Ervaren Inkoopadviseur Leveringen en Diensten 32-40 u/w
Volgnummer: 13256

>Ervaren Inkoopadviseur Leveringen en Diensten 32-40 u/w
Volgnummer: 13256
Ervaren Inkoopadviseur Leveringen en Diensten 32-40 u/w
Volgnummer: 13256
2019-01-10T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 10-01-2019
  • Eind datum: 31-01-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 12-2-2019 t/m 31-1-2020
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Het team Inkoop valt onder de afdeling Financiën en is één van de ondersteunende afdelingen van de provinciale organisatie. Team Inkoop ontwikkelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid gericht op de inkoop van leveringen, diensten en werken voor de hele organisatie en adviseert en begeleidt de budgethouders ten aanzien van de inkoop van leveringen en diensten (binnen de kaders van de Europese regelgeving). Daarnaast coördineert team Inkoop het contractbeheer, leveranciersmanagement en het digitale inkoopsysteem. Negometrix is de e-sourcing applicatie die voor de uitvoering van aanbestedingen wordt gebruikt door de inkoopadviseurs. Voor de inhuur van personeel wordt voor een aantal categorieën de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingezet. Voor de DAS wordt de e-sourcing applicatie van WerkeninGelderland.nl gebruikt.

Het team Inkoop bestaat uit 1 teammanager, 1 strategisch inkoopadviseur, 4 (tactisch) inkoopadviseurs, 1 inkoopadviseur DAS, 1 aanbestedingsjurist, 1 procesadviseur Inkoop, 2,5 operationeel inkopers en 1 coördinator Social Return.

Provincie Gelderland heeft een open en professionele cultuur met een informele, enthousiaste en collegiale werksfeer, waarin het samen werken aan de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners centraal staat. Deel je kennis en ervaring met collega’s en werk mee aan de verdere professionalisering van inkoop binnen Provincie Gelderland. In de afgelopen jaren hebben wij grote stappen in de professionalisering van inkoop gezet en wij willen deze lijn graag vasthouden en verder uitbouwen. Maatschappelijk verantwoord inkopen vinden wij erg belangrijk. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling, beschikbare capaciteit en de benodigde expertise dragen de inkoopmedewerkers hun steentje bij in de vorm van het invullen van de projectleidersrol, deelname in werkgroepen of het aanleveren van expertise.

Verantwoordelijkheden
De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor:
– Advisering en begeleiding van meervoudige onderhandse en (complexe) Europese aanbestedingstrajecten voor een grote diversiteit van leveringen en diensten. Vanaf het peilen, inventariseren en combineren van klantbehoeften binnen de afdelingen, advisering in de aanbestedingsstrategie, begeleiding van de aanbestedingen (als procesverantwoordelijke) tot en met de contractuele afwikkeling en de nazorg;
– Accounthouder voor de afdelingen Facilitaire Dienstverlening, Financiën en Communicatie en/of eventueel later nader te bepalen afdeling(en);
– Bijdrage aan de verdere professionalisering van inkoop;
– Uitdragen van onze inkooporganisatie, processen en procedures en beleidsdoelstellingen (waaronder maatschappelijk verantwoord inkopen). Bij het adviseren bij inkoopvraagstukken (gevraagd en ongevraagd) maakt de inkoopadviseur gebruik van een zeer gedegen kennis en ervaring.

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal drie (3) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2012-2019) met het zelfstandig begeleiden van aanbestedingen als (procesverantwoordelijke) inkoopadviseur bij een Provincie of grote gemeente (100.000+ inwoners) of vergelijkbare publieke organisatie (750+ medewerkers).
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal drie jaar ervaring voldoet.

Gunningscriteria
1. Externe beschikt zelf aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016-2019) met het als (procesverantwoordelijke) inkoopadviseur zelfstandig begeleiden van Europese aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden onder vermelding van het TenderNed-kenmerk. 40%

2. Externe beschikt zelf aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016-2019) met het als (procesverantwoordelijke) inkoopadviseur zelfstandig begeleiden van meervoudig onderhandse aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Elke aanbesteding in te dienen onder vermelding van naam aanbestedende dienst, afdeling, omschrijving levering/dienst, jaar van gunning aanbesteding. 20%

3. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met accounthouderschap, aan te tonen met praktijkvoorbeelden waarbij beschreven wordt hoe het accounthouderschap georganiseerd is, wat besproken wordt in klantgesprekken, de wijze waarop bekendheid van aanbestedingen bij de accounthouder verankerd zijn en de inkoopbehoefte geïnventariseerd en gemonitord wordt. 10%
Onder accounthouderschap verstaan wij: je bent vast aanspreekpunt en je bouwt aan een relatie met je klant. Je voert onder andere klantgesprekken, inventariseert de inkoopbehoefte en bespreekt lopende en aflopende contracten.

4. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode van 2016-2019) met het zelf (als inkoopadviseur) uitvoeren van aanbestedingen door middel van een e-sourcing applicatie, aan te tonen met één praktijkvoorbeeld van een referentie van een gegunde Europese aanbesteding. 10%

E-sourcing applicaties zijn bijvoorbeeld Negometrix, CTM of gelijkwaardig. Des te meer stappen van deze aanbesteding in de applicatie ingericht en doorlopen zijn, des te meer punten er gescoord kunnen worden op deze en volgende vragen.

Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) voor onderstaande vraag en de 2 volgende vragen één (1) gegunde Europese aanbesteding, inclusief de naam van de e-sourcing applicatie, waaruit blijkt dat u aan dit criterium voldoet. Dit onder vermelding van het TenderNed-kenmerk.

Het is toegestaan dat u in het kader van dit gunningscriterium, één aanbesteding noemt, die u ook reeds heeft genoemd bij uw antwoord op andere gunningscriteria. Voor de 3 vragen over de e-sourcing applicatie mag maximaal 1 aanbesteding benoemd en beschreven worden.

BETREFT HIERBOVEN BENOEMDE EN BESCHREVEN AANBESTEDING:

Externe heeft aantoonbaar (in de periode 2016-2019) verschillende typen vragen met behulp van instellingen in de applicatie (ja/nee, Multiple Choice, open vragen, etc) uitgewerkt én inschrijvers hebben elke vraag in de applicatie moeten beantwoorden (10 punten). Als dit niet aangetoond kan worden (0 punten).

Note: met het toevoegen van het beschrijvend document (RFQ) als bijlage(n) in de e-sourcing applicatie of als bijlage(n) bij de aankondiging in TenderNed, wordt gevraagde niet aangetoond.

5. Externe heeft aantoonbaar (in de periode 2016-2019) het stellen en beantwoorden van alle vragen (proces nota’s van inlichtingen) in de applicatie doorlopen en gepubliceerd (10 punten). 5%
Note: met het toevoegen van de Nota van Inlichtingen als bijlage(n) bij de aankondiging in TenderNed of bijlage in de applicatie, wordt gevraagde niet aangetoond.

6. Externe heeft aantoonbaar (in de periode 2016-2019) de beoordeling en evaluatie van offertes verwerkt én de gunningscommunicatie met motivatie gedaan in de applicatie, waarbij de applicatie ook de totaalscores en de eindranking van de inschrijvers uitrekent en weergeeft (10 punten). 5%

7. Externe beschikt aantoonbaar over een diploma NEVI 1 (NEVI Professional) of over een afgeronde gelijkwaardige inkoopgerelateerde opleiding, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de verschillende modules die u met goed gevolg heeft afgerond en het afstudeerjaar. 5%

Note: vanuit het perspectief van deze aanbesteding zien wij de leergang aanbestedingsrecht als gelijkwaardig aan NEVI 1. Onze zienswijze op gelijkwaardige inkoopgerelateerde opleidingen lichten wij toe aan de hand van dit voorbeeld.
NEVI 1 en NEVI 2 zijn opleidingen met een breed perspectief op het inkoopvak wat past bij de rol van inkoopadviseur, waarbij men m.n. aanbestedingen begeleidt en invulling geeft aan het accounthouderschap.
De leergang aanbestedingsrecht is dermate relevant voor de begeleiding van aanbestedingen en is van een dermate niveau dat wij deze als gelijkwaardig willen zien aan NEVI 1. Alleen de leergang vinden wij echter te beperkt in de breedte van het inkoopvak om deze als gelijkwaardig aan NEVI 2 te beoordelen.

8. Externe beschikt aantoonbaar over een diploma NEVI 2 tactisch (NEVI Expert) of over een afgeronde gelijkwaardige inkoopgerelateerde opleiding, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de verschillende modules die u met goed gevolg heeft afgerond en het afstudeerjaar. 5%

Zie note bij vorige vraag voor meer toelichting.

Competenties
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Goede contactuele eigenschappen: Je bent een makkelijk benaderbare teamspeler die goed uit de voeten kan met verschillende gesprekpartners. Je bent in staat om de interne klanten zelfstandig mee te nemen in de wereld van inkoop en ze te begeleiden bij de aanbestedingsprocessen. Dit vraagt om het maken van verbinding, inleven in de klantvraag, (organisatie)sensitiviteit, maar je bent ook nieuwsgierig naar wat de klant drijft. Je weet welke vaardigheden ingezet moeten worden als adviseur én doener.

2. Proactief/initiatief nemend, passend bij rol van inkoopadviseur: Je signaleert en handelt bij (mogelijke) onduidelijkheden, problemen en kansen . Je bent proactief en neemt initiatief, met een goed gevoel voor timing en inbreng en zoekt hierbij naar een juiste balans met je gesprekspartners.

3. Analytisch (waardoor je in staat bent om kort, bondig, snel, accuraat/punctueel te werken): Je bent in staat om logisch te redeneren, belangrijke informatie te herkennen uit een grote hoeveelheid informatie en verbanden te leggen tussen gegevens. De communicatie is helder, duidelijk en ‘to the point’.

4. Overtuigingskracht (en aanpak voor het oplossen van problemen): Je bent als een sterke gespreks- en sparringpartner in staat om je omgeving op een prettige manier te overtuigen waarbij je de omgeving meeneemt in je argumentatie en aanpak met een gezonde afweging van risico’s en belangen. Het kan het zijn dat wat de klant wil op gespannen voet staat met de aanbestedingsregels. Hierbij zoek je met creativiteit de grenzen en durf je buiten de grenzen te denken, zonder dat de aanbestedingsregels in het geding komen. In je overtuigingskracht maak je gebruik van jouw goede inhoudelijke en actuele parate kennis en ervaring.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandag 28 januari 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(13256) Ervaren Inkoopadviseur Leveringen en Diensten 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022