Functioneel Beheerder 36 u/w
Volgnummer: 20292

>Functioneel Beheerder 36 u/w
Volgnummer: 20292
Functioneel Beheerder 36 u/w
Volgnummer: 20292
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 30-09-2020

Standplaats: Zwolle
Duur:30-03-2020 t/m 30-09-2020
Optie tot verlenging: Ja

Opdracht omschrijving
Als functioneel beheerder richt jij je voornamelijk op het beheer en de verbetering van applicaties. Denk aan een applicatie waarmee ter plaatse kentekens kunnen worden gescand. Of een identificatiesysteem voor vluchtelingen. Het aantal gebruikers van een applicatie kan variëren van enkele tientallen tot meer dan 50.000 gebruikers. Aan de toepassingen worden hoge kwaliteitseisen gesteld: ze moeten vaak 24/7 én in de vorm van mobiele apps beschikbaar zijn. Door de vele koppelingen met andere systemen en ketenpartners sta je telkens voor nieuwe complexe vraagstukken.

Je haalt informatie op bij je klanten (politieagenten en kantoorpersoneel), waarna je samen met de gebruikers, ontwikkelaars en testmanagers aan de slag gaat in Scrum- en projectteams. Daarbij werk je aan allerlei projecten, bijvoorbeeld het mobiel ontsluiten van informatievoorzieningen door middel van apps. Je bent een informatiedeskundige die de brug slaat tussen ICT’ers en eindgebruikers.

Doelstelling
Werken aan ICT-projecten die er écht toe doen, daar gaat jouw hart sneller van kloppen. Jij hebt de drive om samen met de politiemensen op straat te werken aan onze veiligheid.

Verantwoordelijkheden
Jouw werkzaamheden op een rij:
– Beantwoorden van gebruikersvragen en -verzoeken;
– Documenteren van de applicaties (voor gebruikers-, beheerders en opleidingsdocumentatie);
– Geven van voorlichting en instructies over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden binnen applicaties;
– Bieden van advies en ondersteuning bij het specificeren en testen van gewenste verbeteringen;
– Gebruikersoverleggen organiseren, deelnemen aan expertgroepen en eventueel stagiairs begeleiden.

Vakmatige taken
Zie boven

Leidinggevende taken
n.v.t.

Contacten
De kandidaat werkt ondermeer samen met functioneel beheerders en de Dienst ICT, Business Experts, IV experts

Inzet in de lijn of project
– Lijn en/of project

Opleiding
– MBO-4 diploma in ICT en business of een vergelijkbare richting;
– Een BiSL certificaat.
– Agile Scrum Foundation

Werkervaring
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen functioneel beheer of informatiemanagement;
– Bekendheid met Scrum- en Agile-werkwijzen;
– Kennis van Content Management Systemen (bij voorkeur Hippo CMS)
– Expertise in het ophalen en evalueren van informatiebehoefte in een (grote) complexe organisatie;
– Kennis van en/of ervaring met het gebruik en uitbreiden van Digital Workspaces;
– Ervaring met het instrueren en begeleiden van grote groepen gebruikers;

Eisen:
– Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. U voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
– inzetbaar vanaf 30 03 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening
akkoord is) tot en met 30-09-2020 voor 36 uur per week.
– Minimaal een MBO-4 diploma in ICT of vergelijkbare richting.
– Minimaal 3 jaar aantoonbare en recente werkervaring binnen functioneel beheer of
informatiemanagement.
– Vereiste (gedrags)competenties:
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en demedewerkers zo verder te ontwikkelen.
Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Zelfstandig: Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt. Je bent altijd bezig. Je handelt lopende zaken af terwijl je een andere taak onder handen hebt.
Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Communicatief sterk zowel in schrift als woord
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het
gemeenschappelijke resultaat.

Gunningscriteria:
– Recente werkervaring met Content Management Systemen (bij voorkeur Hippo).25%
– Recente werkervaring met Scrum- en Agile-werkwijzen. 10%
Рn het bezit van minimaal ̩̩n van de volgende certificaten: 15%
BiSL certificaat
Agile Scrum Foundation
– Recente werkervaring met het ophalen en evalueren van informatiebehoefte in een (grote -> 1000 +) en complexe (veel gebruikers) organisatie. 20%
– Kennis van en/of ervaring met het gebruik en uitbreiden van Digital Workspaces (laat in de toelichting zien hoe je deze techniek hebt toegepast) 20%
– Werkervaring met het instrueren en begeleiden van grote groepen gebruikers (20/30)

De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Interesse?

Vacature:
(20292) Functioneel Beheerder 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022