HR Adviseur (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 13783

>HR Adviseur (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 13783
HR Adviseur (10) 24-32 u/w
Volgnummer: 13783
2019-02-13T00:00:00+00:00
  • LEIDSCHENDAM
  • Start datum: 13-02-2019
  • Eind datum: 15-05-2019

Standplaats: Leidschendam
Duur: 3 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
De Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers. Onze ambitie is om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te zijn. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren. Zo geven we vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons moderne kantoor biedt daarnaast alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking die passen bij onze organisatieontwikkeling. Belangrijke organisatiethema’s die spelen zijn bijvoorbeeld opgavegericht werken, meer eigen verantwoordelijkheid, zaakgericht werken en zelfsturing. We stimuleren eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van onze medewerkers. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert kwalitatief hoogwaardig en integraal advies en ondersteuning aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel en integraal advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit 80 medewerkers.

De adviseurs werken vanuit Klantteams die bestaan uit adviseurs van verschillende disciplines (HR, Informatiemanagement, Juridisch, Communicatie en Financiën). Het doel van een Klantteam is de ambtelijke organisatie en het bestuur integraal te adviseren op het brede terrein van bedrijfsvoering.

Opdracht
Generalistische HR Adviseur gezocht met werkzaamheden op het gebied van:
Kennis en ervaring met APPA (Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers) regeling;
Je ondersteunt en adviseert leidinggevenden van het management, griffie en mogelijke andere afdelingen op tactisch niveau over de uitvoering van HR-beleid en de toepassing van HR instrumenten;
Je geeft samen met je collega’s uit het klantteam (interne organisatie) integrale adviezen over de bedrijfsvoering;
Je hebt ervaring met het adviseren/ondersteunen van de werkgeverscommissie vanuit HR.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (15 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met APPA (Algemene Pensioenwet politieke Ambtsdragers) regelingen blijkend uit het cv (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als ondersteuner vanuit HR richting de werkgeverscommissie (20 punten);
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
Proactief;
Creatief;
Vasthoudend;
Stressbestendig;
Flexibel.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 25 februari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 februari 2019 bericht.

Interesse?

Vacature:
(13783) HR Adviseur (10) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022