Gebruiksinspecteur (9) 36 u/w
Volgnummer: 10897

>Gebruiksinspecteur (9) 36 u/w
Volgnummer: 10897
Gebruiksinspecteur (9) 36 u/w
Volgnummer: 10897
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 01-07-2019

Standplaats: Amsterdam, Stadsdeel Centrum
Duur: Start zsm t/m 01-07-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Wij zoeken een toegewijde professionele inspecteur met hart voor de (handhavings)zaak die ons team voornamelijk op het gebied van milieuhandhaving tijdelijk komt versterken. De inspecteur Gebruikstoezicht controleert bedrijven op de naleving van regelgeving en vergunningen en is verantwoordelijk voor het (handhavend) optreden tegen overtredingen en het afhandelen van klachten. In complexere dossiers wordt de medewerker daarbij ondersteund door de (senior) juridisch medewerkers van de Procesunit.
Het team opereert op drie thema’s: Horeca en Milieu, Brandveiligheid en Integrale Controles Bedrijven. In eerste instantie word je hoofdzakelijk ingezet op het thema Horeca en Milieu.

– Je handelt meldingen en klachten af, opereert als dossiereigenaar;
– Je verricht controles (o.a. geluidsmetingen) op de naleving van regelgeving en vergunningen op het werkterrein van Gebruikstoezicht, ook in de nachtelijke uren;
– Je treedt op ter voorkoming of beëindiging van overtredingen, bijvoorbeeld door het opleggen van gebruiksbeperkingen, eisen van voorzieningen, in gang zetten van bestuursrechtelijke procedures of het doen van aangifte.
– Je stelt in minder complexe dossiers bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten en andere correspondentie op, en werkt in complexere dossiers samen met de (senior) juridisch medewerkers van de Procesunit.
– Je levert een bijdrage aan het bewaken van de kwaliteit van toezichts- en handhavingsstrategieën en werkprocessen, en doet voorstellen voor verbetering en vernieuwing.
– Je levert een bijdrage aan de toezichtstaken van Handhaving Openbare Ruimte en Bouwtoezicht, onder andere door het signaleren van overtredingen buiten het eigen taakgebied en door deel te nemen aan controles.

Onze ideale inspecteur beschikt over de volgende competenties:
Beschikt over een goed waarnemings- en inschattingsvermogen;
Blijft standvastig onder druk, is stressbestendig;
Beschikt over empathisch vermogen en is servicegericht;
Is doelgericht en daadkrachtig, beschikt over overtuigingskracht;
Is flexibel en gericht op samenwerking.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Kerntaak van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving is het verlenen van vergunningen en het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van het handhavingsbeleid. De medewerkers zien toe op de naleving van regelgeving en vergunningen en treden op ter voorkoming of beëindiging van overtredingen en de ongewenste effecten van overtredingen. Het jaarlijkse Handhavingsprogramma is leidend voor het handelen van de medewerkers. De ontwikkelopgave van de afdeling is onder meer gericht op het resultaatgericht werken, het samenwerken met in- en externe partners en het
baseren van keuzes op valide informatie over risico s en overlast.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde relevante mbo/hbo opleiding.
– Kandidaat is bereid om ook in de nacht te werken (gemiddeld 6 nachten per half jaar).
РDe kandidaat heeft enkele jaren ervaring binnen een (grote) gemeente of provincie als toezichthouder/handhaver op ̩̩n of meerdere van de gevraagde gebieden (milieu, bouwbesluit, bestemmingsplan, APV, brandveiligheid, welstand).

Wensen:
– Is de kandidaat in het bezit van het DHW bevoegdheid.
– De kandidaat heeft ervaring opgedaan binnen een G4 Gemeente.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 24 en 28 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10897) Gebruiksinspecteur (9) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022