Coordinerend Senior Recruiter 36 u/w
Volgnummer: 16661

>Coordinerend Senior Recruiter 36 u/w
Volgnummer: 16661
Coordinerend Senior Recruiter 36 u/w
Volgnummer: 16661
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 01-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Amstel 1
Duur: 06-08-2019 t/m 01-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, totaal 2 jaar

Functieomschrijving
Coördinatie recruitment IFI en werven voor een groot aantal vacatures binnen de afdeling Financieel advies. Als Coördinerend Senior Recruiter ben je verantwoordelijk voor de gehele inhuur-/ en werving en selectieprocessen

Werkzaamheden
Aansturing/coördinatie recruitment team
(Door)ontwikkelen processen en dienstverlening recruitment IFI inclusief model managementinformatie
Accounthouder IFI voor Recruitment/inhuur/W&S
Deelnemen aan projectteams tbv recruitment en advisering proces aanbesteding ATS
Strategie ontwikkeling recruitment ifi/W&S
Contacten initiëren en onderhouden met de interne en externe partners op het gebied van werving / selectie en capaciteitsvraagstukken.
Actief werven van kandidaten voor de afdeling Financieel advies.
Adviseren en begeleiden van vragende partijen bij behoefte aan aanvullende financiële capaciteit.
Coördineren en beheren van capaciteitsaanvragen.
Registreren en rapporteren van de activiteiten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Financiële Dienstverlening maakt deel uit van de financiële functie van de Gemeente Amsterdam waarin de Directie Middelen en Control kader stellend is en Financiële Dienstverlening adviserend en uitvoerend. Financiële Dienstverlening staat voor een transparante en betrouwbare financiële administratie, efficiënte processen, en gedegen en proactief advies. Dit doen we voor en met alle organisatieonderdelen van de gemeente Amsterdam en ten behoeve van haar bestuur en burgers. Financiële Dienstverlening wil een excellente organisatie worden die zeer goede financiële dienstverlening levert aan interne en externe stakeholders. Dit willen wij bereiken door keten georiënteerde en efficiënte werkprocessen op basis van
uniforme en gestandaardiseerde werkwijzen.

Staf
De Staf binnen Financiële Dienstverlening ondersteunt het management van het organisatieonderdeel, als
ook brede advisering wanneer het gaat om bestuurlijke en ambtelijke context van Financiële Dienstverlening. De staf zorgt dat er kwalitatief volwaardige besluitvorming plaatsvindt, zowel binnen Financiële Dienstverlening, GMT als wethouder en B&W. De staf vormt ook een liaison richting de verschillende partners zoals Communicatie, P&O, IV/ICT en facilitaire zaken/huisvesting.

IFI
Het IFI is de vacaturehouder voor alle financiële vacatures in de stad en zorgt dat deze vacatures zo goed als mogelijk worden ingevuld (de juiste kwaliteit, op tijd en tegen goede condities en waar het kan, met interne kandidaten). Het IFI begeleidt het wervings- selectieproces, van het opstellen van een vacatureprofiel tot de bevestiging aan de geselecteerde kandidaat.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van recruitment systemen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van assessment tools.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met werving en selectie en inhuur van tijdelijke capaciteit.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring binnen het financiële domein.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring.
– De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar ervaring in aansturing/coordinatie recruitment.
– De aangeboden kandidaat heeft 2 jaar corporate recruitment ervaring binnen 2 van de G4 gemeenten, bij voorkeur in Amsterdam.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met proces implementatie en inrichting van ATS en heeft gewerkt met ATS systemen.
– De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbaar netwerk binnen het financiële domein.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen een soortgelijke rol.

CV eis:
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Interesse?

Vacature:
(16661) Coordinerend Senior Recruiter 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022