Gids Veilig Verder 24 u/w
Volgnummer: 16656

>Gids Veilig Verder 24 u/w
Volgnummer: 16656
Gids Veilig Verder 24 u/w
Volgnummer: 16656
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • DRONTEN
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 14-02-2020

Standplaats: Dronten
Duur: 19-08-2019 t/m 14-02-2020
Optie tot verlenging: Ja

De opdracht
Als gids veilig verder ben je erop gericht om de veiligheid te stabiliseren in complexe gezinssystemen en daarmee maatregelen in het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) te voorkomen. Als gids veilig verder stel je de randvoorwaarden op het gebied van veiligheid op en je maakt met het gezin en het netwerk een plan om hieraan invulling te geven. Daarbij fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Als de veiligheid geborgd is, schaal je af naar je collega’s binnen het team gidsen jeugd. Je versterkt hen bovendien in hun kennis en expertise op het gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen.
Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers waarin gidsen en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op onze website.

Taken
Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Binnen deze functie staat daarbij de veiligheid van het kind centraal
Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals);
Het in samenspraak met betrokkenen komen tot een passend hulpverleningsaanbod waarbij heldere randvoorwaarden worden gesteld met betrekking tot de veiligheid;
Het organiseren en/of deelnemen aan Jeugdbeschermingstafels in samenwerking met o.a. de Raad voor de Kinderbescherming;
Het afstemmen met partners in het sociale domein;
Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
Regiefunctie op het proces: opstellen van routeplannen, zorgen voor een adequate uitvoering van de afspraken door álle betrokken partijen, evalueren van de resultaten uit het routeplan. Indien nodig schaal je op de juiste manier op naar partijen die wél gedwongen maatregelen uitvoeren;
Je deelt kennis en adviseert collega’s en andere partijen in zaken waarin veiligheidsvraagstukken spelen. Daarin neem je in eerste instantie een ondersteunende rol aan (in plaats van het beslissen voor hen of zaken overnemen).

Verder:
Beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Heb je een goed analytisch vermogen en kan vanuit een ‘helicopterview’ werken;
Ben je stressbestendig, flexibel en beschik je over een goed improvisatievermogen;
Ben je goed in staat het werk te managen;
Ben je gericht op samenwerking;
Ben je in staat zelfstandig en methodisch te werken;
Ben je geregistreerd als SKJ professional.

Eisen:
– Kandidaat heeft op cv aantoonbaar een afgeronde relevante Hbo-opleiding (bij voorkeur in de richting MWD, SPH, pedagogiek).
– SKJ-geregistreerd
– Kandidaat heeft op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als jeugdhulpverlener in de afgelopen 10 jaar
– Kandidaat heeft op cv aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring met veiligheidsvraagstukken in gezinssystemen in de afgelopen 7 jaar

Wensen:
– Kandidaat heeft kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
– Kandidaat heeft kennis van pedagogische en psychologische interventietechnieken.
– Er dienen minimaal 2 recente referenties in het CV te staan met contactgegevens.

De competenties, kennis en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.
– Beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
– Heb je een goed analytisch vermogen en kan vanuit een ‘helicopterview’ werken;
– Ben je stressbestendig, flexibel en beschik je over een goed improvisatievermogen;
– Ben je goed in staat het werk te managen;
– Ben je gericht op samenwerking;
– Ben je in staat zelfstandig en methodisch te werken.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp’er. Zzp’ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren of in loondienst te zijn via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
De gesprekken vinden plaats op 23 juli vanaf 13.00 uur. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar is.

Interesse?

Vacature:
(16656) Gids Veilig Verder 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022