ICT – Strategisch adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy 36 u/w
Volgnummer: 19458

>ICT – Strategisch adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy 36 u/w
Volgnummer: 19458
ICT – Strategisch adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy 36 u/w
Volgnummer: 19458
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 01-12-2020

Standplaats: Cruquiusweg 5, Amsterdam
Duur: 01-12-2019 t/m 01-12-2020
Onptie tot verlenging:

Functieomschrijving
De Strategisch Adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy is direct betrokken bij ICT-aanbestedingen en de ontwikkeling van het nieuwe Amsterdamse Securitymodel. Hij levert inhoudelijke bijdragen aan de aanbestedingsstukken, en is onderdeel van de werkgroepen die zich bezighouden met de lopende aanbestedingen van ICT-Dienstverlening op het gebied van zowel Connectivity als Werkplek. Daarnaast is deze adviseur direct betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Amsterdamse securitymodel, op basis van Zero trust. Hiervoor is de adviseur lid van het partner architectuur overleg en levert hij adviezen aan Directie.

Werkzaamheden
Adviseert Directie inhoudelijk op het gebied van Aanbestedings-, Privacy- en Securityvraagstukken.
Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen aan aanbestedingsstukken ICT (Netwerken en Werkplek). Maakt in dit kader beschrijvingen van de businessbehoeften waarbij Security en Privacy een integraal onderdeel zijn.
Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe Amsterdamse securitymodel.
Is (mede) verantwoordelijk voor de overdracht en inbedding van nieuw aanbestede dienstverlening in de regie-organisatie.
Is (mede) verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe Amsterdamse securitymodel op basis van Zero trust.
Participeert in Partner Architectuuroverleg

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De Directie ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering, zoals innovaties op het gebied van data een grote rol speelt. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De Directie ICT is gehuisvest aan de Cruquiusweg 5 te Amsterdam

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven
– kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– U voegt het cv toe Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– kandidaat beschikt over een opleiding op WO-niveau, op het gebied van Informatica en/of Bedrijfskundige informatica.
– Geef in maximaal 1A4 pagina’s aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– kandidaat is in het bezit van het certificering op het gebied van Security en privacy; minimaal 2 van de certificaten CISSP, CISSM of CIPPM. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europese aanbestedingen op basis van concurrentie gerichte dialoog, bij voorkeur bij de overheid.
– kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van informatiebeveiliging bij de overheid.
– kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met implementatie van de AVG.

Wensen:
– Kandidaat heeft een brede ervaring met ICT-aanbestedingen, en met name de aanpak van de concurrentiegerichte dialoog.
– Kandidaat heeft kennis van Regievoering in een multi-sourcing omgeving.
– kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring met ICT-security vraagstukken.
– kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring met ICT-security architecturen.
– kandidaat heeft ruime kennis van en ervaring met privacyvraagstukken.
– kandidaat heeft een brede inhoudelijke kennis van ICT, met name op het gebied van connectiviteit en digitale werkplek, in samenhang met integrale informatiebeveiliging.
– kandidaat heeft brede kennis van geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, informatiebeveiliging.
Рkandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring binnen grote organisaties, waarvan ten minste 3 jaar binnen grote Gemeenten (werkervaring bij Gemeente Amsterdam is een pr̩.

Competenties:
Adviesvaardig
Communicatief
Doorzettingsvermogen
Flexibel
Intuïtief
Klantgericht
Omgevingsbewust

Inteview:
De gesprekken vinden plaats van woensdag 1 t/m woensdag 8 januari 2020.
Aantal kandidaten op interview: 2
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19458) ICT - Strategisch adviseur Aanbestedingen, Security en Privacy 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022