Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie 32-36 u/w
Volgnummer: 14918

>Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie 32-36 u/w
Volgnummer: 14918
Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie 32-36 u/w
Volgnummer: 14918
2019-04-16T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 16-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-06-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Korte beschrijving speelveld
Utrecht wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad en regio waar het prettig wonen, werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. De stad groeit razendsnel. We vinden het belangrijk dat de groei blijft passen bij het karakter van de stad en zoeken een juiste balans tussen groei en leefbaarheid. Die groei leiden we in goede banen door te kiezen voor gezonde stedelijke ontwikkeling.

De organisatie Ruimte (circa 500 medewerkers) richt zich op de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad. De stad staat voor een grote groeiopgave. Leidraad is de Ruimtelijke Strategie waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven centraal staat. Ruimte stelt de opgaven in de stad centraal en werkt “opgavegericht”. Medewerkers werken in opgaven vanuit een professionele thuisbasis in gildes (matrix). Sturing van Ruimte is in handen van twee directeuren die ieder direct of indirect opdrachtgever zijn van de opgaven in het ruimtelijk en economische domein en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie. Samen met de directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit stuur je de hoofdopgaven en de managers direct aan en draag je bij aan de ontwikkeling van de organisatie. De directeuren vervangen elkaar binnen en buiten de organisatie wanneer dat nodig is. Je legt verantwoording af aan de themadirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Je taken zijn:
Als interim directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie heb je de volgende hoofdtaken:
1. Opdrachtgeverschap voor de volgende 4 opgaven:
I. Gezonde Gebiedsontwikkeling: zorg dragen voor project- en gebiedsontwikkeling, verdichten/vergroenen in balans
II. Werk voor iedereen: opdrachtgever binnen Ruimte voor duurzame economische ontwikkeling, werk van de toekomst
III. Woningmarkt in balans: aanbod voor alle doelgroepen
IV. Netwerken, Acquisitie, Marketing en Trade.
2. Vanuit deze rol als opdrachtgever ben je ook het escalatieniveau voor externe
partijen en verantwoordelijk voor de grotere contracteringen die wij als stad op deze
opgaven realiseren met externe partijen.
3. Als opdrachtgever ben je functioneel leidinggevende van de programmamanagers op
deze opgaven.
4. Aansturing van drie managers: gilde Wonen, Werken en Verblijven, gilde Investeren
en Exploiteren en gilde Opgavesturing;
5. In het verlengde hiervan ben je ambtelijk eindverantwoordelijk voor het bestuurlijk
verder brengen van deze dossiers;
6. Werken vanuit het ingezette gedachtengoed van de Transitie Ruimte en organisatie
ontwikkeling, dit voortzetten én collegiaal adviseren en meehelpen om deze
ontwikkeling verder te brengen. De Transitie Ruimte, gericht op het meer zelf
organiserend werken aan opgaven, is enkele jaren geleden ingezet en wordt de
komende tijd voortgezet.
7. Als WOR bestuurder ben je verantwoordelijk voor de medezeggenschap in jouw
onderdeel

Als interim directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de lange termijn opgaven en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’. De ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’, oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad, wordt verder doorgezet. Het opgavegericht werken vraagt naast verdere professionalisering van de eigen organisatie ook het verder versterken van de verbinding en samenwerking met andere organisatieonderdelen (zowel in de ruimtelijke keten als in het maatschappelijk domein) en uiteraard met de stad. De directe collega, directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit, is René Groen.

Jij bent:
Functie-eisen:
1. Je hebt een academisch werk- en denkniveau met een ruimtelijk economisch profiel.
2. Je beschikt over ruime werkervaring (> 7 jaar) met management en met
gebiedsontwikkeling binnen een gemeentelijke organisatie in een grootstedelijke
omgeving en daarbij behorende publieke private samenwerking.
3. Je hebt aantoonbare affiniteit met organisatie ontwikkeling.

Om deze opdracht succesvol te kunnen uitoefenen is het nodig dat je:
? Een stevige persoonlijkheid hebt, en dat je tegelijkertijd over soepelheid beschikt en
met gezag daadkrachtig en verbindend optreedt;
? Zakelijk en resultaatgericht bent;
? Gedegen ervaring hebt in een politiek bestuurlijke omgeving.
? Acteert op participatieve wijze en aantoonbare ervaring hebt met het creëren van
draagvlak.

Het cv toont een afgeronde opleiding op WO niveau.
CV toont minimaal 7 jaar managementervaring in een eindverantwoordelijke rol binnen een G4 of andere 100.000 plus gemeente.
CV toont minimaal 7 jaar ervaring met gebiedsontwikkeling in een grootstedelijke omgeving en daarbij horende publiek private samenwerking.

Benoem in het CV recente opdrachten waarin organisatieontwikkeling een belangrijke taak was.

Waarom vind je dat we jou moeten vragen voor deze opdracht?

Heb je vakantieplannen?
Omschrijf je beschikbaarheid voor gesprekken in de periode van 7 tot en met 24 mei 2019.

Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden.

CV eis:
Je cv is max 3 pagina’s enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.

Interesse?

Vacature:
(14918) Directeur Stedelijke Ontwikkeling & Economie 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022