Functioneel Beheerder (12) 20-30 u/w
Volgnummer: 11286

>Functioneel Beheerder (12) 20-30 u/w
Volgnummer: 11286
Functioneel Beheerder (12) 20-30 u/w
Volgnummer: 11286
2018-09-06T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 06-09-2018
  • Eind datum: 17-09-2019

Standplaats: Rotterdam, Kleinpolderplein 5A
Duur: 1 jaar, start medio september
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Doel van de functie
De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het, tegen aanvaardbare kosten en kwaliteit, in stand houden van de gewenste informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie tijdens de gehele levenscyclus van informatiesystemen.

De Functioneel Beheerder vertaalt de behoeften aan informatievoorziening in het bedrijfsproces naar ondersteuning door geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening. De Functioneel Beheerder geeft invulling en uitvoering aan het beleid van de organisatie op deze onderwerpen en verzorgt ondersteuning hiervoor aan de gebruikers en het management van de organisatie.

Gebruiksbeheer
Continue ondersteuning aan gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen een bedrijfsproces; operationeel aangestuurde ICT-leveranciers (intern en extern) en een goed bewaakte gegevens huishouding binnen de informatievoorziening.

Wijzigingenbeheer
Er is besloten welke wijzigingen en vernieuwingen worden aangebracht binnen de informatievoorziening van de organisatie. De wijzigingen zijn vervolgens geïnventariseerd, geëvaluereerd, geprioriteerd.

Functionaliteitenbeheer
Wijzigingen in de informatievoorziening zijn gespecificeerd, juist vormgegeven en ontwikkeld en getest. Gewenste wijzigingen passen binnen de bestaande informatievoorziening en voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Transitie
De ontwikkelde wijzigingen zijn formeel geaccepteerd door de opdrachtgever en daadwerkelijk geëffectueerd in de informatievoorziening. De gebruikersorganisatie is volledig op de hoogte en beschikt over de benodigde kennis en documentatie over de wijziging.

Behoeftemanagement (sturend niveau)
Er is onderzocht welke geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening noodzakelijk en/of gewenst is om aan de behoefte vanuit de bedrijfsprocessen te kunnen voldoen. Hierdoor sluit de informatievoorziening zo goed mogelijk aan op de procesgang binnen de organisatie en de omgeving waarin de organisatie zit.
Dit resulteert in vastgestelde (goedgekeurde) en uitgevoerde jaar- en kwaliteitsplannen.

Beschrijving van de kerntaken:
Gebruiksbeheer
– verlenen van ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen
– afhandelen van incidenten:
– is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en klachten (1e lijn) al of niet met ondersteuning door informatiemanagement, IT-infrastructuurmanagement en/of applicatiemanagement
– volgt de voortgang van uitstaande incidenten en koppelt de status terug aan de aanmelder
– is verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten
– opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer)
– contact onderhouden met een diversiteit van leveranciers en specialisten enerzijds en eindgebruikers anderzijds
– verwerken van ad hoc informatie verzoeken met betrekking tot management– en stuurinformatie
– beheer bedrijfsinformatie

Wijzigingenbeheer
– onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties
– beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen
– vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie
– prioriteren wijzigingsverzoeken
– regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, onder handen zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken

Functionaliteitenbeheer
– opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie.
– (laten) opstellen acceptatietestplan
– uitvoeren en begeleiden van (acceptatie)testen
– opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen
– (laten) opstellen implementatieplan/transitieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen
– vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen
– deelnemen aan project- en werkgroepen:
– leveren specialistische ondersteuning in projecten
– aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen
– adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen

Transitie
– uitvoeren, bewaken en terugkoppelen van de activiteiten die zijn aangegeven in het transitieplan.
– signaleren en registreren van knelpunten bij de transitie.
– aanvullende maatregelen nemen op knelpunten.

Behoeftemanagement
– identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, om herhaling van deze verstoringen te voorkomen
– identificeren (potentiële) problemen en deze kenbaar maken bij het management
– onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties

Aanvullende taken (senior)
– coachen van junior en medior functioneel beheerders
– ondersteunen van junior en medior functioneel beheerders bij knelpunten en optreden als vraagbaak
– beoordelen kwaliteit van oplossingen, onderhoudsverrichtingen en andere werkzaamheden van junior en medior functioneel beheerders
– volgen van (in- en externe) ontwikkelingen, deze beoordelen en nieuwe inzichten naar functionele eisen vertalen
– presenteren van voorstellen aan de organisatie
– adviseren van (hoger) management
– ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk
– ontwikkelen en onderhouden van (vak)kennis en deze door deling toepassen
– zorgdragen voor kwaliteitsborging
– aanhaken bij veranderings-, kwaliteits- en onderzoekstrajecten
– leveren van bijdrage aan beleidsvoorstellen en beleidsadvisering

Eisen:
HBO+/WO werk– en denkniveau
BiSL-gecertificeerd
ITIL-gecertificeerd
ASL-gecertificeerd
RSPW/Projectmanagement gecertificeerd
TMap/Testtechnieken gecertificeerd
Requirements Engineering gecertificeerd

De kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis:
C#, ASP.NET, VB.NET, Objective C
MS SQL Server, SQL, PL/SQL
Client-server, multi-tier, IIS
Microsoft Access
Microsoft Office

Niveauvereisten:
opdrachten met bovengemiddelde tot (zeer) hoge complexiteit
heeft met name een regie-functie en is relatief weinig bezig met operationele en uitvoerende taken
is in staat om junior en medior functioneel beheerders te coachen
is in staat om junior en medior functioneel beheerders te ondersteunen bij knelpunten en als vraagbaak op te treden
is in staat om kwaliteit van oplossingen, onderhoudsverrichtingen en andere werkzaamheden van junior en medior functioneel beheerders te beoordelen
is in staat tot volgen van ontwikkelingen, deze te beoordelen en nieuwe inzichten naar functionele eisen te vertalen
is in staat om een bijdrage aan veranderingsprocessen te leveren
heeft goede kennis van hoofdlijnen van eigen beleidsveld
meer dan 6 jaar relevante werkervaring
communicatie: goede gesprekspartner voor afdelingsmanagers en het (hoger) management van de organisatie
BiSL processen: Wijzigingenbeheer, Toetsen en Testen, Niet Geautomatiseerde IV (informatievoorziening), Specificeren en Behoeftemanagement
softskills: kunnen en durven beslissen, goed kunnen plannen en organiseren, initiatief durven nemen, kunnen controleren, sterke communicatieve vaardigheden, kunnen leidinggeven (inhoudelijk) en kunnen functioneren onder spanning

Competenties:
organisatiebewustzijn
conceptueel vermogen
communiceren
adviesvaardigheid
probleemanalyse
coachen (senior)
inlevingsvermogen
initiatiefrijk
zelfstandigheid

CV eis:
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 18 en 25 september.

Interesse?

Vacature:
(11286) Functioneel Beheerder (12) 20-30 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022