken en te adviseren ten einde de doelstellingen rondom instroom van hoogwaardige kennis binnen de digitale doelgroep mede te realiseren. Als projectleider ben je op
tactisch (uitvoerend) en strategisch niveau aanspreekpunt en regisseur voor zowel het recruitmentteam, de eenheidsleiding en de stakeholders binnen HRM en ICT (beide onderdeel van het Politiedienstencentrum).

Je bent als coordinator in staat om op basis van kennis en ervaring een specialistisch ICT recruitment-team te begeleiden naar de gewenste prestatiehoogte. Het recruitmentvak is jouw tweede natuur, advisering op de zwaardere ICT
wervings-vraagstukken zit je in het bloed. Je bent een netwerker pur-sang en ziet in elk probleem een uitdaging. Je bent in staat om een team aan je te binden en te blijven boeien, maar ook jouw interne netwerk vertrouwd op jouw kennis en
ervaring binnen het digitale domein.

Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid,professionaliteit en zelfsturing van je team. Je stimuleert en kan adviseren over het gebruik van social media encrowdsearching door de recruiters, als middel om de juiste kandidaat binnen te halen.

Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat hetteam te laten excelleren.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster en voor het behalen van de operationele resultaten. Je bent sparringpartner van de opdrachtgever en adviseert over complexe vraagstukken. Je werkt hierbij nauw samen met de (strategisch) recruiters.
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in het cluster. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.

Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg, voer je voortgangsgesprekken en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.

Netwerken is voor zowel de recruiters als de coördinator een belangrijke taak en competentie. Je weet als geen ander verbinding te maken met mensen en verbindingen te leggen tussen mensen op alle niveaus in de organisatie.

Je hebt de beschikking over een stevig netwerk buiten de politie en stelt je pro-actief op in het aangaan en onderhouden van netwerkcontacten binnen en buiten de politieorganisatie. Je ondersteunt en stimuleert de recruiters in het uitbreiden
van hun netwerk

Gelet op de grote instroomopgave en de verbeteringen en veranderingen die doorgevoerd gaan worden is het belangrijk dat je enerzijds draagvlak kunt creëren en anderzijds moeilijke beslissingen durft te nemen. Weerstand weet je om te buigen.
Analytisch ben je scherp en neem je initiatief in het zoeken naar oplossingen bij voorkomende problemen.

Wie ben jij?
We zoeken een projectleider / recruitmentcoördinator met een visie op en passie voor recruitment en kennis van ICT en de digitale wereld. Iemand die creatief en out of the box kan denken, die de dagelijkse dynamiek van recruitment begrijpt,
evenals de manier waarop deze binnen en buiten de organisatie onderhevig is aan veranderingen. Die energie krijgt van vernieuwing en in staat is het team hierin te enthousiasmeren en gezamenlijk richting te bepalen. Een verbinder met een
groot zelfreflecterend vermogen, die medewerkers stimuleert om vakinhoudelijk dagelijks te groeien maar ook kan sturen op een daarbij passende houding en gewenst gedrag.

Vakmatige taken
– Zie verantwoordelijkheden
Leidinggevende taken
– Operationeel aansturen en coachen van team
Contacten
– Intern
Inzet in de lijn of project
– Inzet is in het ICT pilot project
Opleiding
– HBO werk -en denkniveau en een afgeronde relevante (HR) opleiding
Werkervaring
Dit heb je verder nodig:
– Ervaring in en met het digitale en ICT domein
– Ervaring in het operationeel aansturen en coachen van een team van professionals om ze in staat te stellen de schaarse
arbeidsmarkt te bewerken en de klant hierin adequaat te adviseren
– Ervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen, bij voorkeur binnen een
recruitmentomgeving
– Ervaring met grootschalige werving- en selectietrajecten
– Je beschikt over toekomstvisie op toekomstige ontwikkelingen in het digitale domein en kan de vertaalslag maken naar een recruitmentplan afgestemd op de klantbehoefte en de arbeidsmarkt
– Je hebt ruime ervaring als relatiemanager / projectleider
– Je hebt ervaring met het uit de markt halen van moeilijke doelgroepen
– Je hebt deze ervaring recent opgedaan bij (overheids)organisaties groter dan 1000+ medewerkers.

Eisen:
– CV: Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe.Het CV is in het Nederlands opgesteld.
– Inzetbaar vanaf 02-09-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-08-2020 voor 36 uur per week.
– HBO werk -en denkniveau en een afgeronde relevante (HR) HBO opleiding.
– Bereidheid om te reizen naar verschillende (PDC/politie) locaties; Rotterdam, Den Haag en Odijk.
– In de afgelopen 3 jaar, minimaal een jaar werkervaring als recruiter/coordinator met domeinen Cyber, ICT en Intelligence.
– Ervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen binnen een recruitmentomgeving.
– Toekomstvisie op wat er gaat gebeuren in het digitale domein en in staat om de vertaalslag maken naar zowel recruitment als de arbeidsmarkt.

Wensen:
– In de afgelopen 3 jaar werkervaring als projectleider en leidinggevende met een duidelijke visie. Je hebt aantoonbaar pilots / projecten geintergreerd in going concern icm ruime en recente werkervaring met het in gang zetten en uitvoeren van verander – en ontwikkelprocessen binnen een recruitment omgeving in (een) grootschalige organisatie(s) (1000+) 35%
– In de afgelopen 3 jaar werkervaring opgedaan (waarvan minimaal 1 succesvol project) met grootschalige werving- en selectietrajecten in het digitale en ICT domein binnen een grote (1000+) en complexe (veel verschillende stakeholders op verschillende locaties) organisatie. 35%
– Ruime en recente werkervaring in het operationeel aansturen en coachen van een team (ICT, Cyber, Intelligence) senior recruiters (minimaal 10 personen) binnen een veranderlijke omgeving in een grote (1000+) en complexe organisatie. 30%

Competenties:
– Uitstekende communicatieve vaardigheden
– Organisatiesensitiviteit
– Overtuigend
– Toont verantwoordelijkheid en pro actief eigenaarschap
– Samenwerken
– Politieke organisatiesensitiviteit
– Coachen
– Onderhandelingsvaardigheid
– Zelfreflectie
– Netwerker / verbinder

Interview:
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 30.

Interesse?

Vacature:
(16669) Coordinator/Projectleider Recruitment ICT 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022