Functioneel Beheerder (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 12777

>Functioneel Beheerder (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 12777
Functioneel Beheerder (9) 36-40 u/w
Volgnummer: 12777
2018-12-06T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 06-12-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: wisselend tussen verschillende locaties binnen Rotterdam
Duur: 12 maanden
Optie tot verlenging: Ja, namelijk 2 x 12 maanden

De functie
Als Functioneel Beheerder is jouw dag vrij dynamisch. De ene dag ben je bezig met het ondersteunen van key-users en de andere dag met procesverbeteringen bij de klant of intern binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat jij jezelf profileert als een volwaardig sparringpartner door je goed in de gebruiker te verplaatsen en continu mee te denken.

Daarnaast vervul je een belangrijke rol binnen je zelfsturende team. Dat betekent veel vrijheid, maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheid. In een notendop ga jij je met de volgende zaken bezighouden:
– Ondersteunen van gebruikers en key-users bij incidentafhandeling bij een van onze klanten op locatie
– Spil zijn bij technische problemen van gebruikers
– Bewaken van goede functionele werking van applicaties
– Signaleren en inventariseren van wensen, knelpunten en verbeterpunten van de gebruikers en deze vertalen naar verbetervoorstellen
– Hulp bieden aan managers bij het uitwerken van vraagstukken over de software
– Het maken van handleidingen en stappenplannen

Functiedoel
Het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen en het ondersteunen van gebruikers.

Ontwikkeling:
Gewenste eindresultaat: Optimaal ingerichte informatiesystemen

Kernactiviteiten:
– Organiseert en draagt zorg voor acceptatietesten en regressietesten t.b.v. afdelingsspecifieke applicaties als ARI/BOSO en 2TS
– Inventariseert gebruikersbehoeften en vertaalt deze in wijzigingsvoorstellen
– Volgt ontwikkelingen vanuit centraal beleid en/ of wet- en regelgeving
– Adviseert over de toepassing hiervan
– Richt informatiesystemen in
– Draagt zorg voor de bouw en/ of het op maat maken van de informatiesystemen

Beheer:
Gewenste eindresultaat: Optimaal beheerde informatiesystemen.

Kernactiviteiten:
– Bewaakt het gebruik en de kwaliteit van informatiesystemen, signaleert onregelmatigheden en lost deze op.
– Beheren van wijzigingsverzoeken. Bij voorkeur kennis van JIRA
– Is intermediair tussen gebruikersorganisatie, softwareleveranciers en technisch beheer
– Stelt richtlijnen en procedures op en bewaakt de naleving
– Bewaakt de standaardisatie van gegevens

Ondersteuning:
Gewenste eindresultaat: Ondersteunde gebruikers.

Kernactiviteiten
– Schrijft gebruikershandleidingen
– Instrueert gebruikers (onder andere door middel van cursussen en voorlichting)
– Adviseert gebruikersorganisatie over toepassing van en veranderingen in informatiesystemen
– Ondersteunt bij het systeemgebruik en gewijzigde programmatuur
– Begeleidt medewerkers vakinhoudelijk

Beoordelingsmaatstaven:
– Kwaliteit van de informatiesystemen
– Kwaliteit en tijdigheid van de adviezen
– De mate waarin klachten en storingen worden verholpen
– Tevredenheid van gebruikers

Jouw profiel
Analytisch, secuur, punctueel, en kwaliteitsgericht, dat ben jij. Wij zoeken een persoon die zaken tot in de puntjes uitzoekt en gestructureerd kan werken. Daarnaast ben je communicatief vaardig, sterk in sociale contacten en stressbestendig. In deze job leer je alles wat je moet weten, zodat je als functioneel beheerder je mannetje staat. Jij deelt jouw werkzaamheden zelf in, maar voelt wel aan wat prioriteit heeft.

Algemene aspecten (KO
– Startdatum: 2-1-2019
– De kandidaat is vanaf de startdatum voor minimaal 36-40 uur per week beschikbaar.
– De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP’er niet mogelijk.
РAls bewijs dat de kandidaat eenmaal, door ̩̩n inschrijver, wordt aangeboden dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende exclusiviteitsverklaring.
– Als bewijs dat de kandidaat geen ex-ambtenaar zoals hiervoor bedoeld is, dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende Verklaring arbeidsverleden.

Benodigdheden
De kandidaat beschikt over een iPad of laptop

Opleiding
– De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO-niveau, of hoger. (KO)
– Geef aan welk van de in de antwoordopties genoemde relevante opleidingen de kandidaat succesvol heeft afgerond. Informatica; Bedrijfskunde (Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar); Informatiemanagement.
– De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau. (KO)

Ervaring
– Ervaring als functioneel beheerder. Minimum aantal ervaring: 6 maanden. (KO)
– Geef aan over welk van de genoemde applicaties de kandidaat in relatie tot deze uitvraag beschikt. Ervaring met ARI; Ervaring met BOSO; Ervaring met 2TS.

Specifieke kennis (KO)
De kandidaat beschikt over de volgende systeemkennis:
– Kennis van de applicaties ARI, BOSO en 2TS

Competenties en vaardigheden (KO)
– Resultaatgerichtheid
– Integriteit
– Klantgerichtheid
– Flexibel
– Communicatief vaardig
– Initiatiefrijk
– Stressbestendig
– Analytisch
– Samenwerken
– Beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
– Beschikt over beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Indien u verklaart dat de kandidaat over de genoemde ervaring beschikt dient hij aantoonbaar in die mate over de genoemde ervaring te beschikken zodat dit leidt tot een redelijk te verwachten professionele uitvoering van de opdracht en/of vervulling van de functie.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 – 60 minuten.
Matchgesprekken: zo 9 dec 2018 12:46 – zo 23 dec 2018 16:46.

Aanleveren na gunning
Bewijsstukken kandidaat:
– Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
– VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.

Interesse?

Vacature:
(12777) Functioneel Beheerder (9) 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022