Handhavingsjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 20264

>Handhavingsjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 20264
Handhavingsjurist (10) 36 u/w
Volgnummer: 20264
2020-01-15T00:00:00+00:00
  • NIEUWEGEIN
  • Start datum: 15-01-2020
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Nieuwegein
Duur: 4 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 4 maanden

Organisatie
De afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) draagt binnen de gemeente bij aan het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de stad voor bewoners, ondernemers en gebruikers. Door toezicht en aanwezigheid in de wijken dragen we bij aan het welbevinden van een ieder. De afdeling kent een breed scala aan producten en een grote diversiteit in doelgroepen en werkprocessen. Hier vindt alle bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhaving plaats voor uiteenlopende beleidsvelden. De afdeling bestaat uit 5 teams: Omgevingstoezicht, Stadstoezicht, Strategie en ondersteuning, Wijkcoördinatoren en Openbare Orde en Veiligheid. Er werken ongeveer zeventig mensen. Als handhavingsjurist maak je deel uit van het team Strategie en ondersteuning.

Opdracht
Je hebt 5 directe collega handhavingsjuristen. De senior verdeelt het werk en zet je in op de taken die gedaan moeten worden. Deze variëren van opmaken van vooraanschrijvingen, handhavingsbesluiten en verweervoering in bezwaar en beroepsprocedures. Je stelt zelf handhavingsbesluiten op, voert gesprekken met interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met vergunningverlening. Je werkt nauw samen met alle toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de afdeling TVL. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten. Jij en je directe collega’s worden aangesproken op de juridische kwaliteit van het gezamenlijk product en je coacht net als de andere juristen de directe collega´s om de juridische kwaliteit van de handhaving te optimaliseren. Ook denk je mee over de borging van de handhaafbaarheid van beleid, de oplossing van complexe vraagstukken en het, waar mogelijk, voorkomen van overtredingen. Handhaving is hierbij het laatste redmiddel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde WO-opleiding Staats- en Bestuursrecht of vergelijkbaar (15 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als handhavingsjurist bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van bestuursrechtelijk handhaven op het terrein van openbare orde en veiligheid, blijkend uit relevante werkervaring (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb, blijkend uit relevante werkervaring (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een teamplayer, politiek-sensitief en in staat “out of the box” te denken.

Overige informatie
De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 januari 2020 tussen 9.00 en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 januari 2020 bericht.

Interesse?

Vacature:
(20264) Handhavingsjurist (10) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022