Expert Constructie (12) 32-36 u/w
Volgnummer: 10097

>Expert Constructie (12) 32-36 u/w
Volgnummer: 10097
Expert Constructie (12) 32-36 u/w
Volgnummer: 10097
2018-06-12T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 02-07-2018 t/m 31-10-2018
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 4 maanden

Organisatie & directie
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. ‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Het realiseren van nieuw- en verbouwprojecten en het inkopen van alle producten, werken en diensten voor het gehele Rijksvastgoedbedrijf. De belangrijkste instrumenten zijn: het verrichten van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Architectuur&Techniek
De afdeling Architectuur & Techniek bestaat uit zes secties: Nieuwbouw en Transformaties, Masterplannen en Transformaties, Veiligheid & Gezondheid, Duurzaamheid & Comfort, Technisch Advies1 en Technisch Advies 2. De afdeling Architectuur & Techniek is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten. De afdeling is in staat technische risico’s in de (pre)planvorming, uitvoering en bij de exploitatie te benoemen en te beheersen. Dit vraagt om kennis op het gebied
van bouw- en installatietechniek, veiligheid & gezondheid, duurzaamheid, comfort en architectuur. Het Rijksvastgoedbedrijf zet als eigenaar en opdrachtgever haar vastgoed in voor rijksdoelen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en andere kabinetsdoelen. De afdeling Architectuur & Techniek werkt hierin nauw samen met de andere afdelingen en directies.

Project
De projecten waarin jij betrokken bent hebben betrekking op unieke gebouwen en objecten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf, bijvoorbeeld: grootschalige PPS-projecten, renovaties van monumenten, aanschaf van grond en/of objecten of schadegevallen. Bijzonder aan deze opdracht is dat je opereert vanuit de rol van de eigenaar van het vastgoed. Je bent betrokken vanaf de vraagstelling, projectdefinitie, uitvraag richting marktpartijen en blijft betrokken als expert en toetser tot het einde van het project. Je maakt (in de meeste gevallen) zelf geen constructieberekeningen en -tekeningen maar daagt marktpartijen uit tot het maken van een optimaal ontwerp. Jouw analyserend vermogen, positief kritische insteek en vasthoudendheid dragen bij aan het juiste resultaat. Als expert constructie ligt de focus van jouw werk bij constructieve veiligheid, maar de raakvlakken met andere thema’s en disciplines zijn ook
nadrukkelijk bij jou in beeld.

Opdrachtomschrijving
De aangeboden kandidaat Expert Constructie adviseert bij nieuwbouw, verbouw en
renovatievraagstukken van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit doet hij/zij vanuit de vakdiscipline afgestemd op het proces en in overleg met betrokken werkpartners en het eigen team. Als Expert Constructie wordt de kandidaat onder andere ingezet voor duurzaamheid en circulariteit en heeft hij/zij ervaring in deze specialisatie. De kandidaat geeft richting en invulling aan rijksdoelen in het vakgebied constructie. Hiervoor ontwikkel de kandidaat een brede kennis van de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf en zoekt daarin actief naar mogelijkheden om concrete invulling te geven en innovatieve oplossingen aan te jagen binnen de grenzen van constructieve veiligheid. De kandidaat is de ‘linking pin’ tussen portefeuillestrategie, projectmanagement, inkoop en de technische kennislijnen.

De kandidaat levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan een belangrijke kennisontwikkeling en past dat toe in concrete projecten. Hij/zij is in staat om binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in ontwikkelingen. Daarbij weet de kandidaat kansen te herkennen en kansen te creëren. Hij/zij is op de hoogte van relevante wijzigingen in wetgeving, normering of beleid en ontwikkelingen in de markt. Bovendien geeft hij/zij met zijn werk ook andersom vorm aan wetgeving, normering en beleid beïnvloed worden.

De aangeboden kandidaat dient ervaring te hebben met complexe projectvraagstukken, waarbij over de grenzen van eigen vakgebied heen gekeken wordt. Dit houdt in dat de aangeboden kandidaat een gevarieerde werkportefeuille aan kan met grote en kleine, complexe en eenvoudiger projecten waartussen snel geschakeld kan worden en effectief gevarieerd kan worden in diepgang en snelheid.

Wij zoeken een teamspeler die beschikt over een academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring, die durft te staan voor het vakgebied.

De aangeboden kandidaat dient een relevante technische opleiding (met constructieve
specialisatie) afgerond te hebben op tenminste HBO niveau. Hij of zij heeft gespecialiseerde kennis van bouwen met beton, staal, steen, hout en funderingen, hebt oog voor veiligheid en duurzaamheid en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied. Van nature zit het in de persoon om te sparren met collega’s, ervaringen uit projecten vast te leggen en te leren van de feedback van collega’s. Daarnaast zijn de competenties analytisch vermogen en overtuigingskracht belangrijk.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde technische HBO opleiding met constructieve specialisatie.
– De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van constructieve ontwerp- en rekenwerkzaamheden waarbij aantoonbaar sprake is van:
– Utiliteitsbouw (hieronder wordt in dit geval niet verstaan loods, fabriekshal of woningbouw.
– Toepassen van risicomanagement.
– De mate waarin de kandidaat ervaring heeft op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in constructieve toepassingen/oplossingen.
– Contacten leggen en onderhouden met TU/kennisinstituten voor innovatieve materiaaltoepassingen
– Kansen voor hergebruik van constructieve elementen (anders down cycling) onderzoeken binnen RVB portefeuille
– Technische randvoorwaarden ontwikkelen en implementeren in onze RVB processen om hergebruik van constructieve elementen (beton en staal) op een veilige manier te borgen.
– Selecteren van projecten die geschikt zijn om hergebruik van constructieve elementen toe te passen (als donor of als ontvanger) en daar als technisch adviseur sturend in te zijn.
– Informatie voorbereiden op basis van onderzoek en ervaringen bij pilot projecten en inzetten voor norm commissies, artikelen, presentatie etc (o.a. in NEN werkgroep hergebruik betonnen en stalen elementen)
– Interne contacten onderhouden (P&P etc) t.b.v. informeren, financieren, publiciteit/marketing

Criterium:
1. De mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het geven van advies in multidisciplinaire projecten.
2. De mate van ervaring met constructieve ontwerp- en rekenwerkzaamheden.

Competenties:
analyseren;
creativiteit;
flexibiliteit;
netwerken;
organisatiesensitiviteit;
overtuigingskracht;
plannen en organiseren.
vooruitstrevend
doortastend

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10097) Expert Constructie (12) 32-36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022