ICT – Afdelingsmanager 36 u/w
Volgnummer: 14258

>ICT – Afdelingsmanager 36 u/w
Volgnummer: 14258
ICT – Afdelingsmanager 36 u/w
Volgnummer: 14258
2019-03-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Cruquiusweg 5, Amsterdam
Duur: 9 maanden, start 01-04-2019
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Afdelingsmanager van de afdeling Datacom en Telecom.
De afdeling Datacom & Telecom van de directie ICT staat aan de vooravond van de sourcing van haar dienstverlening. Wij zijn daarom op zoek naar een gedreven verandermanager die mensen mee en zaken voor elkaar krijgt, zowel op basis van inhoudelijke expertise als vanwege een hoge gunfactor en daadkracht. Voor het eigen team is de afdelingsmanager een inspiratiebron en weet hij/zij hoe je mensen in beweging krijgt.

Werkzaamheden
– Het aansturen van de afdeling in de transitiefase naar de sourcing;
– Het aansturen van professionals middels een coachende en faciliterende managementstijl;
– Het borgen van de continuïteit van de huidige dienstverlening;
– Rapporteert aan Manager Operations en neemt deel aan het MT van directie ICT.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. De afdeling ICT is gehuisvest aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma in de richting van Informatica, Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Informatie Management.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) met verandermanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) in vergelijkbare rol. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime kennis en ervaring op gebied van Agile/SCRUM
– De aangeboden kandidaat ervaring met sourcing en werken in IT regie organisaties.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.

Wensen
– Heeft de aangeboden kandidaat een brede management ervaring in het publieke domein? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring met complexe veranderingstrajecten? Ligt dit toe aan de hand van twee voorbeelden van complexe verandertrajecten waaraan de kandidaat heeft deelgenomen.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van en affiniteit met het vakgebied (ICT connectiviteitsdiensten). Dit dient duidelijk toegelicht te worden in de motivatie.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: z.s.m. na sluiting

Interesse?

Vacature:
(14258) ICT - Afdelingsmanager 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022