Directievoerder Civiele Techniek (10) 20 u/w
Volgnummer: 14331

>Directievoerder Civiele Techniek (10) 20 u/w
Volgnummer: 14331
Directievoerder Civiele Techniek (10) 20 u/w
Volgnummer: 14331
2019-03-15T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 15-03-2019
  • Eind datum: 01-03-2020

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 10 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 1 x 12 maanden

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Stadsbeheer participeert en assisteert ook bij projecten van Stadsontwikkeling. Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht
Stadsbeheer staat voor grote vervangingsvraagstukken en participeert ook in een vroegtijdige stadium in de ontwikkelingsprojecten waarbij de stad voor grote (woningbouw)opgaven staat. Hiervoor zoekt de afdeling een vakinhoudelijke directievoerder die sturing geeft aan projecten. Vanuit jouw ruime ervaring met de aansturing van civiel technische projecten begeleid je de diverse inhoudelijke vakdisciplines en maakt een integrale afweging die getoetst wordt aan de technische kaders. De GOTICK sturingsmechanisme van een project zijn voor jouw logisch en bekend. Hiermee stuur je het projectteam en levert namens Stadsbeheer ook een bijdrage aan de ontwikkelprojecten. Om dit mogelijk te maken spreek je de taal van de techneut en bent ook sparringpartner voor hen. Echter voor bewoners, winkeliers(verenigingen), andere betrokken – of in te schakelen derden ben je ook een stabiele gesprekspartner en je kan de diverse belangen verenigingen en keuzes beargumenteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bij afwezigheid van de professional staat het bureau achter de professional garant voor adequate vervanging. Het cv van deze vervangende kandidaat dient ook te worden aangeleverd (beiden cv’s samenvoegen in 1 document);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde mbo opleiding richting Civiele techniek of bedrijfskunde (20 punten);
3. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/directievoerder met complexe civiel technische projecten in een binnenstedelijk gebied in de afgelopen 20 jaar (50 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met directievoering, aanbestedingstukken, bestekken en werken in projectteams (30 punten).

Competenties:
Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
Omgevingsbewust;
Communicatief vaardig;
Analytisch en resultaatgericht;
Kennis van benodigde automatisering.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 2 april en donderdag 4 april 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 april 2019 bericht.

Interesse?

Vacature:
(14331) Directievoerder Civiele Techniek (10) 20 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022