Hotelier 32 u/w
Volgnummer: 13732

>Hotelier 32 u/w
Volgnummer: 13732
Hotelier 32 u/w
Volgnummer: 13732
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Stadsdeelkantoor Zuid inclusief buitenlocaties
Duur: Start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Als hotelier zorg je ervoor dat de bewoners van de panden waarvoor je verantwoordelijk bent op een prettige manier hun werk kunnen doen en hierbij de juiste facilitaire ondersteuning krijgen. De hotelier is de spil op een pand. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en voor de facilitaire medewerkers van het facilitaire team. De hotelier is verantwoordelijk voor de inzet van (eigen) personeel en de kwaliteit van externe dienstverleners en de fysieke uitstraling van de locatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie op het gebied van onder andere receptie, bedrijfsrestaurant, schoonmaak en bedrijfshulpverlening.
De hotelier kan de wensen en verlangens van de bewoners goed vertalen naar voorzieningen in het pand en daarnaast de facilitaire medewerkers motiveren en meenemen in nieuwe ontwikkelingen.

Voor deze specifieke plek geldt dat er een veranderopgave ligt. Vanuit het project integrale teams wordt onder andere in dit team geëxperimenteerd met een andere werkwijze en structuur. De hotelier is hierbij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van deze locatieopgave inclusief de daarbij horende personele inzet en aansturing van de medewerkers van de uitvoerende afdelingen van het Facilitair Bureau op locatie. De hotelier bouwt aan één gezamenlijk team, bereikt optimale samenwerking om de opgave te realiseren en staat in nauw contact met de gebruikers van het pand.

Werkzaamheden
Gastheer en eerste aanspreekpunt voor klanten/bewoners.
Bewaakt locatiegebondenbudget. Koopt goederen en diensten in en stuurt leveranciers aan op geld en kwaliteit.
Stimuleert en bewaakt ‘good housekeeping’ bij klanten/bewoners en de eigen organisatie.
Levert een (pro-) actieve bijdrage aan het continu verbeteren van de dienstverlening op de locatie.
Rapporteert aan teamleider Facilitair Team over de operationele organisatie en het budget.
Weet de missie van het Facilitair Bureau uit te dragen en levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en de dienstverlening van het Facilitair Bureau

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Werken voor alle organisatieonderdelen van Amsterdam? Dat kan bij het Facilitair Bureau!

Naast de algemene facilitaire dienstverlening op gemeentelijke locaties zijn wij ook verantwoordelijk voor contractregie en inkoop op het gebied van facilitaire- en technische raamcontracten, technisch gebouwenbeheer, wagenparkbeheer, beveiliging en veiligheid. Daarnaast adviseren wij managers en bestuur bij innovatieve en strategische keuzes op het totale facilitaire speelveld. Het Facilitair Bureau heeft kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Het Facilitair Bureau is onderdeel van het Cluster Interne Dienstverlening. Eén van de doelstellingen van dit cluster is om op flexibele, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze concernvoorzieningen aan het primaire proces te bieden. Dit bereiken we door enerzijds doelgerichte samenwerking, standaardisering en uniformering van werkwijzen. En anderzijds door maatwerk te bieden waar dat kan. Dagelijks zetten ruim 500 medewerkers van het Facilitair Bureau zich met veel enthousiasme in voor de collega’s van Amsterdam.

De afdeling Facilitaire Teams
Deze afdeling zorgt voor de uitvoering van de soft-services (catering, beveiliging, schoonmaak, kantoorartikelen etc.) op locatie. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor een gastvrij en flexibel kantoorconcept zodat iedere medewerker van de gemeente Amsterdam in principe overal kan werken.

De panden die in beheer zijn bij het Facilitair Bureau zijn verdeeld over uitvoerende teams en worden aangestuurd door teamleiders. De vacature geldt voor één van die teams met locaties verspreid over heel Amsterdam.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een HBO- diploma.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een BHV diploma.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in leidinggeven.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met veranderprocessen en het meenemen van de medewerkers in deze verandering.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring als facilitair manager.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met budgetverantwoordelijkheid.
– De aangeboden kandidaat heeft een HBO opleiding in de richting Facility Management of Hogere Hotelschool.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(13732) Hotelier 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022