Financieel modelleur 16-24 u/w
Volgnummer: 14878

>Financieel modelleur 16-24 u/w
Volgnummer: 14878
Financieel modelleur 16-24 u/w
Volgnummer: 14878
2019-04-12T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 12-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Ridderkerk
Duur: start 13-05-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden

Projectomschrijving
Het programma Transitie waterschapswegen geeft invulling aan het bestuurlijke principebesluit van waterschap Hollandse Delta om de wegentaak over te dragen aan de gemeenten binnen het beheersgebied. Het programma wordt uitgevoerd door afdeling Projecten & Uitvoering. De transitie wordt een organisatie- en gebiedsbreed traject waar zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aan wordt gewerkt.

Op dit moment bevindt het traject zich in de eerste fase waarin contact wordt gelegd met gemeenten en de intentie voor een onderlinge samenwerking wordt verkend. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de tweede fase van het programma waarin het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten wordt voorzien. In deze samenwerking wordt de haalbaarheid van de overdracht nader onderzocht.

Naast de werkzaamheden rondom het (initiëren van) de overdacht van de wegen naar de gemeenten draagt het programma Transitie waterschapswegen ook bij aan de transitie die de interne organisatie van het waterschap doormaakt. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder meer de wijze van voortzetten van het assetmanagement Wegen (Wegenbeheerprogramma), personele zaken en bedrijfsvoering.

Functieomschrijving
Als Financieel modelleur ben je onderdeel van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de transitie van de waterschapswegen. Je voert je werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de Manager projectbeheersing en in nauwe samenwerking met de Projectmanager, Technisch manager, Contractmanager en Omgevingsmanager van het IPM-team.

Als Financieel modelleur ben je samen met de Manager projectbeheersing verantwoordelijk voor het in kaart brengen en modelleren van de financiële gevolgen van de overdracht van de wegen naar de gemeenten. Hiervoor onderzoek je welke financiële gevolgen de transitie heeft voor het waterschap en de gemeenten. Je draagt bij aan een financieel plan waarin kaders, uitgangspunten, eisen en wensen voor het financieel model worden benoemd. Je stelt, in samenwerking met financieel specialisten van het waterschap, correcte financiële modellen op ten behoeve van de overdracht van de wegen en verwerkt gedurende het project de interne en externe ontwikkelingen hierin. Je adviseert de Manager projectbeheersing over diverse financiële scenario’s en risico’s. Ook draag je bij aan het opstellen van financiële informatie ten behoeve van communicatie met externe stakeholders, zoals gemeenten, en interne stakeholders, zoals stuurgroep en bestuurders. Je bent in staat om met een analytische blik het volledige financiële vraagstuk rondom de transitie scherp te krijgen. Vervolgens kun je hierover helder en bondig adviseren waarbij je zo nodig spart met financieel specialisten van waterschap en/of gemeenten.

Functie-eisen
• Je acteert op HBO+/WO niveau;
• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (Heao of SPD);
• Je hebt meer dan vijf jaar relevante werkervaring;
• Je hebt ervaring met systemen, methodes, normen en richtlijnen op het gebied van projectmanagement en financieel management;
• Je bent creatief, weet te motiveren en te overtuigen en bent goed in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
• Je bent communicatief vaardig en kunt goed samenwerken;
• Je hebt kennis van politiek-bestuurlijke processen en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
• Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen het programma en de omgeving en handelt hiernaar.
• Je hebt kennis op het gebied van financiën binnen gemeentes en bij voorkeur ook op het gebied van financiële aspecten bij assetoverdracht;
• Je hebt ervaring met scenario-denken en het werken met businessmodellen.

Eisen:
– Kandidaat heeft een HBO/WO werk- en denkniveau
– De kandidaat heeft minimaal vijf jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt
Denk hierbij o.a. aan:
Kennis van financiële modellering (opzetten model en berekenen scenario’s)
Kennis op het gebied van financiën binnen gemeentes en bij voorkeur ook op het gebied van financiële aspecten bij assetoverdracht;
Aantoonbare ervaring met politiek gevoelige dossiers.
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV. maar verwijzing naar CV levert geen score op!
– Beschrijf waarom jij de beste kandidaat bent
– Binnen de afdeling speel je uiteraard ook een rol. Je bent een fijne collega om mee samen te werken en je zorgt voor verbindingen. Je bent open en transparant richting je collega’s, stelt je leergierig op, maar deelt ook actief kennis. Zowel persoonlijk, als met het team, wil jij elke dag weer een beetje beter worden. Met je ervaring voeg je direct waarde toe.
Je hebt uitstekende communicatieve- en luistervaardigheden. Je neemt verantwoordelijkheid, stelt de klant centraal, toont initiatief en kunt gestructureerd werken. Verder ben je analytisch sterk, werk je resultaatgericht en ga je voortvarend te werk.
Beschrijf hoe jij dat aanpakt
– Kandidaat heeft minimaal PRINCE2 Foundation certificaat of haalt dit vóór 15 juni 2019
– Kandidaat heeft minimaal rijbewijs B

Het aantal te werken uren is variabel naar drukte op het project, gemiddeld 20 uur per week (2,5 dag van 8 uur), min. 16 en max. 24 uur per week.

U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

CV eis:
Deze is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Interesse?

Vacature:
(14878) Financieel modelleur 16-24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022