CTO – Projectmanager Digitale Stad 24 u/w
Volgnummer: 16609

>CTO – Projectmanager Digitale Stad 24 u/w
Volgnummer: 16609
CTO – Projectmanager Digitale Stad 24 u/w
Volgnummer: 16609
2019-07-10T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 10-07-2019
  • Eind datum: 01-01-2020

Standplaats: Amsterdam – Weesperplein
Duur: 1 augustus 2019 t/m 01-januari 2020
Optie tot verlenging: ja, tot maximaal 6 maanden

Functieomschrijving
Digitalisering kan – als we het goed regelen – bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, zoals het ongewild delen van persoonlijke informatie en de snelheid van ontwikkelingen die niet voor iedereen bij te houden is. Om grip te blijven houden op ons bestaan in een digitale stad is begin maart een Agenda Digitale Stad gelanceerd. We zetten ons in voor een vrije, inclusieve digitale stad. Dat gaan we realiseren door creativiteit en talent de ruimte te geven, en door samenwerking met andere partners en steden in binnen- en buitenland.

Om nadere invulling te geven aan onze ambities is (o.a.) een samenwerking gestart tussen het CTO innovatieteam van de gemeente en de directie Kunst en Cultuur. Samen met de stad willen we digitalisering en kunst en cultuur inzetten om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en (ethische) vraagstukken rondom technologie te agenderen . Bijvoorbeeld door makers te ondersteunen en in te spelen op de veranderende praktijk door digitalisering en de impact- op de kunst en cultuursector.

Daarnaast willen we dat technologie Amsterdammers verder helpt en niet buitensluit. Zo zetten we o.a. in op inclusieve dienstverlening en op digitale vaardigheden en weerbaarheid van Amsterdammers. We ondersteunen projecten en gaan actief op zoek naar initiatieven in de stad die een bijdrage leveren aan onze ambities.

Wat ga je doen?
Je werkt binnen het CTO Innovatieteam als projectmanager aan verschillende projecten. Je ondersteunt het team digitale stad bij onze ambities om een inclusieve en creatieve digitale stad te verwezenlijken. Je werkt hierin nauw samen met de projectleider die verantwoordelijk is voor de realisatie van de ambities inclusief en creatief.

Werkzaamheden
Projectmanagement
Mede-organisatie van o.a. bijeenkomsten, events etc. Van inhoud tot uitvoering.
Contact onderhouden, afstemming en samenwerken met collega’s, partners & initiatieven
Ontwikkeling communicatiemiddelen inclusief strategie
Aansturen en samenwerken met externen (vormgevers, fotografen)
Schrijven van teksten (websites, social, memo’s).
Ondersteuning waar nodig (incidenteel ook administratieve taken).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Chief TechnoIogy Officer (CTO) Innovatieteam:
Doelstelling van het CTO Innovatieteam is het actief signaleren, agenderen, programmeren en organiseren van (technologische) innovaties die bijdragen aan gemeentelijke doelstelling en het faciliteren van partijen ten behoeve van nieuwe producten en diensten. Daarnaast adviseert het CTO Innovatieteam strategisch over hoe om te gaan met innovatie en de fysieke, sociale en economische impact door effectiever werken te demonstreren en uit te dragen binnen de gemeente.
Ingezet wordt op een innovatieve en moderne organisatie, van idee naar realisatie. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, producten, diensten en processen bijvoorbeeld als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen

Eisen:
– Minimaal 1 relevante referentie op te geven
– Heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– CV Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als Projectmanager, ook op het gebied van Marketing en Communicatie.
– Heeft ervaring met Photoshop, Adobe, Illustrator en Indesign opgedaan.
– Heeft ervaring met de mede-organisatie van relevante bijeenkomsten en events, zowel qua inhoud als qua uitvoering.
– Heeft ervaring met het aansturen en samenwerken met externen waaronder vormgevers en fotografen.
– Heeft ervaring met de ontwikkeling van communicatiemiddelen (zoals het opstellen van brochures, ontwikkelen van flyers, opstellen van persberichten) en communicatiestrategieën.
– Heeft werkervaring opgedaan met het onderhouden van social media kanalen.

Wensen:
– Heeft aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor maatschappelijke/culturele projecten.
– Heeft ervaring opgedaan met onderzoek.

Competenties:
Flexibiliteit
Snelheid van begrip
Hands-on mentaliteit
Inventiviteit
Nauwkeurigheid
Georganiseerd

Interview:
Gesprekken zijn gepland op dinsdag 23 juli 08:00 – 18:00.
Aantal kandidaten op interview: 3

Interesse?

Vacature:
(16609) CTO - Projectmanager Digitale Stad 24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022