ETL Testanalist 36 u/w
Volgnummer: 20238

>ETL Testanalist 36 u/w
Volgnummer: 20238
ETL Testanalist 36 u/w
Volgnummer: 20238
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Zwolle
Duur: 13-04-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja

Opdracht omschrijving
De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is deze data ook nog opgeslagen in een landelijke of regionaal datawarehouse.
Een kleurrijk, complex en duur ICT-landschap.
Deze data is niettemin van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is enkele jaren geleden begonnen met de bouw van één landelijk politie datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De komst van de Nationale Politie heeft de
wens naar het landelijk beschikbaar krijgen van data verder versterkt.
De Basis Voorziening Informatie (BVI) speelt in toenemende mate een cruciale rol in de informatievoorziening binnen de Nederlandse Politie. Informatie afkomstig van alle eenheden wordt centraal vanuit een geïntegreerde Business Intelligence
(BI) omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het
team met ervaren Testanalisten.

Doelstelling
Het leveren van excellente informatieproducten ten behoeve van de aansturing van de Nationale Politie.

Verantwoordelijkheden
– Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
– Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
– Testen van de ETL software met de specificaties zoals vastgelegd om de Definition of Done (DoD)
– Het leveren van kwaliteit
– Omgaan met gevoelige informatie
Vakmatige taken
– Testen van de output van ETL processen ten opzichte van de specificaties
– Ervaring met testautomatisering
– Meedenken met analisten en ontwikkelaars

Leidinggevende taken
Niet van toepassing

Contacten
Interne organisatie

Inzet in de lijn of project
Inzet is voor de softwareontwikkeling lijnorganisatie

Opleiding
– HBO werk- en denkniveau
– TMap Next of ISTQB Foundation certificering

Werkervaring
– Minimaal 3 jaar ervaring met ETL testen
– Minimaal 3 jaar ervaring met data warehousing
– Minimaal 1 jaar ervaring met Kimball ster modeleringsmethodiek
– Minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van SQL voor database management systemen zoals Oracle of SQL Server
– Minimaal 1 jaar ervaring testautomatisering
– Minimaal 1 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek
– Kennis of ervaring van het werken met XML-bestanden
– Kennis of ervaring van het werken met Robot framework
– Kennis of ervaring met Linux

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.
– inzetbaar vanaf 13-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week.
– In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring met ETL testen in grote organisaties (>1000 medewerkers).
– In het bezit van een TMap Next of ISTQB Foundation certificering.
– Ervaring met testautomatisering
– Vereiste (gedrags)competenties:
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.

Gunningscriteria:
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van SQL voor database management systemen zoals Oracle of SQL Server. 30%
– Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met data warehousing. 30%
– Kennis of ervaring van het werken met Robot framework. 10%
– Minimaal 1 jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum team. 15%
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de Kimball ster modeleringsmethodiek.5%
– Kennis of ervaring van het werken met XML-bestanden. 10%

De gesprekken vinden plaats in week 6 2020.

Interesse?

Vacature:
(20238) ETL Testanalist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022